Így jelentkezz az USA bp-i nagykövetsége cigánypályázatára

Így jelentkezz az USA bp-i  nagykövetsége cigánypályázatára

Óvás az olvasóknak: a tartalom malícia

Óvás az amerikai nagykövetségnek: a dolog komoly és elküldve

(Megjegyzés az olvasóknak: az angol nyelvű jelentkezés kötelező – az angol nyelvű változatot lásd lentebb)

 

Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége
Budapest
Tárgy: Jelentkezés roma fiataloknak kiírt szakmai képzési pályázatra

Jelentkezés

Tisztelt Cím!

Mielőtt beadnám jelentkezésemet nagykövetségük honlapján a roma fiataloknak kiírt szakmai pályázatukra, hadd fejezzem ki hálámat, amiért oly nagy gonddal követik a magyarországi romák sorsát szinte minden nap követségi honlapjukon.

Őszintén hiszem, hogy kisebbségünk irányába mutatott törődés nem a magyar társadalom vagy a kormány burkolt bírálata. Mint ahogyan az sem a szaúdiak, az önök csodálatos stratégiai partnere előtti csúszás-mászás esete, hogy nulla aggodalmat mutatnak az ottani nagykövetségi honlapjukon az ott üldözött síita kisebbség irányába. Azon borzalmas diktatúráról van szó, ahol a nyilvános kivégzések napirenden vannak.

Mint mindenki láthatja, honlapjukon a legfelső üzenet Kerry külügyminiszter nyilatkozata a Nemzetközi Roma Nap alkalmából.

Köszönet, nagykövet asszony, köszönet külügyminiszter úr! Annyira megtisztelve és boldognak érzem magam!

Így még nagyobb örömmel jelentkezem az ez évi, roma fiatalok 2016 szeptember közepén kezdődő, szakmai képzésére kiírt pályázatára.

A feltüntetett első általános követelmény szerint a jelentkezőnek „roma származású magyar állampolgárnak kell lennie, aki nemrégiben kapott felsőoktatású intézményben diplomát, vagy aki felsőoktatási intézményben tanul.”

A második követelmény szerint a pályázatnak az angol nyelv középszintű ismeretére van szüksége.

Az utolsó követelmény az, hogy a jelentkezést angolul adjuk be, egy oldalas önéletrajz és egy szándéknyilatkozat kíséretében, mely szándéknyilatkozat részletezi a jelentkező szakmai céljait.

Mielőtt a fenti követelményeknek eleget tennék, felhívnám szíves figyelmüket, hogy angol nyelvű pályázati kiírásukban a „magyar állampolgár”-ban az „állampolgár” szót helytelenül írják nagybetűvel („Citizen”).

Ezen túlmenően felhívom szíves figyelmüket honlapukon található egyéb hibákra. Mint arra, hogy magyarul nem Krímeának, hanem Krím-félszigetnek nevezik a Krím-félszigetet, mint ahogyan azt helytelenül írták abban a szövegben, amelyben Samantha Power, állandó ENSZ nagykövetük március 17-én  elhangzott beszédét hirdetik azzal a nagyképű kijelentéssel, hogy “Krímea Ukrajna része volt, az, és az is marad”.

Megjegyzem azt is, hogy e pályázatra vonatkozó twitter üzenetben azokat az olvasókat, akik rákattintanak a kiemelt „Roma” szóra, a link nem annak a meghatározására vezeti, hogy ki egy roma, hanem Olaszország fővárosára, amelyet angolul „Rome”-nak neveznek, és nem romának („Roma”). Meg kell érteniük azt, hogy jelenleg még különbség van az örök város Róma és egy roma személy között.

Hogy példával illusztráljam mindezt: szüleim olykor Rómába mennek koldulni, de nem romák. Hanem románok. Csakhogy mint liberális professzoraim Budapesten erre megtanítottak, bárki szabadon választhatja meg identitását, és én azért választottam a roma identitást, hogy eleget tegyek követelményeiknek, és megkapjam az 500 dollár ösztöndíjat a két hónapra.

Azt is meg kívánom említeni, hogy Magyarországon az etnikai diszkrimináció és profilozás szigorúan tilos. Így tehát önöknek semmiképpen nem szabadna ellenőrizni, hogy tényleg roma vagyok-e. Már az is súlyos hiba, hogy ezt az ösztöndíjat egy adott etnikumnak hirdetik. Mert, tudják, ha engem Magyarországon dutyiba tesznek, akkor etnikai hovatartozásomat nem szabad feltüntetni. És önök Magyarországon vannak annak ellenére, hogy nagykövetségük extraterritorialitást élvez.

Ami önéletrajzomat illeti, Galati romániai városban nőttem fel, és ott jártam iskolába. Ezután szüleim Magyarországra költöztek, ahol befejeztem középiskolai tanulmányaimat, és megkezdtem Budapesten az egyetemet a faji tolerancia, az idegengyűlölet és az antiszemitizmus elleni küzdelem szakán. Most végzek, és igen jó eredményeket értem el. Már most tudom, hogy ahhoz, hogy olyan magyar kiadványban publikáljak, amelyre akár önök, akár egy Soros-támogatású nem kormányzati (civil) szervezet jóindulattal tekint, és hogy jövőbeni pályafutásomat előre vigyem, cikkeim mindegyikében olyan szavakat kell használnom, mint a gyűlölet, a gyűlöletbeszéd, az intolerancia, a kirekesztés, szegregáció, idegengyűlölet, antiszemitizmus, demokrácia, jogállamiság, stb.

Ami a szándékonyilatkozatomat illeti, hangsúlyozni szeretném, biztos vagyok benne, hogy e szakmai továbbképzési program révén ilyen cikkeket fogok tudni írni a témákban, és segítségére lehetek a Magyarországra érkező külföldi tudósítóknak abban, hogy e negatív jellemvonásokat naponta megtalálják a magyarokban.

Biztos vagyok, hogy a fentiek alapján örömmel fogadják el pályázati kérelmemet.

 

 

Embassy of the United States of America
Budapest

Application for your Roma Fellowship Program

Gentlemen:

Before submitting my application for your Roma Fellowship Program, let me express my gratitude for the serious concern that you show to us, Roma people of Hungary almost every day on your embassy page.

I truly believe that the reason you are so concerned with our minority is not a concealed rebuke of Hungarian society or the government. Just as it is not a case of kowtowing in front of the Saudis, your wonderful strategic ally, where, in your embassy page  you show zero concern with the persecuted minority of Shiites in that horrible dictatorship in which public execution is the order of the day.

As everyone can see the first post on your embassy page is entitled KERRY KÜLÜGYMINISZTER NYILATKOZATA A NEMZETKÖZI ROMA NAP ALKALMÁBÓL.

Thank you, Ambassador, thank you Mr. Kerry! I feel so honored and glad!

It is thus an added pleasure to ask you to accept my application for this year’s Professional Development Fellowship Program to start in mid-September 2016.

According to the first general requirement listed, the applicant  “must be a Hungarian Citizen of Roma origin who recently received a college or university degree, or who is a student in his/her final year at college or university.”

The second requirement is to have a mid-level knowledge of the English language.

The last requirement is to submit the application in English, accompanied by a one-page CV, and a Statement of Purpose detailing my professional aims and goals for the Fellowship.

Before I start fulfilling the above requirements, let me note that you are using capitalization incorrectly in “Hungarian Citizen”, although the word “citizen” should be written with a lower-case “c”.

In addition, I should also call your kind attention to other mistakes on your embassy page, such as calling the Crimea Krímea in Hungarian, as you do it in the title given to advertise the pretentious remarks made by Ambassador Samantha Power, U.S. Permanent Representative to the United Nations, with the title “Krímea Ukrajna része volt, az, és az is marad”.  The proper rendition of Crimea in Hungarian is Krím félsziget.

May I also  notice that on your Tweet regarding this fellowship, you lead the readers who click on the highlighted word “Roma” not to the definition of who a Roma person is, but the capital of Italy, that in English is spelled “Rome”. You should understand that, for the time being, there is still a difference between the perennial city of Rome and a Roma person.

In order to give you an example: my parents go to Rome to beg from time to time, but they are not Roma. Also, they are Romanians, and not Roma. However, as my liberal professors taught me in Budapest, everybody can choose his/her  identity freely, and I have chosen a Roma identity in order to fulfill your requirements, and to receive the $500 stipend for the two months of the fellowship.

May I also mention it to you that in Hungary ethnic discrimination or profiling is strictly forbidden. Thus, you should definitely not double check my real identity. It is already a grave mistake for you to advertise this fellowship only for a particular ethnicity. You see, if I am put behind bars in Hungary, my ethnicity will not be registered. And you happen to be in Hungary in spite of the fact that your embassy enjoys an extraterritorial status.

As to my CV, I grew up in the Romanian town of Galati where I attended the local school. After that, my parents moved to Hungary where I finished my high-school studies and started university in Budapest, majoring in the field of racial tolerance, fight against xenophobia, and anti-Semitism. This is my final year, and I have achieved very good results. I already know that in order to be published in a Hungarian paper looked at benevolently by you and/or any Soros-funded NGO, and to advance in my future carrier, I should use words in every one of my articles such as hatred, hate speech, intolerance, exclusion, segregation, xenophobia, anti-Semitism, democracy, rule of the law, and so forth.

As to the Statement of Purpose, let me emphasize, I am sure that with the help of your development program, I will be able to benefit from my studies, write articles on the subjects, and assist foreign correspondents traveling to Hungary to find these negative features in Hungarians on a daily basis.

I am sure that, judged on the above, you will like and accept my application.

 

 

 


Forrás:lovasistvan.hu
Tovább a cikkre »