Ezüstmisét ünnepeltek Ságújfaluban

Ezüstmisét ünnepeltek Ságújfaluban

Kapás Attila pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából mutatott be ünnepi szentmisét június 25-én a ságújfalui Szent László-templomban.

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! –
hála legyen Uram!
hála legyen!

Sík Sándor: Te Deum (részlet)

A ságújfalui Szent László templom adott otthont Kapás Attila ünnepi szentmiséjének, aki pappá szentelésének huszonötödik évfordulóját ünnepelte paptestvéreivel, a hozzá tartozó hat egyházközség hívő közösségével és a meghívott vendégekkel.

Attila atyát 1997. június 21-én Vácon szentelte pappá Keszthelyi Ferenc megyéspüspök. A szentmise kezdetén az ünnepelt köszöntötte a jelenlévőket és megemlékezett azokról az elhunyt munkatársakról, akik az elmúlt évek alatt vele szolgáltak. Kapás Attila néhai kántorok, sekrestyések szolgálatát elevenítette fel, majd fogadta Dénes László világi elnök köszöntését. Emlékszalagot kötött a templom védőszentjét ábrázoló zászlóra, amely a 2017-es Szent László év óta ékesíti a ságújfalui templomot. A szalag felirata Attila atya papi jelmondata:

Tizenhárom évvel ezelőtt helyezték Kapás Attilát a Ságújfaluhoz tartozó egyházközségek szolgálatára. Megérkezése előtt egy lelkigyakorlat alkalmával kezébe került Hevenesi János jezsuita szerzetes Berta Ferenc atyáról írott könyve. A könyv első lapján elolvasta a helységnevet: Ságújfalu – emlékezett vissza Kapás Attila.  „Éppen ide helyezett engem a püspök atya.”

Hírdetés

A szentbeszédben Varga László, a váci székesegyház karnagya osztotta meg gondolatait. Elsősorban a hűségről szólt, amely a fiatal papi lélek lángolásából, lelkesedéséből egy emberöltő elteltével is megmaradt. A hűségről, amely az ezüstmisés Attila atyát Isten szolgálatában megtartotta. Jézus Szíve és Szűz Mária Szíve ünnepéhez kapcsolódva említette azt a papi szívet is, amely a nehézségek, megpróbáltatások, örömök idején is mindig a jóságos Istenhez ragaszkodik. Érzékletes példával szemléltette a papi létet: amikor Attila atya az egyházi rend szentségében részesült, akkor kezdett a tengeren járni és

Az áldozat liturgiájában öröm volt együtt látni a papi testvéri közösséget: legmesszebbről – Nagyváradról – a vizslási származású Fodor József atya érkezett.

A szentmisén énekszolgálatot teljesített a karancskeszi Szent Mihály Kórus.

A szentmisét ezüstmisés áldással zárta Kapás Attila. Záróénekként felhangzott az ősi székely himnusz.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye 

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »