Mondjátok el az emberi brutalitás híreit és a jézusi örömhírt is! Ő legyőzte a világot…

Mondjátok el az emberi brutalitás híreit és a jézusi örömhírt is! Ő legyőzte a világot…

A mostani egyetemes imahéten imádkozzunk 340 millió üldözött keresztyén testvérünkért, akiket nem csak a koronavírus sújt!

Anglikán könyörgés

Mindenható Isten, áldunk Téged és tudjuk, hogy Te mindenkit számon tartasz, aki a Te nevedért szenved.  Imádkozunk most azokért, akik börtönben vannak hitük miatt, kérve Téged, hadd tapasztalhassák meg, amit Pál apostol átélt: a láncok nem keserítették el őt, hanem segítették a bizonyságtételt az örömhírről.  Bátorítsák felebarátaikat, hogy nyíltan és félelem nélkül tegyenek ők is tanúbizonyságot Rólad. Vigasztalás Istene, add a Te kegyelmed azoknak, akiket kínoznak akár testileg, akár szellemileg-pszichikailag a hitük miatt, hogy elviseljék a szenvedést és Krisztus követésének részeként tekintsenek erre. Kegyelmes Istenünk, kérünk, hogy azok, akik az utolsó árat is megfizetik érted, akik mártírhalált halnak az Érted megvallott szeretetük miatt, hadd ismerhessék meg igazán Krisztus feltámadásának erejét, bátorítását annak, hogy a szenvedést megoszthatják Veled. Urunk Istenünk, az özvegyen vagy árván maradtaknak add a Te jelenléted vigasztaló erejét, ha a halál árnyékának völgyében járnak is.  A Te Szentlelked erősítse meg őket, hogy tudják a zsoltárossal vallani: az Úr nem hagyja őket a halálban. Mennyei Atyánk, segíts nekünk figyelmesnek lennünk testvéreink iránt, akiknek szerte a világon szükségük van arra, hogy melléjük álljunk, amíg a Te nevedért szenvednek. Taníts bennünket arra, mit jelent legyőzetni a „Bárány vére és a bizonyságtétel Igéje által”. Imádkozunk azért, hogy ne szeressük annyira az életünket, hogy megkíméljük a haláltól.

Ó, Uram, hallgasd meg imáinkat. Ámen.

A Open Doors svájci nemzeti ága igen részletes statisztikai táblázatok segítségével mutatja be a legkülönfélébb üldözési struktúrákat, okokat, amit az előző cikkben részleteztünk: a Covid-világjárványra hivatkozást, a szélsőséges, paramilitáns iszlám szervezetek fegyveres tisztogatásait, a digitális technológia keresztyéneket megfigyelő alkalmazásait, az indiai vallási ultranacionalizmus egyre dühöngőbb tombolását.

A fizikai és a pszichikai, a lelki-vallási, a törvényi diszkrimináció sebezhetőségi érintettségében leginkább a személyes és családi életszféra a legkiszolgáltatottabb, főként a nők és  a gyermekek. Azután a közvetlen lakókörnyezet következik, a keresztyén faluközösségek, területek. A még kívülebbi társadalmi környezet már nem annyira, de az ennek részét képező egyházi vagy vallási közösségek fokozottan sérülékenyek. Főként az ún. szervezett strukturális bűnözés, jogsértés, agresszivitás miatt. Sok helyen családi klánok, törzsek jelentik a veszély- vagy gyűlöletforrást, másutt a vezetői paranoia, ami alatt egy-egy helyi kiskirály vagy országos vezető beteges hatalomféltését értjük. Másképpen Heródes-szindrómának is nevezhetjük ezt, ami szerint egy adott személy annyira félti a hatalmát, hogy ott is veszélyt lát, ahol az nincs, ezért a kényszeres félelem komoly, nemcsak egy-egy személyt, hanem sokakat megcélzó bűncselekményekre is késztetheti.

Svájci barátaink szokásos pontosságukkal és alaposságukkal 18 oldalon táblázatban foglalták össze a strukturális sebezhetőség következményeit, eseteit, típusait, nemzetközi felmérések alapján.

Hatalmas fekete statisztika látható az élen Nigéria esetében, ahol a múlt évben 3530 keresztyén veszítette életét hite következtében, a 2019-es 1350-nel szemben. Hatalmas ugrás látható Pakisztánban (2020: 307, 2019: 20), Mozambikban (2020: 100, 2019-ben 12), Demokratikus Kongóban (2020: 460, 2019: 152). Megdöbbentő, hogy Kolumbiában, Mexikóban is voltak ilyen bűncselekmények. Indiában is nőtt a számuk (2020: 12; 2019: 9).

Bezárt, lerombolt templomok. Ezek száma csökkenést mutatott az elmúlt évben (2020: 4 488, 2019: 9 488). Kínában a legkiugróbb az adat (2020: 3 088, 2019: 5 576). Jelentős mértékű Nigériában (2020:270, 2019: 150). 5-10-szer több ilyen eset volt Kongóban (2020: 100, 2019: 10), Bangladesben (2020: 90, 2019: 14), Indiában (2020: 76, 2019: 34). Mexikó ebben a tekintetben is meglepetés (2020: 61, 2019: 8). A két egykori szovjet tagköztársaság, ma önálló állam, Kazahsztán és Tadzsikisztán is produkált meglepő módon templomrombolási mutatókat (előbbiben 2, utóbbiban 1).

Hírdetés

Külön statisztika rögzíti azok számát, akiket a különböző országokban bírósági eljárás, jogerős ítélet nélkül börtönöztek be. Ismert számuk összesen a 2020. évben 2813. A legtöbb keresztyént, 1000 főt Kínában helyeztek rács mögé, aztán 930-at Eritreában, 110 főt Iránban, 100 főt Pakisztánban, 97-et Algériában, 72 főt Indiában, 32 keresztyént Kamerunban. Az egykori szovjet tagállamban, Türkmenisztánban 31 keresztyént. A listán szerepel még Egyiptom (26), Nigéria (25). Öt ún. NN-országban (külön nincsenek nevesítve, az öt ide tartozó ország: Afganisztán, Észak-Korea, Maldívia, Szomália és Jemen) 121 keresztyén került önkényes úton börtönbe.

Hitük miatt törvényesen elítéltek, munkatáborba vagy pszichiátriai klinikára, kényszerkezelésre utaltak száma – összesen 1 464 esetről tud az Open Doors statisztika. Élen Banglades (143 törvényesen elítélt keresztyén…), Eritrea (100), Pakisztán (62), Irán (44), Nigéria (25). Szerepel még Burma (13), Kína (10), Kongó (10), Vietnam (10). Az ún. NN-országokban ezek száma 1010 lélek.

Elhurcoltak, ismeretlen helyen tartózkodók – az ő számuk 1 710 főre emelkedett 2020-ban. Legtöbbjüket ez a sors érte Nigériában (990), Kongóban (250), Pakisztánban (100), Líbiában (50), Mozambikban (50). Közöttük főként keresztyén családok leányai és fiai találhatók.

Szexuális erőszak vagy bűncselekmény érintettjei – közel 3000, de nincsenek biztos adatok, illetve csak azokkal lehet számolni, amit az áldozatok bevallottak. A legmagasabb mutatót két ország produkálta, Nigéria (1000 fő) és Szaúdi-Arábia (1000). 100-as nagyságrenddel szerepel Kamerun, Kongó, Jordánia, Pakisztán, és az ötös NN.

Keresztyén-nem keresztyén kényszerházasság – 2020. évi adatok szerint ezek száma kb. 1500, de ugyancsak bizonytalan a szám, mivel sokan vannak, akik félelmükben nem közlik ilyen érintettségüket. Pakisztánban a legmagasabb a mutató (1000), a Közép-Afrikai Köztársaságban és Kongóban (100-100),  Nigériában is hasonló.

Testi és pszichikai bántalmazások – közel 20 000 az ebbe a kategóriába sorolt keresztyén száma. Kiugróan magas a mutató Nigériában (10 000), Indiában (1500), Kínában (1000), Kongóban, Eritreában, Mozambikon, Pakisztánban.

Lerombolt, felgyújtott családi házak, termőföldek, üzletek – 2020-ban ezek felderített száma 6423, 2019-ben 2243 volt. Majdnem 200%-os a növekedés ebben is. Ez két év alatt 8666 otthontalanná tételt, egzisztenciarombolást jelent. Élen Nigéria (1000), Kongó, Mozambik, Pakisztán ugyanennyivel.

Belső migránsok, menekültek – sokan hazájukon belül máshová költöztek, hogy hitük miatti üldöztetésüknek véget vessenek vagy békésebb vidékeken kerestek életlehetőséget, mások viszont hitük miatt migránsok, menekültek lettek. Hatalmas, csaknem 10-szeres ugrás látható a vizsgált országokban. 2020-ban számuk 129 777, szemben a 2019. évi 14 885-tel. Összesen két év alatt 144 662 a kimutatott Jézus-migráns. Számuk legmagasabb Burmában (Myanmar), 120 000 lélek belföldi migráns, 10 000 a külföldre menekült. Ezek aránya Kongóban 1000-1000, a sorban ott van még Közép-Afrika, Nigéria, Irán, Mali, Eritrea, Mozambik Kamerun, Burkina Faso.

Mi, európaiak, akiknek ősei átélték a protestáns és katolikus ármádiák erőszaktételeit, számos fájdalmas históriáját a vallásháborúknak, Szent Bertalan-éjszakáknak, török veszedelemnek, pogány hiteknek a próbáját, a bolsevik véres kezű, kegyetlen ateizmust, a nemzeti szocialista vallástalanságot és mindenféle hit megtaposását, talán beleérzőbbek lehetnénk több száz millió üldözött keresztyén testvérünk mindennapi szenvedésébe, élet-halál küzdelmébe. Nem jóléti (ál)nyavalyák gyötrik őket. Nálunk pedig akiben él Jézus Lelke, az érzi, teszi azt, ami ilyenkor a legtöbb: imádkozik, amikor az ima az első és végső lehetőségünk, győzelmes, szelíd fegyverünk. Ami biztosan győzelmet hoz, de egészen mást. A csak nyertesek győzelmét, legyőzöttek nélkül. Prima et ultima ratio – oratio! S ahol tud, adakozással igyekszik némileg enyhíteni a szenvedéseken… A testvéri odagondolásnak, imádkozásnak és adakozásnak kiváltképpen való ideje a mostani egyetemes imahét.

Urunk világossá tette a keresztyének helyzetét, amikor ezt mondta: Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak (János 15,20). Nincsenek illúzióink, de van példánk, és biztatásunk, és égi erőforrásunk a legmélyebb szurdokokban is. A Győztes áldozaté. Máté szerint Ő ezt hagyta ránk: ne féljetek tőlük, mert minden rejtett dolog le fog lepleződni, és minden titokra fény derül…Ne féljetek az emberektől! Ők csak a testeteket képesek megölni, a lelketeket nem! Istent féljétek, aki mind a testet, mind a lelket el tudja pusztítani a gyehennában! (Máté 10,26;28).


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »