Léteznek-e kiválasztottak? – Az indigó-, a kristály- és a csillaggyermekek azok?

A vallások szent könyvei hol burkoltan, hol nyíltan, de arról beszélnek, hogy létezik egy szűk kör, a kiválasztottak grémiuma, akik valamilyen rejtélyes privilégium vagy kegy birtokába jutottak, s ezért rájuk kitüntetett elbánás vár a túlvilágon és/vagy már ezen a világon is. A kérdés akkor válik izgalmassá, amikor a vallások, a titkos társaságok, a spirituális szervezetek, a gazdaság szereplői és rengeteg társulás mind-mind valamiféle összeesküvés szagú dolgot hoz ki a kiválasztottságból.

 

A legfőbb kérdések úgy hangoznak, hogy kicsoda lehet kiválasztott? Kit milyen feladatra és milyen kritériumok alapján választanak ki, vagyis tesznek kiválasztottá? Ki a kiválasztó? Mivel jár a kiválasztotti lét? Valóban az „elit” tagjának érezheti magát minden kiválasztott? Ezek nem mindennapi kérdések.

Először azt tisztázzuk, hogy a kiválasztott az én olvasatomban kiváltságos, éppen ezért kivételes személy. Pontosabban én nem is a személyisége alapján titulálnék valakit kiválasztottnak, hanem az isteni Énje, felső Énje, Tethánja, vagy Önvalója alapján. A kiválasztott olyasvalaki, aki nem emberi, nem ember alkotta indokkal lett kiválasztott. Ezzel el is árultam, hogy az emberi csoportosulások, szövetségek, társaságok és egyéb formációk számomra elkülönülnek a spirituális alapon szerveződő társaságoktól, amelyeket generális olyan lelkek alkotnak, akik valóban csak azért születtek a Földre – jobbára eme élet erejéig –, mert segíteni szeretnének a többi léleknek. Ha van valami, ami diszkriminatív ebben, akkor legfeljebb az, hogy ők többet tudnak tenni másokért, feltéve, hogy sikeresen valósítják meg az isteni Énjük terveit. Vagyis a szeretetben és a jóságban példamutatók elsődlegesen, lévén ezeket a princípiumokat képviselik a Földön. (Azért itt is akadnak kivételek.)

Ilyenkor a következő kérdéseket teszi fel magában egy kiválasztott: Van-e bennem elég tisztelet az életem iránt? Elég tudatos vagyok-e a megtett lépéseimmel kapcsolatban? Tudok-e friss szemmel nézni a dolgokra? Ezek fontos kérdések a fejlődésben, az életben!

A kiválasztott, aki kakukktojásnak is nevezhető a mai paradigmák közepette, tisztában van azzal, hogy a mindennapi küszködés nem teszi erőssé, mert csak a teljes ellazulás állapotában válik elérhetővé a kiválasztotti látásmód. A helyes látásmód olyan harmóniára mutat rá, amit ma legtöbbünkben valamiféle fátyol takar el.

Az emberi energiamezőnkbe, az aurába bele van szövődve az egó és a vele összeszövődő rétegekből épül fel az egész auránk. Így, emiatt nem vagyunk képesek átlépni más dimenziókba. Az alsó teremtésben tizenhárom dimenziós galaxisok vannak, ezek mind külön alakzatokban vibrálnak. Ezek tudatosan irányított energiamezők, egy folytonosan változó mátrix. Ezek hozzák létre az anyagot. Maga a tudat is anyag, hiszen ugyanennek a része. Ezek a dolgok a végtelenségig összefüggenek egymással.  A jelentős változások előidézéséhez ezt az ismeretet használja mindenki.

Hírdetés

Nem tisztem megtanítani ezeket, csupán szólók róluk. Minden embernek sajátos vibrációja van. Ez a vibráció egy bizonyos frekvencián rezeg és rajta van a Mindenség hálózatán. A kiválasztott attól kiválasztott, hogy benne olyan szellemfény található, amely egyszer majd kiárad a kozmoszra. Bár emberi testben vannak a kiválasztottak is, ez az originális tulajdonságuk alapvetően megkülönbözteti őket az emberektől, akikben nincs ilyen szellemfény.

Az indigó-, a kristály- és a csillaggyermekek mind kiválasztottak, egy új korszak követei és képviselői, feltéve, hogy képesek megvalósulni, azaz hagyjuk-e, hogy kibontakoztassák a bennük rejlő isteni adományokat, adottságokat és erőket.

 

A kiválasztott gondolatainak frekvenciájával képes rekonstruálni, hatást tud kiváltani, ami visszasugárzik az életből. Ez komoly felelősséggel is együtt jár.

Az anyag és az anyagi univerzum meghatározói a kiválasztott lelkek. Bizonyos erők és ideák a kiválasztottakon keresztül nyilvánulnak meg a Földön. A gyógyítás, a profetizálás, a spirituális tanítás, a jövőnek és a múltnak az érzékelése, s általában a spirituális adottságok a kiválasztottak sajátosságai, mivel ők hivatottak a szakrális dolgok felfogására és közvetítésére. A kiválasztottak olyanok, mint a Teremtés archetípusai, illetve mint a Teremtés építőelemei.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy léteznek kiválasztottak. De azt nem a mi tisztünk eldönteni, minősíteni, hogy ki kiválasztott és ki nem, illetve melyik hogyan végzi a dolgát. Az maradjon annak a privilégiuma, aki a kiválasztottat küldte.

Boldog napot!

The post Léteznek-e kiválasztottak? – Az indigó-, a kristály- és a csillaggyermekek azok? appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »