Merici Szent Angéla ünnepét tartották a kisvárdai köznevelési intézményben

Merici Szent Angéla ünnepét tartották a kisvárdai köznevelési intézményben

A kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda jogelődje, az orsolyita rend alapítójára emlékeztek Szent Angéla ünnepén január 26–27-én.

Az intézmény jogelődjét 105 évvel ezelőtt a Merici Angéla (1474–1540) által létrehozott Szent Orsolya Rend alapította. A szerzetesrend jelmondata: „Serviam”, „Szolgálok”.

Kaszásné Tóth Judit intézményvezető ünnepi gondolatait olvashatjuk.

Ma is köztünk élő valóság az orsolyiták által megteremtett értékek sora. Kollégistáink az egykori rendház épületében élik mindennapjaikat, a boltíves termek otthont adnak hittanóráinknak is. A kápolna oltárképén a tiszta atyai szeretettel bíró Szent József mögött biztos háttérként áll az egykori rendház épülete, melyet a szerzetesnővérek szolgáló szeretete, imádságos lelkülete töltött be évtizedeken keresztül.

A gimnázium patinás épülete az orsolyita nővérek szorgalmas munkájára emlékeztet. Egykori tornatermük ebben a tanévben díszterem-kápolnaként otthont ad a kisvárdai római katolikus egyházközség hívő közösségének, szertartásainak. A főépület aulájában Szent Angéla szobra emlékeztet a kisvárdai katolikus nevelés kezdeteire. Szent László-s iskolazászlónk mellett az orsolyita zászló is szereplője ünnepeinknek.

A kollégium előtti kis parkban Szent Angéla és az ő példáját követő Orsolyita tanító domborművét ma is az emlékezés gyertyái teszik fénylővé. A kisvárdai temetőben az orsolyita nővérek sírjai is a rendalapító örökségéhez való mindhalálig hűséges szolgálatot bizonyítják.

Hírdetés

Szent Angéla ránk hagyott szellemi öröksége szerint „a jó tanító óvja, védi a rábízott diákokat, megosztja velük a tudás felfedezésének és birtoklásának örömét”, és fáradhatatlanul imádkozik az iskola közösségéért.

Szent Angéla ünnepének vigíliáján, január 26-án kollégistáink az orsolyita síroknál, a Szent József-kápolnában és az Orsolyita tanító domborművénél egyaránt megemlékeztek a rend alapítójáról. Köszönjük Béres Tamás kollégiumvezető szervező munkáját és a diákok aktív hozzájárulását a méltó ünnepséghez. Nagy örömünkre szolgált, hogy Ignácia és Frantiska nővérekkel együtt idézhettük fel a rendalapító életművét.

Ünneplésünk január 27-én, az iskola dísztermében vált teljessé a Bákonyi János atya, iskolánk lelki vezetője által bemutatott szentmisében. Majd tanulóink köszöntötték a köztünk élő és értünk imádkozó Máter Frantiska és Máter Ignácia OSU nővéreket.

Ignácia nővér a köszönet szavai mellett egész életre szóló küldetésre is meghívott minket: bátran keressük és halljuk meg a hivatás szavát. Legyünk mindenekfölött jó keresztények, járjunk a szolgáló szeretet útján, felnövekedve legyünk jó apák és édesanyák vagy halljuk meg a papi és szerzetesi hivatás hangját.

Ad multos annos! Boldog 488. születésnapot az orsolyitáknak nálunk és szerte a világban!

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »