Kiegészítés: SEGÉLYKIÁLTÁS: NEM MEGYEK EL A “KVÓTÁRÓL SZÓLÓ” NÉPSZAVAZÁSRA! (FRISSÍTÉS 1 ÉS 2!)

A NIF honlapján megjelent cikkemhez (linket lásd alább), igen széleskörű hozzászólásokra reagálva, a következőket szeretném közölni:

https://internetfigyelo.wordpress.com/2016/05/14/segelykialtas-nem-megyek-el-a-kvotarol-szolo-nepszavazasra/

Valódi nevem a Madarász László.Magyar vagyok, a szó legnemesebb értelmében is, hazáját-, népét féltő magyar.Megértem a hozzászólók túlnyomó többségét! Higgyék el, nekem sem volt könnyű megírni véleményemet, az én dilemmám sem volt könnyebb, mint az Önöké! Pontosan ezért örülök sok érdemi hozzászólásnak!

Az alábbiakban a cikket szeretném kiegészíteni, mely talán egyfajta magyarázatul is szolgál írásom egyik hátterére:

A „magyar” országgyűlés 55/2015 (XI.6.) OGY számú határozatával megállapította, hogy Brüsszel kötelező betelepítési kvótájának rendelettervezete sérti a szubszidiaritás elvét! Ez alapján a „magyar” kormány az Európai Bíróságához fordult, vagyis pert indított a kötelező betelepítési kvóta ellen. Ezzel szemben Szlovákia, más oldalról közelítette meg a kérdést, azért perelt, mert az uniós belügyminiszterek tanácsának egyhangú-, és nem minősített többségi határozatára lett volna szükség a kötelező betelepítési kvóták elfogadásához, azaz jogsértés történt, hiszen Szlovákia, Magyarország, Románia és Csehország is a kötelező kvóta ellen szavazott, Finnország pedig tartózkodott akkor. Ugyan nemzetközi jogász sem vagyok, mégis úgy vélem, a szlovákok részben- vagy egészben megnyerik a pert maguknak, mi pedig bebukjuk! Ez annak a következménye, hogy a magyar álláspont esetében a kocsi megelőzte a lovakat! Vagyis: a szubszidiaritás elve szerint – szerintem – előbb az önkormányzatoknak, mint választott területi képviselőknek kellett volna elutasítani a kötelező kvótát, majd ezek többségi elutasításának birtokában az országgyűlésnek! Így már akár pert is nyerhettünk volna. Kormányunk viszont mindezt fordítva csinálta! A kérdés itt már csak az: szándékosan, vagy hanyagságból?

Nézzük, mind mond a fenti elvről az EUR-lex: „A szubszidiaritás elvének további célja az EU és polgárai közelítése a helyi szintű fellépés garantálásával, amennyiben az szükségesnek bizonyul. A szubszidiaritás elve ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a fellépést mindig a polgárokhoz legközelebbi szinten kell végrehajtani.” (kiemelés tőlem) Vagyis, a szubszidiaritás elve burkoltan kimondja: népszavazással, mint a polgárokhoz legközelebb álló szinten (különösen egy kormány által létrehozott népszavazással), nem lehet fellépni pl. egy uniós határozat ellen, miközben talán az lenne a legdemokratikusabb megoldás! (De beszélhetünk-e az unión belül valódi demokráciáról?) Azzal, hogy most Orbán a „néphez” fordul kvóta ügyben, szinte garancia arra, hogy az Európai Bíróság elutasítja a magyar keresetet! Tehát Orbán úgy lép fel Brüsszel és merkel ellen – látszólag -, hogy Brüsszel és Európa hóhérának törekvéseit támogatja! Ha valóban a kvóta ellen lenne, akkor az országgyűlés, az önkormányzatok kvóta elleni fellépésére hivatkozva, akár ma is elutasíthatná a kötelező betelepítési kvótát, mindennemű népszavazás nélkül! De nem teszi, inkább tovább ront helyzetünkön, miközben Hazánk megmentőjének kommunikálja le önmagát.

Ezek ismeretében a feltett kérdés: “Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”, teljesen más célokat szolgál, mint amiről a magyar Göbbels propagandája szól! Erre nem lehet jó választ adni! Ez a kérdés kis túlzással olyan, mintha azt kérdezné: Melyiket akarja ön? A tyúk piros, vagy kék tojást tojjon? Az viszont a népszavazás ellenére is csak tojásszínűt fog, persze a görbe mellett. Mint az utóbbi alakzat, olyat fog tenni Brüsszel is, pont a szubszidiaritás elve miatt a mi kis népszavazásunkkal…

Helyes kérdés az kb. így kerülne a szavazólapra: „Akarja Ön, hogy az Országgyűlés hozzon határozatot a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítése ellen?” Én lennék az első, aki IGEN –nel szavazna erre a kérdésre, egyben mellszélességgel támogatnám a kormányt! Annak ellenére, hogy Brüsszel ezt is „letojná”, de legalább az országgyűlés kénytelen lenne elfogadni a döntését!

Ezt az egész „kvóta ügyet” kormányunk, klasszikusra hivatkozva: „elkurta. Nem kicsit, nagyon.”! Most, továbbra is ez zajlik Brüsszel irányába: „…ne figyeljenek oda arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok.” És amit csinál, az merkel vezette EU oly módon történő támogatása, hogy az kemény fellépésnek tűnik itthonról nézve ellenük, a megtévesztett emberek szemében! Pedig: á, dehogy…

Az általam vázolt kezdeményezéssel sem lehet már a betelepítési kvóta ellen uniós jog szerint fellépni! De, amennyiben több százezer, vagy adná Isten millió igenlő aláírást össze tudnánk gyűjteni pl. a pirossal fentebb kiemelt kérdésre, az olyan folyamatokat indíthatna el az EU-ban, amely a valódi demokrácia irányába kényszerítené annak mai vezető urait. Nagyon valószínű, hogy Európa más országaiban is elindulna több ilyen kezdeményezés, mely oda vezetne, hogy végre saját kezünkbe vehetnénk az önteltségtől megvadult lovak gyeplőjét! Nem lenne rövid folyamat, de megelőzhetnénk a kontinens tragédiáját, ráadásul erőszakmentesen! Unokáink ezt várják el tőlünk!

Ajánlom még a részleteket kedvelő  olvasóknak az alábbi írást is a figyelmükbe, hátha én értettem félre valamit:

dr. Tárnok Balázs: A kötelező menekültkvóták szabályozása az Európai Unióban a szubszidiaritás elvének érvényesülése tükrében I.

NIF: Külön cikkben, 2 vagy 3 részben, lehozzuk egymást követő napokon!

Egyben köszönöm a NIF-nek, Magyarmegmaradasert.hu –nak, Bal-Rad-nak a cikk, mint vitaanyag megjelentetését! Sajnos, magukat (nagyon-nagyon) nemzeti honlapnak nyilvánító felületek úgy tettek az összefogást kérő írással, mint Brüsszel fog a mi népszavazásunkkal! Magasról…

Madarász László

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Értelmezés, Belföld, EU, Európai Egyesült Államok, Jog, Politikai elemzés, ránkvándorlási válság, REFORMOK Tagged: önkiválasztottak dőzsölő demokráciája, önrendelkezés, népszavazás, ránközönlő muzulmán hordák, ránkvándorlási válság, ránkvándorló kvóta, ős-ránkvándorlók


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »