Jozef Tiso és a szlovákiai holokauszt

Jozef Tiso és a szlovákiai holokauszt

Döbbenetes dokumentumkönyvet kaptam a közelmúltban a szerzőtől. Megvallom a szlovák történelemmel nem igen foglalkozom, nemcsak azért, mert diákkoromban kaptunk belőle „eleget” (Csehszlovákia történelméből a 60-as években – elképzelhető miről szólt), de azért sem, mert a közelmúlt és jelen történelméből súlyos tapasztalatokat szereztem elődeim sorsából, illetve a jelent pedig itt és most sajnos meg kell élnünk. 

Ingrid Graziano – Eördögh István szerzők 110 oldalas könyve 2. kiadásban (az első 2006-ban) a közelmúltban jelent meg a METEM Budapest kiadásában.

A címlapon Pozsony látképe, és mint a cím is jelzi, Jozef Tiso római katolikus szlovák pap és politikus, az 1938–1945 közötti fasiszta bábállam, az első Szlovák Köztársaság elnöke.

Ha csak a Wikipédiát, vagy Popély Gyula történész könyveit olvassuk, is sok mindent megtudunk Jozef Tiso politikai életéről, aki egyházi reverendába burkolva védte nemzetét, maroknyi fasiszta bábállamát és félrevezetett népét – s lehet a mai napig követhetjük még létező utódait.

Hiszen Tiso elvei olykor egyházi berkeken belül, sőt az itteni politikai életben fel-fel villannak, amit azt is jelzi, hogy vannak eszmei utódai.

A könyv bevezetőjében is fontos fejezet a kutatás eredménye által írt szöveg, mely „A klerikális nacionalizmus kialakulása” címmel olvasható, arról, honnan indult, eredt a szlovák nacionalizmus fészke.

Nem tisztem a könyvet elemezni, nemcsak ismereteim hiányában, ezért csupán a könyvből vett egy-egy idézettel utalnék a döbbenetet kiváltó kutatás alapján leírtakra.

Hírdetés

Tiso az 1939. március 1-jén kikiáltott szlovák állam első minisztereként, de azt megelőzően is „már 1939 elejétől kezdve kifejezte azon szándékát, hogy összekösse a nacionalizmus eszméjét és a keresztény tanítást. Egy ez év eleji kijelentésében miniszterelnökként a vallást és a politikát ugyanarra a szintre helyezte. Tiso világosan felvázolta politikai és vallási hitvallásának lényegi pontjait. Meg volt győződve arról, hogy a kettő között nincs semmiféle ellentmondás. Dr. Tiso akarva akaratlanul beépült a hitleri rendszerbe. Beszédei közül az 1941. szeptember 14-i különösen emlékezetessé vált, amellyel egyenesen azt sugallta, hogy a nácizmus a pápai tanításokhoz csatlakozott.”

S Hitler reagálása? Azonnal felismerte, hogy az „évszázad legnagyobb embere előtt áll, aki biztosította a Führert Szlovákia hűsége felől.”

Ha itt befejezném e könyv ismertetését, csaknem mindent megértenénk ennek a kegyetlen egyházgyalázó embernek a múltjából. De igazán csak a további fejezetek olvasása után döbben meg az olvasó.

Tiso a zsidókérdés „fokozatos megoldásának”, érzéketlen és álszent prófétája volt, A zsidók Szlovákiából való eltávolításának „keresztény módjáról” beszélt. A zsidóüldözés legnagyobb nomenje, minden kegyetlen törvény saját kezű aláírójaként zsidók üldözésének, kínzásának, deportálásának felelőse volt mindannak a sok vatikáni és külföldi figyelmeztetésnek ellenére, melyet „uralkodása” alatt kapott.

(S még a mai szlovák állam is képes Esterházy Jánost bűnösnek ítélni, rehabilitációját nem elfogadni.)

A szerző e nagyon jelentős és fontos dokumentumkönyv konklúziójában leszögezi: „Jozef Tiso felelőssége a zsidó és a nemzeti szocializmus többi szlovákiai áldozatainak sorsáért mind a hiteles forrásokból, mind pedig az ideológiai és vallási elfogultságtól mentes szakirodalomból nyilvánvalóan kitűnik. Tiso nyilatkozatai és állásfoglalásai, beleértve mulasztásait és bűnös hallgatásait is kétségtelenül kijelölik helyét a történelemben. Katolikus papi mivolta még csak súlyosbítja ezt az ítéletet, akárcsak a szlovák zsidók holokaustjában játszott szerepét, hiszen neki, mint egyházi embernek tökéletesen tisztában kellett volna lennie a döntés pillanatában az alapelvvel: qui tacet, consentire videtur” (a hallgatás beleegyezésnek számít – Reg. iuris 43, VIII. Bonifác pápa).

Ez az olvasásra ajánlott, fontos kutatásokra alapozott ismertető jellegű kiadvány mindazoknak fontos lehet, akik a történelem olykor érthetetlen – s nemegyszer elferdített – berkeiből nem találnak választ kérdéseikre.

(DE/Felvidék.ma)


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »