Fiatal káplánoknak szervezett találkozót Csíksomlyón a gyulafehérvári főegyházmegye

Fiatal káplánoknak szervezett találkozót Csíksomlyón a gyulafehérvári főegyházmegye

Az elmúlt négy évben felszentelt papokkal találkozott Kovács Gergely érsek, Hurgoi János irodaigazgató, András István szemináriumi rektor és Kiss Endre szemináriumi spirituális június 20–21-én a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban. A megbeszélés témája a papi továbbképzési program volt; a jelen levő káplánok őszintén beszéltek lelkipásztori szolgálatuk első fordulópontjairól.

A találkozó Kovács Gergely érsek köszöntő szavaival kezdődött. Ezt követően Kiss Endre a folyamatos továbbképzés szükségességéről beszélt a Ratio fundamentalis alapján. A továbbképzés olyan biztos pont, ugyanakkor megtartó erő az első években, amely az imaélet, a testvéri közösség, a találkozók mellett papi életük alappillére – szögezte le a szemináriumi spirituális.

A beszélgetések négy kiscsoportban folytatódtak, Kovács Gergely érsek, András István rektor, Kiss Endre spirituális és Hurgoi János irodaigazgató moderálásával. Szó esett a kidolgozott és körlevélben közzétett papi továbbképzési programról; a jelenlevők elmondhatták, melyik téma hogyan érinti meg őket és milyen további képzéseket tartanak szükségesnek; szóba került a felszentelés utáni lelkiélet és az egyes szolgálati helyeken tapasztalt feltételek, keretek. A fiatal papok őszintén beszéltek az átélt nehézségekről, kihívásokról, arról, hogy hogyan tapasztalták meg reális határaikat és a gyakorlatban kirajzolódó papi adottságaikat, erősségeiket.

Az adminisztratív teendőkről is szót ejtve Hurgoi János gyakorlati javaslatokkal segítette az ifjú káplánokat, hogy mire kell figyelni, hogyan lehet a feladatokat e téren is jól végezni.

Kovács Gergely érsek arról kérdezte őket, hogyan élik meg papi életüket azon a helyen, ahová helyezte őket, és miben van  szükségük segítségre. A beszélgetések jó hangulatúak és nagyon őszinték voltak. Szó esett negatívumokról, nehézségekről, kihívásokról is. Az utóbbi négy évben felszentelt fiatal káplánok a helyükön érzik magukat, szeretik a munkát, amit végezniük kell.

A zsolozsmát a tanulmányi ház kápolnájában végezték, a szentmisét a kegytemplomban mutatták be június 21-én reggel, helyi hívek részvételével.

Hírdetés

Kovács Gergely érsek kiemelte: hálás a fiatal papok őszinteségéért és elkötelezettségéért.

*

A Csíksomlyón rendezett találkozó nyomán arról is döntés született, hogy évente megtartják az utóbbi öt évben végzett és felszentelt fiatal papok találkozóját.

Szöveg: Bodó Márta

Forrás: Romkat.ro

Fotó: András István

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »