Ombudsman: a polgári engedetlenség nem mehet az óvodások rovására

Ombudsman: a polgári engedetlenség nem mehet az óvodások rovására

A pedagógusok munkabeszüntetése polgári engedetlenség formájában az érintett gyermekek jogaival kapcsolatosan visszásságot idézhet elő, ezért jogellenes.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala szerint a péceli óvodapedagógusok tavaly októberben tartott polgári engedetlenségi akciója, valamint az, hogy az akciót a péceli önkormányzat tudomásul vette, alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye, illetve az érintett gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való joga sérelmének közvetlen veszélyéhez, illetve sérelméhez.

Egy civil szervezet fordult az AJBH-hoz állásfoglalásért a péceli óvodák – a dolgozók polgári engedetlenségi akciója miatti – egynapos bezárása kapcsán.

A beadvány szerint tavaly október 21-én polgári engedetlenségi akciót tartottak a péceli önkormányzati fenntartású óvodák, amelyben minden dolgozó részt vett, így az összes óvoda zárva maradt.

A hivatal emlékeztetett arra, hogy a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogát az Alaptörvény rögzíti. E védelemre és gondoskodásra a gyermek mindenkivel szemben igényt tarthat. Így a gyermek szülei, családja, az állam és a társadalom valamennyi tagja köteles a gyermek jogait tiszteletben tartani – szögezték le.

Hírdetés

Az alapvető jogok biztosa jelezte: már korábban kiadott felhívásában kiemelte, hogy az alkotmányos jogok érvényesítésére kizárólag jogállami keretek között, alkotmányosan garantált és jogszerű formában kerülhet sor. Ezzel szemben „a polgári engedetlenség nem a munkabeszüntetés törvényes eszköze, hanem az alkotmányos kereteken kívül zajló olyan ellenállás, amely az elérni kívánt cél érdekében vállaltan jogellenes”. Mindezek a gyermeki jogok érvényesülése során még szigorúbb megítélés alá kell, hogy essenek.

Az ombudsman megállapította, hogy hatását tekintve

a péceli óvodai dolgozók általi munkabeszüntetés azt okozta, hogy az önkormányzat által fenntartott óvodák működése az adott napon meghiúsult.

Az ombudsman álláspontja szerint az önkormányzat részéről a tudomásulvétel helyett a megfelelő intézkedés az lett volna, ha a munkajogi következmények kilátásba helyezése mellett dokumentáltan felhívja az érintett dolgozók figyelmét a tervezett munkabeszüntetés jogellenességére, a munkavégzési kötelezettségük teljesítésére, valamint arra, hogy a munkabeszüntetéshez való jogukat kizárólag a sztrájktörvény keretei között gyakorolhatják jogszerűen – tették hozzá.

Az alapvető jogok biztosa felkérte Pécel polgármesterét, hogy a jövőben tegyen meg minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy minden érintett gyermek számára biztosított legyen az óvodai ellátás igénybevételének lehetősége – derül ki a közleményből.


Forrás:infostart.hu
Tovább a cikkre »