„Legyenek reálisan misztikusok!” – Jubileumi évet zárt a Jézus Szíve Társasága

„Legyenek reálisan misztikusok!” – Jubileumi évet zárt a Jézus Szíve Társasága

Megalapításuk 100. évfordulójának ünnepi évét zárták június 24-én a Jézus Szíve Társasága nővérei Pécelen, az általuk működtetett idősek otthona kertjében az ünnepi szentmisével, melyet Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök mutatott be. A társaságban fogadalmat tett testvérek megújították esküjüket az ünnepi alkalmon.

A Jézus Szíve Társasága péceli, 92 férőhelyes idősotthonában jelenleg 85 gondozott él. A 60 munkatársból 20-an ápolók, 5-en pedig mentálhigiénés szakemberek.

Az intézet árnyas kertjében alakították ki az oltárt, melyhez a püspököt köszöntő Ecce Sacerdos magnus Halmos László-kórusmű alatt vonult Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök; Molnár Miklós, a rákosligeti Magyarok Nagyasszonya-templom plébánosa; Berta László péceli plébános és Benke István, aki az idősotthon lelkészi feladatait látja el.

A társaság 101. Jézus Szíve-ünnepén Suller Melinda SJC, a Jézus Szíve Társasága elöljárója köszöntötte a püspököt, az atyákat, Pécel polgármesterét és alpolgármesterét, a Coelestis Regina kórust, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola alsós diákjait, a társaság kültagjait és baráti körének tagjait, a lakókat és a munkatársakat.

A megyéspüspök elmondta, szeretettel jött Szatmárnémetiből, hogy a Jézus Szíve Társasága centenáriumában meghirdetett jubileumi év záró szentmiséjét bemutassa és felajánlja a jelenlevőkért.

„Szívének minden gondolata nemzedékről nemzedékre, hogy kimentse lelküket a halálból, és táplálja őket az éhínség idején” – kezdte homíliáját a püspök a szentmise bevezető énekének zsoltárversével. Elmondta, a Jézus Szíve Társasága jelen van a Szatmári Egyházmegyében is, és Isten segítségével áldásos munkát végeznek.

Megemlékezett Páter Bíró Ferencről, aki egykor a Szatmári Egyházmegye területén, Munkácson született. Már kispap volt, amikor felvételét kérte a jezsuita rendbe. 1901-ben Innsbruckban szentelték pappá, első szentmiséjét Szatmárnémetiben mutatta be. Az alapító atya élettörténetének ismertetése után a püspök idézte Bangha Béla, egy egykori rendtárs veretes méltató szavait Bíró Ferencről.

Az alapító számára papi tevékenységei közül a legkedvesebb az 1921. január elsején 12 taggal létrehozott Jézus Szíve Népleányai Társasága volt, melynek a célját is meghatározta: „minden teremtett dolgot a legtisztább szándékkal a bűntől megváltva arra használják fel a keresztények, hogy a mi teremtő és megváltó Urunkat és Istenünket, Jézus Krisztust, főleg az ő üdvözítő Szent Szívét szeressék, tiszteljék, dicsérjék, szolgálják…”

A püspök azt is felidézte, amikor az alapító atya Pécelen ugyanazon terebélyes platán alatt, amely a szentmisén árnyékot adott a híveknek, arra figyelmeztette a társaságban elkötelezetteket: „Legyenek reálisan misztikusok! Mikor ezt a platánfát látják, vagy bármit az anyagvilágból, az juttassa eszükbe az Istent; és bármivel foglalkoznak, a leghétköznapibb dolgok emeljék az Istenhez magukat.”

A szónok XVI. Benedek pápának 2006-ban a jezsuita generális számára Jézus Szíve ünnepe alkalmából írt leveléből kiemelte, ma is feladata a keresztényeknek, hogy elmélyítsék kapcsolatukat Jézus Szívével, határtalan szeretetére nekünk is szeretettel kell válaszolnunk.

Szent Pál apostol szentleckében elhangzott tanítására utalva a püspök kiemelte, Isten azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy Krisztus akkor halt meg értünk, amikor még bűnösök voltunk. Szeretete a Szentlélekkel kiáradt a szívünkbe, és bekapcsolt a Szentháromság szeretetkeringésébe.

Hírdetés

A Szent Szív-tisztelet kialakulásának és történetének ismertetése után az evangéliumot magyarázta a püspök. Mint mondta, a pásztor képes otthagyni az egész nyájat, hogy elmenjen az elveszett bárány után, és ölében visszavigye a többiek közé. Ez talán túlzó gondoskodásnak tűnhet az elcsatangolt után. A többi 99 talán emiatt féltékeny is lesz. De a 99 tud egymásra vigyázni, együtt tudnak maradni.

Arra is kitért, hogy gyakran meg nem értéssel és gúnnyal válaszolnak erre a szeretetre az elcsatangolt bárányok és a tékozló fiúk. Sőt, „a 99 el nem tévedt bárány és az otthonmaradottak felháborodnak ekkora igazságtalanság láttán. Tudják magukról, hogy igazak. Túlfejlett igazságérzetüket bántja, hogy a tékozlók ugyanolyan jutalomban részesülhetnek, mint az igazak. Nem számolnak az irgalommal, csak az igazsággal, irigylik a különleges bánásmódot, szinte bánják korábbi hűségüket. Ez a 99 el nem tévedt bárány és a tékozló fiú bátyjának a kísértése.”

A jó pásztor azonban örömre hív. Mindannyian Jézus Szentséges Szívének szeretetére és irgalmára szorulunk – figyelmeztetett a püspök. – Az üdvösséget nem a mi érdemeinkből, hanem elsősorban az ő irgalmából remélhetjük. Szentséges Szívénél megértésre és irgalomra lelhetünk. Jézus olyan szívvel szereti a világot, amely Isten végtelen szeretetének a hordozója.

Hozzátette: Jézus Szíve emberi szív, megtapasztalta a vidámságot és a szomorúságot, az együttérzést és a részvétet is. Ujjong tanítványai sikerének, de sírásra fakad Jeruzsálem köveit látva. Jézus oldalából, mikor feláldozta magát az Atyának, víz és vér jött ki. Tátongó sebe a végtelen szeretetre emlékeztet bennünket. Ebből jöttek létre a szentségek, az Egyház, ebből a szeretetből született meg a Jézus Szíve Társasága. Beszédét a rendtagokért könyörgve zárta a püspök.

A szentmisén a péceli katolikus templom 77 éve alakult kórusa, a Coelestis Regina Kiss Zsuzsanna kántor-karnagy vezényletével és Ács Dávid elektromosorgona-kíséretével többszólamú műveket adott elő, köztük a szentáldozáskor Marco Frisina, a Vatikán zeneszerzőjének Amina Christi című kórusművét is, melyben a szólót Csokonai Anna, az otthon dolgozója énekelte.

A szentáldozás után megújította fogadalmát 17 testvér.

Ezután a testvérek elimádkozták Jézus Szíve királyságáról szóló imájukat is.

A szentmise után Suller Melinda elöljáró az ünnep jelentőségéről beszélt. Az alapító atya 1921-ben elhangzott köszöntő szavait idézve elmondta, akkor az alapításért, most pedig az elmúlt 101 esztendőért adnak hálát.

Ismertette a Jézus Szíve Társasága hivatását, melynek jelmondata a jelvényük hátoldalán is olvasható: Similis esse volo – „Engedjük és akarjuk Krisztus szívéhez hasonlóvá alakulni szívünket.” Elmondta, „Krisztus szeretete tesz képessé bennünket, hogy egységbe és harmonikus kapcsolatba kerüljünk nem csak Istennel, hanem embertársainkkal, veletek, a teremtett világgal, környezetünkkel.” Minden szolgálatukban, a könyvkiadásban és -árusításban, a lelkigyakorlatokban, a meghallgató beszélgetésekben, a hitoktatásban, a kollégistákkal való foglalkozásban, a programok szervezésében és minden másban a Jézussal való szeretetkapcsolatot élik meg. Hangsúlyozta, intézményeik is Jézus Szívének erőterében vannak, mint ahogyan ez a nevét viselő idősotthon is.

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola alsós diákjai és tanáraik hálaadó-dicsőítő gitáros énekeket adtak elő Jézus Szent Szívéről, majd két gyermek elszavalta Horváth Edina Jézus Szíve című versét.

Az ajándékok átadása után Nagyné Valika munkatárs a szolidaritás és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta egy szavalatával.

A jubileumi év méltó lezárása volt az idősotthon kertjében bemutatott szentmise és ünnepség, melyben gondozók és gondozottak, gyerekek és idősek, elkötelezett és elköteleződésre vágyó testvérek együtt adtak hálát a magyar alapítású társaságért.

Szerző: Vámossy Erzsébet

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »