Nyelvünk aranyágya

Nyelvünk aranyágya

Létezik út, melyen átjárhatók a hajdani terek és idők?

• Mit tudtunk meg az évszázada élt Szergej Patkanovtól a szabirokról és az ugorokról?

• Pythagoras születése előtt kitől tanultunk pythagoreus számelméletet?

• Kitől tanulhatott ő?

• Mi lehet az oka annak, hogy elődeink a honfoglalás előtt már biztosan tudtak írni?

• Hogyan jöttek rá őseink, hogy a tér és az idő ugyanannak a valóságnak a két látószögből való megnevezése?

• Miféle „ércnél maradandóbb” anyagba rögzítették tudásukat?

• Miből tudhatja nálunk egy gyermek is, hogy melyik szó magyar s melyik vendég?

Hírdetés

• Miért lett a legnagyobb magyar régész, László Gyula fekete bárány?

• Mi a magyar nyelvromlás legfőbb oka?

• Hogyan oldotta meg Kálmán királyunk a muszlim beáramlók okozta gondot?
*
Részlet a kötetből: (Nyelvrégészeti ábécé)
A régész az ősök tárgyi hagyatékából olvassa ki a hajdaniak viselt dolgait. A nyelvrégész a nyelvben kutakodik ugyanezért. Különleges kincsesbányák a népdalok, közmondások, szólások, de a magányos szavak is. Jó előre bocsátani, hogy a nyelvrégészet nem a szavak eredetét, ilyen-olyan származását, keletkezési módját, alaktanát stb. kutatja, hanem a bennük rögzült jelentést, képet, (!) továbbá ezek kapcsolatait. Ráadásul nemcsak a közvetlen, vagy első jelentést, hanem leginkább a mélyebb szellemit, vagy legalább az átvitt értelmet…

*
A „Nyelvünk Aranyágya” című ezen kiadványt a magyar nyelvvel kapcsolatos esszék és tanulmányok iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
ÍZELÍTŐ A TARTALOMBÓL:

Nyelvrégészeti ábécé – Ősnyelvi működés – A finnugor-magyar na és? – A magyar szó ismérve – A magyar nép eredete, származása – Fejedelmi bevezetés a nyelvrégészetbe – Íjak lövellése réges-régi nyelvemlékeink – Kálmán király törvényei az izmaelitákról – Ki jött honnan és mikor? – Közép-Európa honfoglalás előtti magyarjairól – A nyelvi látásról – Ősi nyelv- és lélekemlékek – Szerhij Parkanov és a szabirok – Rovás, avagy róvás – Szabar-szabir-szavir-magyar? – Szavaink aranyágya

FÜGGELÉK:
• Másodszor a Szarvasi Tűtartóról Eöry Ajándoknak;
• Szent István és a rovás;
• Baja, Bács, becs, Bécs;
• A történelem, a sör és a királynők;
• Mai nyelv;
• Nyelvében él/hal a nemzet;
• Rommagyar;
• Üsd-vágd a magyart!
• Szavaink benső tüzéről;
IRODALOM
*
Ajánljuk még:

Ész és Hit
Nyelvédesanyánk

RENDELHETŐ!

Köszönettel és barátsággal!

www.flagmagazin.hu


Forrás:flagmagazin.hu
Tovább a cikkre »