Gyémántmisét ünnepelt Csiszér Albert-András nyugdíjas főesperes-plébános Gyergyószentmiklóson

Gyémántmisét ünnepelt Csiszér Albert-András nyugdíjas főesperes-plébános Gyergyószentmiklóson

Gyémántmiséjén köszöntötték Csiszér Albert-András pápai prelátust, nyugdíjas főesperes-plébánost június 5-én Gyergyószentmiklóson, a Szent Erzsébet Idősek Otthonában, amelynek nyolcadik hónapja a lakója. A szentmise főcelebránsa Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök volt.

Tamás József prédikációjában felidézte, hogy Csiszér atya nehéz időkben megállta a helyét, hivatástudattal élt, tanított és tanít a mai napig. Papi élete példaértékű mindannyiunk számára.

Dávid György gyergyószentmiklósi főesperes olvasta fel Kovács Gergely érsek köszöntőjét, és az otthon nevében is köszöntötték Csiszér Albertet. Sajgó Balázs, a Caritas lelkiigazgatója, Keresztes Zoltán gyergyószentmiklósi plébános, és a környékbeli papság is részt vett az eseményen.

Gyémántmisés áldásban részesült minden résztvevő, a család és az otthon munkatársai külön áldást kaptak.

*

Hírdetés

Csiszér Albert-András pápai prelátus, tiszteletbeli főesperes, nyugalmazott plébános Csíksomlyón született 1940. november 7-én. Gyulafehérváron szentelték pappá 1963. április 21-én.

1964–1969-ig Székelyudvarhelyen, 1969–1981-ig Csíkdánfalván, 1981–1987-ig Gyergyóalfaluban, 1987–2013-ig pedig Brassóban végzett papi szolgálatot.

Marton József professzorral együtt szervezték meg a civil hitoktatók képzését és továbbképzését. A Teológia levelező tagozatának sepsiszentgyörgyi fiókjánál 14 éven át tanított egyháztörténelmet, fundamentális teológiát és dogmatikát.

Forrás: Kiss Gabriella/Romkat.ro; ersekseg.ro

Fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »