Magyarországi piramisok nyomában – őseink szent útján járva

Aki már lapozgatta a Képes Krónikát, az a saját szemével is meggyőződhetett a magyar piramisokról. Hol kereshetjük e különleges építményeket? Vajon ma is léteznek ezek a szent hegyek? Ezek talán megegyeznek az Árpád-vár, a Rám-hegy és a Magas-hegy „piramisaival”, vagy ezek csak újabb ékes példái a véletleneknek? S ami a legfontosabb: hogyan lehetnek segítségünkre spirituális felemelkedésünk során és ősvallásunk felélesztésében a magyar táj föld feletti és alatti csodái?

 

 

III. István (1162-1172) koronázási jelenete kronológiai sorrendben az első, amelynek hátterében egyértelműen egy piramis alakú építmény vagy egy éppen gúla alakú hegy látszódik a Képes Krónikában.

 

 

A következő kép II. Lászlót (1162-1163) ábrázolja, aki unokaöccse, az imént említett III. István uralkodása alatt ellenkirályként uralkodott kb. fél évet. Bár említést érdemel, hogy ez a Képes Krónikánk leginkább vitatott miniatúrája, ugyanis sokáig a képen látható alakot IV. Istvánnal azonosították, ennél fogva címe sokáig ez volt: IV. István elrabolja a koronát. De végül történészeink megállapodtak abban, hogy mivel a krónika ez esetben nem sokat segít ennek eldöntésében, ezért valószínűleg II. Lászlót jeleníti meg az ominózus kép. A többi személy talán a kalocsai érsek, egy másik főpap és egy főúr lehet.

Legalább ennyire vitatható a király mögött látható piramisforma is, amely valószínűleg inkább egy csonka gúlára emlékeztető hegy.

 

 

A harmadik kép Imre királyt (1196-1204), III. Béla király és Châtillon Anna királyné, antiokheiai hercegnő elsőszülött fiát ábrázolja koronázás közben. Mellette a háttérben egyértelműen kirajzolódnak a piramisok, merthogy itt jobb és bal oldalon egyaránt látható egy-egy piramis.

 

Találtunk tehát több piramist is. A kérdés tehát adódik: Valódi piramisokról van-e szó? Pontosan hol találhatók ezek az építmények? Milyen szerepet töltöttek be?

 

A legvalószínűbb magyarázatok, melyet mindenkinek érdemes megfontolás tárgyává tenni:

A Képes Krónika Árpád-házi királyaink történelmét mutatják be.

Mivel királyi megrendelésre készültek, illetve az uralkodók főbb sorsfordító életeseményeit kívánták megörökíteni, hiteles kordokumentumoknak fogadhatjuk el őket.

A fent említett két koronázási jelenet szakrális ceremóniát ábrázol.

A koronázásokra hegyekben került sor, különben nem látszódnának a háttérben a gúlák.

A harmadik képen életfára emlékeztető ősmagyar szimbólumokat is feltüntettek, melyeknek nyilvánvalóan van jelentőségük.

A Képes Krónikáinkban tehát piramisokat ábrázoltak a készítők.

 

Ezek a megállapítások és következtetések újabb kérdéseket vetnek fel:

 

Őseink kapcsolatban állhattak a piramisépítőkkel, vagy netán maguk is piramisépítők voltak? Ha igen, akkor melyik kultúrával: az egyiptomival, a sumérrel, a majával?

Amennyiben táltosaink értettek a piramisok működtetéséhez, akkor vajon mire használták őket?

Például beavatásokra?

Hírdetés

Ha beavatásokat végeztek, akkor kik részesülhettek a beavatásokban? A király itt válhatott valóban szakrális uralkodóvá? A táltosok és a pálosok – a többi papi rendről nem is szólva – itt nyerhették el a magasabb világokba való belépéshez szükséges avatásokat?

Rendszeresen vagy csak időszakosan használták a magyar piramisokat?

 

A jelen korra vonatkozó égető kérdések:

 

Miért csak mostanában tűnt fel ez a jelenség, illetve magyarázat?

Hogyan hasznosítható számunkra, őseink szent útját követők számára a magyar táj „piramisai” által sugárzott energia és információ?

A működő vagy beindítható piramisokon keresztül esetleg kapcsolatba lehet lépni azzal a hagyatékkal, amelyet őseinkre bízott az Öreg Isten?

Betekinthetünk-e a magasabb világokba többek között a piramisok energiái által?

Részesülhetünk-e mi is spirituális ösvényünket járva e rezgésemelő és tudatosságfejlesztő építmények áldásos hatásaiban?

Milyen csillagenergiákhoz tájolták-rendelték a magyar piramisokat?

Mikor melyik piramisunk (és egyéb szakrális építményünk) fog aktivizálódni?

Hogyan tudjuk a lehető legjobban a javunkra fordítani szent helyeink áldásait?

 

 

Ezekre a kérdésekre is választ ad a napvallás. De most kanyarodjunk vissza a kutatáshoz!

 

Egyre több őstörténet-kutató ért egyet a tekintetben, hogy kétféle koronázás zajlott a valódi magyar király esetében: egy szakrális a Pilis- és a Visegrádi-hegység térségében (Ősbudán), illetve egy a nagynyilvánosság előtt valahol máshol.

 

Ugyancsak számos kutató komoly erőfeszítéseket tett annak az ősi királyi koronázó körzetnek a felkutatásáért, ahol a mindenkori magyar királyt beavatták a táltosok, illetve ahol egymást avatták előbb a táltosok, majd a pálosok. Utóbbiak természetesen nem királyi, hanem egyéb beavatásokban részesültek, hiszen ők alkották országunk szellemi elitjét.

 

A Dunakanyar ölelésében található hegyekben valósággal hemzsegnek a szent erőterek. Így minden jel arra mutat, hogy hazánk egyik legjelentősebb beavató körzete húzódik itt meg. Gondoljunk csak Dobogókő térségére, vagy a nagy hármasra: Árpád-vár, Rám-hegy és Magas-hegy piramisaira. (Itt hadd utaljak Aradi Lajos értékes kutatási anyagára!)

Ezt erősítik meg azok a beszámolók, amelyek a pilisi remetékről és egy, a hegység alatt elterülő rejtélyes barlang- és labirintusrendszerről szólnak. Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy ha valamit el szerettek volna rejteni beavatottjaink, akkor azt a hegyek gyomrába és mélyen a föld alá dughatták már csak azért is, mert a föld alatt is találunk szent energiákat!

 

Ha pedig szent erőket és beavató energiákat említettem, akkor fontosnak tartom elmondani, hogy ezek a csillag-, bolygó- és egyéb energiák óraműpontossággal nyílnak és záródnak a szent helyeken. Nem számít, ki miben hisz, ezt a rendszert nem az emberi hiedelmek táplálják, hanem az Élet isteni erői. Akár még tévedhetünk is abban, hogy piramisokat vélünk felfedezni egyes hegyek formájában, illetve hogy piramisokat feltételezünk egyik-másik hegy gyomrában. Ez a lényegen nem változtat. Az ősi erők elkezdtek megnyílni a Dunakanyarban és mi ott leszünk a legfontosabb eseményekkor, hogy tiszta szívvel, befogadó aurával és nemes szándékkal töltődjünk belőlük.

 

E sorok írója nem csak olvasói jóvoltából tudja, hogy Magyaroroszágon és általában a Kárpát-medencében számos hegy piramisalakú. Ezek között találunk olyat, amelynek a kisugárzása valóban kirívó, illetve eltér a környezetében található hegyekétől, míg mások nem igazán különböznek a többitől. Minden bizonnyal egy élet is kevés lenne, hogy az ember ezeket felderítse és regisztrálja, nem beszélve a benne található kincsek feltárásáról. Mindazonáltal folyamatosan kutatjuk és feltérképezzük magyar tájaink legjelentősebb spirituális erőforrásait – nem csak a piramisokat értve ezalatt –, hogy minél több emberhez eljuttathassuk a beavatottak energiáiból való töltődés lehetőségét. Célunk nem egyéb, mint ősvallásunk felélesztése és a bennünk élő isteni fény kibontakoztatása. Ha érdekel ez az út, akkor szabad akaratból csatlakozhatsz.

 

Írta és szerkesztette: Száraz György

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsÉbresztő Táborok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsBel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

The post Magyarországi piramisok nyomában – őseink szent útján járva appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »