Kellemetlen passzusok a genfi egyezményből

Kellemetlen passzusok a genfi egyezményből

Magyarországot a genfi egyezmény megsértésével vádolja az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága. A főbiztos szerint pedig egyenesen szívtelenek és idegengyűlölők vagyunk. Csakhogy ama sokat emlegetett menekültügyi nemzetközi jogszabály szerit nem csak a befogadó országnak, de a menedékkérőknek is vannak kötelességeik. Olyanok is, amelyekre a magyar határon dörömbölő migránsok nagy többsége magasról tesz. 

 
Az igen tanulságos ellentmondásra a valasz.hu hívja fel a figyelmet. Lássuk, csak mi mindent kell(ene) betartania azoknak, akik menedékjogot akarnak kérni.

„Minden menekültnek kötelezettségei vannak azzal az országgal szemben, ahol tartózkodik, különösképpen az, hogy magát az ország törvényeinek és szabályainak, valamint a közrend fenntartása érdekében hozott intézkedéseknek alávesse.”

szól az egyezmény. Nos, az erre való törekvést, már a röszkei gyűjtőpontról való kitörés idején sem láthattuk, tegnap Horgosnál meg végkép nem.
 
A nemzetközi és hazai liberális közvéemény alaposan kiakadt a “tömeges migráció miatti válsághelyzet” miatt, mert szerintük ilyen rendkívüli rendelkezéseket nincs joga bevezetni a kormánynak. Nos, a genfi konvenció másképp írja:
 

„Az Egyezmény egyetlen rendelkezése sem zárja ki, hogy valamely Szerződő Állam háború vagy más súlyos és kivételes körülmények között egy meghatározott személlyel kapcsolatban ideiglenesen olyan intézkedéseket tegyen, amelyeket az állam biztonsága szempontjából szükségesnek tart, amíg megállapítja, hogy az adott személy ténylegesen menekült és ügyében az intézkedések fenntartására az állam biztonsága érdekében van szükség.”

Hírdetés

Kezd ez egyre kínosabb lenni. És a legkellemetlenebb passzus még hátra van. 

A jogvédők szerint Magyarországnak kötelessége lenne mindenkit átengedni a határon, és épp a genfi egyezményre hivatkoznak, amikor elutasítják az illegális határátlépés büntetését. Tény és való, hogy a jogszabály szerint van lehetőség arra, hogy valaki büntetlenül sértsen határt. Ennek azonban olyan feltételei vannak, amelyeket e rendkívül képzett uraktól és hölgyektől eddig még soha nem hallhattunk. Lehetséges, hogy évek óta menekültek és bevándorlók jogsegélyezésével foglalkozó emberek nem hallottak arról, hogy az egyezmény értelmében csak azok mentesülnek a szankciók alól, 

 

akik közvetlenül olyan területről érkeztek, ahol életük, vagy szabadságuk (…) veszélyeztetve volt, és akik engedély nélkül lépnek be területükre, illetőleg tartózkodnak ott, feltéve, hogy haladéktalanul jelentkeznek a hatóságoknál és kellőképpen megindokolják jogellenes belépésüket, illetőleg jelenlétüket.”

 
Hogy Szerbia nemzetközi jogilag biztonságos ország-e, az erősen vitatott. A magyar hatóságok szerint igen, az ENSZ szerint nem. De arról még nem hallottunk, hogy valakinek az életére törtek volna – migránsokat saját országukon fél nap alatt átbuszoztató szerbek esetében meg a legnagyobb rosszindulattal se beszélhetünk a szabadság korlátozásáról. Arra is kíváncsi volnék, a jogvédők hány olyan illegális határátlépőt tudnak mutatni, aki utána jelentkezett a magyar hatóságoknál, pláne, aki meg is indokolta volna, hogy miért a zöld határon át érkezett? 


Forrás:alfahir.hu
Tovább a cikkre »