Hittel, bizalommal és bátorsággal a keleti végekért

Hittel, bizalommal és bátorsággal a keleti végekért

A Szövetség országos kampányzáró rendezvényén, Királyhelmecen elhangzott egy bátor kijelentés: a Bodrogköznek akár eddig soha nem tapasztalt, erős parlamenti képviselete is lehet, ha a lelkes, összetartó keletiek elmennek szavazni.

Annak, hogy ez a merész álom akár valóra is válhat, az az alapja, hogy a Szövetség országos jelöltlistájának élmezőnyében több bodrogközi név is szerepel. Ezek egyikeként munkálkodik nagy szorgalommal évek óta Furik Csaba, a mintegy ezer lelkes Kisgéres polgármestere, Kassa megye képviselője, a párt országos tanácsának tagja. Abban bízva, hogy vasárnap hajnalban a lehető legjobb hírre ébredhet felvidéki magyar közösségünk minden tagja, eljátszottunk kicsit azzal a gondolattal, hogy személy szerint neki is sikerült a csatából győztesként kikerülnie. Vajon hogyan és miben tudná, illetve szeretné segíteni a legkeletibb régiókat? 

Két szakterületen

Furik Csaba azzal kezdte, hogy eddigi munkahelyei két tevékenységi területet ölelnek fel, az oktatást és az önkormányzást. Az egyetemi évek után az oktatásügyben dolgozott tizenegy éven keresztül, majd azt követően szülőfalujának első embere, immár tizenhetedik éve. Ebből kifolyólag jelenleg úgy érzi, olyan területen tudna szakmailag megalapozott és hatékony munkát végezni, amely az oktatáspolitikához vagy a közigazgatáshoz kapcsolódna. Hangsúlyozta persze, hogy ezek most rendre elméleti felvetések, mert nem tanácsos előre inni a medve bőrére. Aláhúzta, az a fontos, hogy elsősorban maga a párt ugorja át a lécet, csak azt követően, a karikák eredményeként osztódnak majd le a szerepek, s a vele járó munka. De ha adott esetben a párt bejutna a parlamentbe, szerinte a közigazgatásban nagyon sok mindenen kellene és lehetne is változtatni. 

A jelenleg meglévőnél sokkal egyszerűbb ügyintézést is el tudna képzelni. Például egy pályázat beadásánál az önkormányzatnak nagyon sok dokumentumot kell beszereznie, sokszor személyesen, vagy jobb esetben elektronikusan különböző hivataloktól bekérnie mindezt, sok-sok hasznos időt feleslegesen elpazarolva.

Vannak jó példák Európában. Elég lenne csak átvenni a Magyarországon kiválóan működő egyablakos ügyintézés, az ún. kormányablak gyakorlatát. Miért ne lehetne Királyhelmecen vagy Nagykaposon is ilyen? Miért kell gyakran Tőketerebesre vagy Nagymihályba menni ügyeink intézése miatt? Az állami ügyintézésre létrehozott kormányablak a polgárért van, megbecsüli az idejét, ahogy a név is utal rá, eleve egy helyen, időtakarékosan tud mindent elintézni. A magyarok által többségben lakott részeken minden területen indokoltnak tartaná a kétnyelvűsítést. A déli régiónkat a különböző „varázskulcsok” miatt sújtó diszkriminációt  mihamarabb meg kellene szüntetni. A pénzügyi támogatások terén fokozatosan el kell távolítani a falvakat érintő megkülönböztetést. Rendkívül igazságtalannak tartja, hogy míg a főváros az államilag visszaosztott pénzekből egy lakosára több mint ezer eurót kap, addig egy kisközség ennek a tizedét se. Meg kell oldani a nagyváros és a vidék között évek óta fennálló aránytalanságokat. Az eddig végbement közigazgatási reformok a vidéki kistérségektől vették el a pénzt, de ideje lenne mindebből visszaszolgáltatni ezeknek az önkormányzatoknak. 

A legfontosabb teendők 

Hírdetés

Az, hogy személy szerint, a már említettek miatt e két területben gondolkodik, természetesen nem azt jelenti, hogy történetesen ne segítené régióját egy adott pillanatban felmerülő minden egyéb dologban. Véleménye szerint a régió első számú prioritása mindenképpen az, hogy a tervezett egészségügyi reform megvalósításának gátat szabjanak.

Nemcsak a Bodrogköz, de az Ung-vidék elemi érdeke is, hogy a királyhelmeci kórház és rendelőintézet leépítését megakadályozzák. El kell érni, hogy bármiről legyen is szó a keleti régiókban, a pozitív diszkrimináció elve alapján szülessen róla döntés. Ahogy elmondta, társaival megyei képviselőként már eddig is azon szorgoskodott, hogy ezt a folyamatot megállítsák, de ezt kizárólag a pozitív diszkrimináció tenné országos szinten is lehetővé.

Ne próbálja senki meggyőzni Furikot arról a képtelenségről, hogy a szlovák egészségügyi reform éppen a királyhelmeci kórház évi 360, azaz mínusz 40 fős szülésszámán fog eldőlni, utalt arra a képtelenségre, hogy a reform évi 400 szülésnél húzta meg a határt. Azt se próbálják elhitetni a keletiekkel, hogy egy azonnali beavatkozást igénylő nőt a rohamkocsi majd a törvényileg meghatározott időkereten belül képes lesz vasúti átjárókat „átrepülve”, a 80 km-re lévő tőketerebesi kórházba vinni. Az évek óta adósságmentesen gazdálkodó királyhelmeci kórházban mindennek a megszokott módon kell maradnia. A meglévőket maximum fejleszteni engedik, de semmiképpen sem leépíteni, erősítette meg Furik Csaba. A polgármester elmondta továbbá azt is, hogy a másik nagyon fontos teendőnek a munkahelyteremtést tartja. Több, mint 20 éve működik – a magyarajkú adófizető polgárok pénzéből is – az állami SARIO ügynökség. A párt parlamenti bejutása után elsőként azt kérné az illetékesektől, legyenek szívesek számoljanak be arról, milyen konkrét intézkedéseket tettek az elmúlt évtizedekben azért, hogy munkahelyeket teremtsenek a Bodrogközben vagy az Ung-vidéken. Ha van, akkor mondják meg a konkrét okot, ami miatt itt senki nem köszönhet nekik egy új munkahelyet sem. Ha ez az ok esetleg valamilyen infrastrukturális hiányosság, akkor az állam tegyen eleget kötelességének és hárítsa el ezeket, illetve bármilyen egyéb, hasonló akadályt. Érdekes módon, a Vág völgyében minden más! Ott a vonatok 160 km/órás sebességgel közlekednek. Jogunk van megkérdezni, vajon miért? 

 Harminc éve várunk arra, hogy az ország keleti csücskében élők számára is adott legyen annak esélye, hogy egy beruházásnak köszönhetően helyben találnak kenyérkereseti lehetőséget. Akik a rendszerváltás idején vagy közvetlen utána szerezték meg elődeikhez hasonlóan az agrár-, gépész- vagy bármilyen más mérnöki diplomájukat, munkát helyben nem találtak, mert az egykori állami kézben lévő gyárak, gazdaságok leépültek, megszűntek. Elég volt ebből! 

Harmadikként Furik Csaba megemlítette, támogatná a térség mikro-, kis- és középvállalkozásainak a fejlesztését. Olyan intézkedések szükségesek, amelyek a régióban meglévő munkahelyeket megtartják, az újak létrehozását pedig anyagilag is támogatják. Vallja, hogy a vállalkozók adó- és adminisztratív terheit eleve csökkenteni kell. A régiónak kiváló adottságai vannak az élelmiszer-termeléshez, hozzájárulhatna ahhoz, hogy Szlovákia önellátó lehessen. Zöldség- és gyümölcsfeldolgozók tucatjai nőhetnének ki errefelé, véli Kisgéres polgármestere, akár minden faluban lehetne valami ilyesmi. De ha más szegmensben gondolkodunk, akár a Kassa közelében épülő Volvo beszállítóit is irányíthatná errefelé az állami döntéshozatal.

Megjelent a Magyar7 2023/39.számában.


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »