Íme az igazi szabadkőműves program

Sokan nem értik, miért oly titkosak a szabadkőművesség igazi céljai, miért, hogy programjukról gyakorta csak ellenségeik műveiben lehet olvasni? Egyáltalán, ha egy társaság célja önmeghatározása szerint a közjó szolgálata, az emberbarátiság, a felebaráti szeretet terjesztése, miért titkolódzik?

Magyar Menedék - Ősmagyar

Messze nem mai kérdések ezek, persze, ugyanakkor a tényleges szabadkőműves művekből is meghatározható, mi az igazi szabadkőműves program. Nem az egykor oly hírhedt Leo Taxil-féle „leleplezések”-ből, hanem valódi vakolók nyilatkozataiból is éppen eléggé egyértelművé válik, mit akarnak igazából a szabadkőművesség képviselői Egy osztrák hitoktató (Franz Spirago) hat pontban fogalmazta meg egykor programjukat:

1. A katolikus Egyház tekintélye és befolyása megsemmisítése
2. A hitoktatás iskolákból való száműzése
3. A családok elkereszténytelenítése
4. A szerzetesrendek száműzése
5. A templomok állami tulajdonba történő átvétele
6. A nyilvános keresztény vallásgyakorlat megtiltása

Minden más cél (nemzeti öntudat felszámolása, globális pénzügyi diktatúra bevezetése, nemi devianciák terjesztése) mindezek következménye, tehetnők hozzá. Az első a hit és az erkölcs megsemmisítése. Persze nemcsak állami, nemzeti, hanem egyházi intézményeken belül is, éspedig mindennemű vallási kötelék fellazításával, sőt eltörlésével.

Spirago atya persze még egy olyan korban élt, amelyben a szabadkőművesség, legalábbis mai állapotához képest, olyan rákhoz volt hasonlítható, amely nem képezett nagyon kiterjedt áttéteket. De áttétek már akkor is voltak. Ezt bizonyítandó, így fogalmazott:

„A szabadkőműves konvent Párizsban (1905. április 3.) azt követelte, hogy távolítsák el a feszületeket minden nyilvános helyről, kórházakból, iskolákból stb., tiltsák el a körmeneteket és a harangozást s a papságot helyezzék felügyelet alá. A szabadkőművesek buenos-ayresi összegyűlésén (1905. szeptember 20.) ugyanezeket követelték s azonfelül még a szerzeteskolostorok feloszlatását és az egyházi ünnepnapok eltörlését. A szabadkőművesek követelik az egyház és állam elválasztását s ezzel együtt mindenféle papi járandóság megszüntetését, az eskü eltörlését, a kötelező polgári házasságot, a házassági elválások törvényes megkönnyítését (hogy ezáltal a keresztény családot alapjában támadják meg), a halottégetést és még sok egyebet, ami mind ártalmára van a hitnek és egyháznak.”

(Franz Spirago: Felnőttek katekizmusa. I. rész. Hittan. A X. német kiadás nyomán átdolgozta: Dr. Scheffler Ferenc teológiai tanár. Budapest, 1928. SZIT. I. köt. 71. old.)

A kérdés már csak az, hogy korunk történéseit figyelve mikor nyílik ki már végre legalább azoknak a szeme, akik önmagukat kereszténynek nevezik?


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »