Geostratégia és Erdély jövője

Alexander Dugin a moszkvai egyetem filozófia professzora (Putyin tanácsosa és Ivan Iljin svájci, orosz emigráns filozófus tisztelője), meghirdette a liberalizmus elleni háborút! Ami azt jelenti, hogy az amerikai és európai elit elleni háborút indította be! Ugyanis ezeket Amerika és Európa elleneseknek, sőt emberiség elleneseknek tekinti. Ismerteti az új világrendet: a birodalmak létrejöttét, alapul véve Carl Schmitt filozófia professzor, a 3. Birodalom teoretikusa „Nagyterek, idegen hatalmak intervenciójának joga nélkül” elméletét, és további fontos filozófusok elméleteit.

Dugin szerint a következő nagyhatalmak fognak ebben a században létrejönni, és megerősödni:

– Északamerikai Unió

– Európai Unió

– Eurázsiai Unió

– Afrikai Unió (lehet lesz egy Arab Unió)

– Délamerikai Unió

– Kína

– India.

Persze jelenleg a Világsziget–geostratégiai fogalom- elfoglalása a központi figyelem témája. A Világsziget 3 kontinensből áll: Európa – Ázsia – Afrika. E Világsziget uralásának előfeltétele, hogy urald a Szívországot (Herzland). Mivel a Világsziget hatalmas terület, ezért a Szívország is nagy terület. Pl. Európa uralása csakis Európa Szívország-jának uralásával lehetséges. Ez pedig a Kárpátmedence. Ide fog majd lassan áttelepedni az EU, később Európai Egyesült Államok (EEÁ), központja is.

A Világsziget Szívországa, pedig magába foglalja Ukrajna-Georgia-Közelkelet-Balkán- Kárpátmedence területeket. Az a hatalom, melynek sikerül ellenőrzése alá vonni a Világsziget Szívországát fogja majd uralni a világot.

Legújabb geostratégiai elméletek már tekintetbe veszik a perifériát is. Ugyanis a Szívország megtartása hosszútávon nem lehetséges, ha a perifériákon nincs nyugalom. Tehát a periférián elhelyezkedő országokban a feszültségeket le kell bontani, a feszültséget hordozó személyeket, csoportokat, semlegesíteni szükséges. Így pl. Korea egyesülni fog, Burmában is hamarosan a demokratizálódás nagy léptekkel fog teret hódítani, a szegény országokban a korrupciót erőteljesen vissza fogják szorítani, amennyiben ez olyan intenzitást ért el, hogy társadalmi feszültségek állandó forrása, Irán, Szaud Arábia, Szomália, Jemen, Délafrikai Köztársaság, Nyugatafrika, Arab országokban mind rendet és nyugalmat, közelégedettséget szükséges teremteni.

Az EU-ban az interetnikai feszültségek lebontása nélkül nem fog eléggé stabil állapot létrejönni ahhoz, hogy ezt a hatalmas, és veszélyes geopolitikai folyamatot le tudjak robbanás mentesen bonyolítani. Tehát nemcsak Katalóniában, Baszkföldön, Skóciában, Velencében, stb. hanem Erdélyben is interetnikai nyugodtságra és együttműködésre van szükség.

Ezek birodalmak (az Uniók) természetesen egy új világrend filozófiai, politika elméleti alapjain jöhetnek létre, mint lassú, s ha lehetséges minimális fájdalommal járó, folyamat.

A német filozófia professzorok, pl. Herfried Münkler, folyamatosan foglalkoznak ezzel a témával (aszimmetrikus hadviselés, az új háborúk tulajdonságai, birodalom elmélet). Fogok munkáikból fontos részleteket közölni. Legértékesebbnek nyílvánított könyvei Die neuen Kriege (2002) (magyarul Az új háborúk), és „Imperien. Die Logik der Weltherrschaft – vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten“ (2005), (magyarul Birodalmak. A világ uralásának logikája – A régi Rómától az Egyesült Államokig).

Az EU békés lépései az EEÁ létrehozásának geostratégiai irányába a szubszidiáris struktúrák létrehozásán keresztül érhető el. Ez pedig nem egyebet jelent, mint a központosított nemzetállamok felbontása kisebb föderatív, sőt konföderatív államokra. Később ezek az államok majd önálló kisebb föderatív, vagy konföderatív államokká fognak válni, brüsszeli, vagy akkor lehet már budapesti (mint az EEÁ jövőbeli központja), koordináció mellett.

Csak e geopolitikai folyamatok ismeretében dönthetünk Erdély és az összmagyarság jövőjének helyes útjáról.

Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István

2014 október 27, Zürich – Erdőszentgyörgy, Svájc – Erdély

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:EU, Európai Egyesült Államok, Geopolitika, Gondolatok Tagged: amerikai geopolitikai doktrína, geopolitika, geopolitikai pólus, geostratégia


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »