Kassán kitüntették Rudolf Schustert

Kassán kitüntették Rudolf Schustert

Emberi Méltóságért kitüntetést adományozott szerdán, június 7-én Rudolf Schusternek az Emberi Méltóság Tanácsa (EMT). A díjat a szervezet elnöke, dr. Lomnici Zoltán és dr. Szunai Miklós főtitkár adta át Magyarország kassai főkonzulátusán. Az elismerő oklevél szerint: „Kimagasló színvonalú írói, közéleti, politikai munkásságáért, elnöki időszaka alatt sokat fejlődött Magyarország és Szlovákia jószomszédi viszonya. Életútja példakép a jövő nemzedéke számára.”

Rudolf Schuster 1999 és 2004 között volt Szlovákia államelnöke, 1983–86, valamint 1994–99 között szülővárosa, Kassa élén állt. Közben 1990–92 között Csehszlovákia (utolsó) kanadai nagyköveteként szolgált.

Dr. Lomnici Zoltán volt főbíró a szervezetét mutatta be, melynek hivatása az emberi jogok védelme. Megemlékezett annak jeles tagjairól, elmondta, Karikó Katalint is kitüntették, aki a Nobel-díj várományosa.

Számba vette a szlovák–magyar kapcsolatok neuralgikus pontjait is. Schuster testvérvárosi kapcsolatokat épített ki Miskolccal, amivel a maga idejében nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, de a Beneš-dekrétumok még mindig érvényben vannak, s az állampolgársági törvény százéves embert is harcra késztetett jogaiért. A törvény jogorvoslati lehetőséget mindmáig nem biztosít. Vannak fájdalmaink – mondta Lomnici –, amelyeket orvosolni kell. A német–francia ellentétet sikerült Robert Schumannak köszönhetően rendezni. Az a két ország harmonikusan tud együttműködni. Arra összpontosítanak, hogy a szlovák–magyar kapcsolatokat is így rendezzék, amire kiváló európai politikusok mutattak példát. Trianon sebeket ejtett, de az együttműködést kell támogatnunk, mert közös Európánknak erősnek kell lennie. Nem vagyunk másoknál alábbvalók, ha kapunk rá lehetőséget, ki tudunk bontakozni.

A volt államfő érdemeit dr. Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök, az EMT alelnöke méltatta. Kis ország nagy politikusát tüntette ki az EMT, aki már a rendszerváltás előtt is sokrétű tevékenységet folytatott. A város élén annak arculatát méltó módon befolyásolta. A nemzetközi diplomáciában eredményesen tevékenykedett. Őszinte elismeréssel kell szólnunk a filmezés és fényképezés területén elért eredményeiről, mely az Északi-sarktól a Déli-sarkig terjed, valamint kötetekben mérhető írói tevékenységéről. „A Teremtő sok talentummal ajándékozta meg” – szögezte le Erdélyi.

Köztársaság elnökként páratlannak minősülő munkáját értékelte elsősorban, a Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolat magas szintre emelésében és gyümölcsöztetésében tapasztalt jóindulatát. Azonban a nemzeti kisebbségek helyzetének méltó rendezése érdekében is erőfeszítéseket tett. „A fiatal szlovák állam ezer gondjának súlya nehezedett a tapasztalatokkal még nem rendelkező államvezetés és az államfő vállaira, ennek ellenére nem feledkezett meg az országban élő kisebbségek áldatlan helyzetének jogszerű, méltó megoldásáról.” Végezetül megemlítette Mádl Ferenc és Schuster köztársasági elnökök őszinte barátságát, amely lehetővé tette a gondok nyílt megtárgyalását, majd látogatásukat a rimaszombati református parókián. Erdélyi számára felejthetetlen, hogy felajánlották támogatásukat a Református Teológia elismertetése, akkreditálása, valamint a Selye János Egyetem létrehozása érdekében. Végül Isten áldását kérte további életére és munkájára.

Hírdetés

Schuster megköszönve a díjat visszaemlékezett pályájára, amikor még a Kelet-szlovákiai Vasműben dolgozott és Diósgyőrrel igyekezett kapcsolatokat kiépíteni, majd később nemzeti bizottsági elnökhelyetteseként Miskolccal. A Mečiar vezette kormányzás idején Budapesttel épített ki testvérvárosi kapcsolatokat, ami akkor komoly kihívásnak számított, de a szlovák kormányfő nem tehetett ellene semmit. A V4-ek együttműködését is támogatta. Az vezérelte, hogy a magyarok és szlovákok szomszédok voltak és azok maradnak a továbbiakban is.

Dr. Hetey Ágota főkonzul közölte, elődei kiváló kapcsolatban álltak Schusterrel, számíthattak a támogatására és ezt ő is megerősítheti.

Szunai egy kétszáz éves festménnyel kedveskedett a volt szlovák államfőnek. Ő viszont könyveivel ajándékozta meg az EMT vezetőit.

Czajlik József, a kassai Thália Színház igazgatója, mielőtt elszavalta volna József Attila A Dunánál c. versét, felelevenítette azt a rendszerváltás időszakában történt eseményt, amikor Schuster a Thália számára biztosított egy telefonvonalat, mellyel a nulla tárcsázása után bárhová lehetett ingyen telefonálni.

Kathy-Horváth Lajos érdemes és kiváló hegedűművész, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja gyönyörködtetett minket játékával. Később, oldottabb hangulatban, kísérte Schustert, aki az Akácos utat énekelte.

(Balassa Zoltán/Felvidék.ma)


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »