Szabó Alajos verbita szerzetes 90. születésnapját és vasmiséjét ünnepelték Szentpéterfán

Szabó Alajos verbita szerzetes 90. születésnapját és vasmiséjét ünnepelték Szentpéterfán

Március 6-án, vasárnap töltötte be 90. életévét Szabó Alajos verbita atya, aki vaskeresztesi plébánosként vonult nyugdíjba 2007-ben, és utána is évekig segítette ott és Felsőcsatáron az új plébános munkáját.

Szabó Alajos felvidéki Galántán született 1932. március 6-án. Elemi iskoláit Galántán és Pozsonyeperjesen végezte, majd a további tanulmányait Kőszegen kezdte meg már verbita növendékként. Ezt a II. világháború megszakította, a front átvonulását otthon vészelte át.

Galánta ismét Csehszlovákia része lett a háborút követően, így ott szlovák iskolában folytatta tanulmányait, de 1947-ben sikerült átszöknie Magyarországra. A verbiták által vezetett missziósházakban Budatétényben, majd Kiskunfélegyházán tanult, míg a szerzetesrendek többségét, így a verbitákat is fel nem oszlatták. Ekkor került az esztergomi ferences gimnáziumba, ahol 1952-ben, 70 éve érettségizett.

Főiskolai tanulmányait az egri érseki szemináriumban végezte. Egerben szentelték pappá 65 éve, 1957. június 16-án. Vízumot és engedélyt kapott, hogy 10 év után hazalátogasson Galántára, s ott mutatta be első szentmiséjét.

Kápláni helyei: Kápolna (1957–59), Jászberény (1959–60), Geszteréd (1960–64), Polgár (1964–67), Heves (1967–68), Sajószentpéter (1968–77). 1977-ben nevezték ki plébánossá Hangácsra, amit 1990-ig látott el Boldva, Nyomár és Sajóecseg filiákkal. A kápláni és plébánosi évei alatt is, az akkori állami tiltás ellenére sok fiatalt tanított a hitre, vezetett közelebb az Istenhez. Kirándulásokat, ifjúsági programokat szervezett számukra.

1990–93 között plébános Füzesabonyban, ekkor már felfedett verbita szerzetespapként; a rendszerváltásig csak titokban élhette meg szerzetesi missziós hivatását. Rendtársaival végezte Mezőszemere, Szihalom és Egerfarmos lelkipásztori ellátását is.

Hírdetés

1993-ban Hajóson plébános, majd 1994–96 között Novajon; mellette a verbita kispapok prefektusa Egerben, később Budatétényben. 1997–98 között Ásotthalmon a lelkigyakorlatos ház gondnoka, majd 1998–99 között ismét Kőszegre került, ahol a Szent Jakab-templom templomigazgatója volt. Innen került Szántó János verbita atya helyére Vaskeresztesre plébánosnak, ellátva Felsőcsatárt is 2007-ig. 2007-ben ünnepelte 75. születésnapját és aranymiséjét Vaskeresztesen.

2007 augusztusától a Pinka menti hat nemzetiségi községet egy plébániává vonták össze Szentpéterfa központtal. Ekkor Lojzi atya vállalta, hogy tovább segíti az új plébánost, amíg egészsége, ereje engedi. Hét év után, 2014 év végén költözött el Kőszegre a verbiták Szent Imre Missziósházába, ahol jelenleg is él. (A missziósház most zajló komplett felújítása miatt jelenleg Kőszegszerdahelyen.)

Az egyik önéletrajzában így fogalmazott:

Isten éltesse Lojzi atyát jó erőben, vidámságban és sok kegyelemben!

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye/Szentpéterfai Plébánia Facebook-oldala

Fotó: Horváth Tímea

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »