Ezüstmisét ünnepelt Kelemen Ervin császárfürdői kápolnaigazgató

Ezüstmisét ünnepelt Kelemen Ervin császárfürdői kápolnaigazgató

„Dicsőség Istennek mindenért!” – ez az Aranyszájú Szent Jánostól származó papi jelmondat áll azokon a képecskéken, melyeket Kelemen Ervin kápolnaigazgatónak a Budapest II. kerületi Császárfürdői Szent István király-kápolnában tartott ezüstmiséjéről a hívek emlékül magukkal vihettek július 7-én.

Kelemen Ervin atya, a Gyulafehérvári Főegyházmegye papja, 1974. február 2-án született Marosvásárhelyen. Szovátán nőtt fel, ott érettségizett 1992-ben az Ady Endre Liceumban. Ugyanebben az évben felvételt nyert az egyetemi rangú Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára. Szeminaristaként kárpátaljai missziós küldetésen vett részt. 1999. június 20-án szentelte áldozópappá Jakubinyi György gyulafehérvári érsek a Szent Mihály-székesegyházban.

Ebben az évben Gyergyóalfalván, 2000-ben Zetelakán, majd 2001-től Szászrégenben lett káplán. 2006-tól kapcsolódott be a Budai Irgalmasrendi Kórházban a betegek lelkipásztori-szentségi ellátásába a Lelkigondozó Szolgálat keretében. Ervin atya vasárnaponként a Váci Irgalmasrendi Kórház kápolnájában miséz, de szükség esetén a rend érdi és pilisvörösvári idősotthonaiban is szolgálatot vállal. A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség munkatársaként más gyógyító intézményekben is papi sürgősségi szolgálatot lát el.

Miután Ervin atya szentelésének 25. évfordulóján, június 20-án, jubiláns paptársaival és a főegyházmegye főpapjaival a gyulafehérvári székesegyházban közösen hálaadó szentmisét mutatott be, az ünneplés július 7-én a budapesti Szent István-kápolnában folytatódott. A koncelebránsok között volt Beran Ferenc óbudai esperes, újlaki plébános; Kozma Imre irgalmasrendi szerzetes és Elek Ádám görögkatolikus káplán. A megjelent híveket Koncz Asztrik irgalmasrendi testvér, budapesti perjel köszöntötte.

Hírdetés

Igét hirdetett Balogh Piusz gödöllői premontrei apát. A pap küldetéséről elmélkedve kifejtette: „Vannak akadályok, de van akarat és van kegyelem. Mert erősséggé változik át a pap gyöngesége, embersége, esendősége, hogyha az Úristennek akar szolgálni, hogyha szentségeket akar kiszolgáltatni, hogyha életével meg akarja szentelni ezt a világot és imádságával, életodaadásával engesztelő áldozat akar lenni Isten színe előtt. Így lesz kedves Isten előtt, nem pusztán belső jóságából, hanem szándékából, elköteleződéséből, akaratából.”

A szentmisében a liturgikus zenei szolgálatot a Budai Irgalmasrendi Kórház kamarakórusa látta el. Zárásul köszönő szavai után Kelemen Ervin atya a megjelent híveket ünnepélyes ezüstmisés áldásában részesítette.

Forrás és fotó: Koncz Z. Asztrik OH

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »