Kinek a fejét mintázza a szent lepel?

A kutatók egyik legdöbbenetesebb állítás, hogy egyértelmű hasonlóságok vannak Leonardo da Vinci és a torinoi lepel alakjának vonásai között. Eszerint Leonardonak, aki titkos és többértelmű jelentéseket ábrázolt számos festményén, jó oka lehetett, hogy saját arcát használja fel Jézus megjelenítésére. De ez távolról sem az egyetlen feltételezés. Vizsgáljuk meg, hogy milyen egyéb elméletek léteznek a lepel fejkultuszára és próbáljuk meg értékelni a mellettük felhozott érveket.

Knight és Lomas páros egy igazán hátborzongató elmélettel állt elő a torinói leplet illetően. Szerintük a lepel egy valódi emberi testtel történő fizikai kapcsolat révén született – eddig semmi meglepő nincs. Ám a csavar a dologban ott van, hogy ez a személy nem Krisztus, hanem Jacques de Molay, a templáriusok utolsó nagymestere volt, akit 1314-ben küldtek máglyára eretnekség ürügyén.

A kutatók úgy gondolják, hogy a kivégzése előtt börtönben raboskodó nagymestert hosszas kínzásoknak tették ki, amelyek során Krisztus szenvedéseihez hasonló gyötrelmeket kellett kiállnia. Ekkor csavarták egy lepelbe a testét. Később a kivégzéséhez közeledvén, hagyták kissé felépülni az egykori magistert, akinek a lepelre már nem volt szüksége, így végül a vászondarab rabtársa, az ugyancsak templomos Geoffry de Charny birtokába került. Utóbbi leszármazottja pedig állítólag a 1357-ben kifüggesztette a leplet Lirey-ben. Eddig a bizarr történet.

 

A lepel eredetének egy újabb, a templomos renddel összefüggő elméletét tárja elénk Keith Laidler brit író, akinek az az alapvetése, hogy a templomosok birtokában volt Jézus bebalzsamozott feje, amelyet a mai napig őriznek a skóciai Rosslyn-kápolnába.

A szerző a nazarénusokig vezeti vissza a szálakat, amely egy speciális szekta volt Jézus idejében. Többek között ennek a társaságnak is a tagja volt a Megváltó-jelölt, pontosabban volt egy okkult vonulata eme szektának, amely még az egyiptomi korszakból eredt. Jelesül, egészen az eretnek fáraóhoz, Ehnatonhoz vezetnek a rejtélyes szálak. Szó mi szó, eme csoportnak az volt a szokása, hogy a szent emberek fejét levágták a haláluk után és bebalzsamozták. Ezen okfejtést követve látja a kutató alátámasztani a templomosok titkát és a torinói lepel eredetét. Ergo a templomos lovagok krémjének egyik féltve őrzött titka Jézus fejereklyéje lehetett. (Azonkívül a Grál mint leszármazási vonal sarjainak védelme.)

Azt azonban csak a legnagyobb titoktartással tudja megmagyarázni, hogy miért nem tudódott ki hamarabb a nazarénusok ebbéli szokása. A magunk részéről nem tekintjük megalapozottnak ezt az érvelést, nem az okkult volta, hanem a nazarénusok spirituális hagyományai és Ehnaton különleges származása és élete miatt.

 

Hírdetés

 

Még az előzőektől is meghökkentőbb magyarázatot találunk a mandeusokkal kapcsolatban, akiket olykor János-keresztényeknek is neveznek, mivel ők Jánost hitték az utolsó nagy prófétának, sőt Jánost hitték az igazi Krisztusnak. Voltaképpen két Krisztus volt, ha a mandeusok világképéből indulunk ki, s ők János mellett tették le a voksukat. Ama Keresztelő János mellett, akit még a Biblia szerint is lefejeztek. Innen ered az a teória, amely a templomosok fejereklyéje mögött Keresztelő Szent János fejét sejtik.

 

Akár Jézusé, akár Jánosé, akár Molay-é a torinói leplen látható fej, az valahogy sehogy sem passzol a testhez. További körvonalazódó tény, hogy akárkik is készíthették a leplet, a vászon középkori eredetű, Leonardo előtti, de kétségkívül felhasználhatták később is, így maga Leonardo mester is. Szinte vitán felül áll, hogy a torinói leplen látható képmást fényképészeti eljárással készítették, amit a középkorban feltehetően az arab világtól leshettek el a templomosok vagy akár Leonardo. A kérdés így tovább bonyolódik és módosul: miért akarta volna egy templomosokból álló társaság vagy épp Leonardo da Vinci Krisztus fejét fényképészeti eljárással megörökíteni?  Ráadásul életnagyságban? S pont egy régi leplen? Végül, de nem utolsó sorban fel kell tennünk a legkényesebb kérdést: mi motiválhatta Leonardot egy keresztény ereklye megalkotásában vagy reprodukciójában, ha ő alapvetően keresztényellenes (legalábbis egyházellenes) és okkultista-alkimista volt? Miért kockáztatott? Erre a kérdésre A Leonardo-összeesküvés: a Maestro hamisította a torinói leplet? című cikkben adtuk meg a választ, ahol újabb lényeges aspektusokkal gazdagítjuk az eddigieket.

 

Az sem zárható ki, hogy Leonardo saját önarcképét használta fel a művészi alkotásához. Ebben az esetben mellesleg megvan Leonardo arcképe is. Vannak, akik nem csak megbocsáthatónak tartják a reneszánsz polihisztor eme „bűnét”, hanem benne a krisztusi szenvedéssel mélyen azonosulni tudó művészt látják. S valóban, lehet abban valami igazság, hogy Leonardo belül keresztény volt, csak esetleg egészen másként, mint azt akkoriban a korruptságáról híres egyház kivitelezte. Tehát belülről lehetett Leonardo keresztény, spirituálisan és Istenhez közelin.

 

Boldog napot!

The post Kinek a fejét mintázza a szent lepel? appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »