Európa alkonya

Európa alkonya

Spengler száz éve megjelentetett művének nemcsak parafrázisaként írom ezeket a sorokat, mert ez a kontinens kárvallotja a Nyugat alkonyának, mely a múltban, különösen a XIX. században a világcivilizáció központjává tette Európát. Köszönhetően mindezt – számtalan háborút és forradalmat túlélve – zsidó-keresztyén fundamentumainak és klasszikus (görög-római) hagyományainak.

Most, amikor ezen szellemi-spirituális alapok porlasztásán munkálkodó erők már a teremtés biológiai adottságait is relativizálják, szemünk előtt porlik szét civilizációnk, társadalmunk. Mindezt szükséges mélyebben megvizsgálnunk, mivel ezen folyamatok megértése csak ily módon lehetséges. Mit is tartunk mi civilizációnak? Spengler interpretációja segít az eligazodásban: kultúrák, kultúrkörök születnek, majd elenyésznek. Újak követik őket ebben a körforgásban.

Itt nemcsak a tételes vallásokat kell érteni, hanem minden politikai hiedelmet is. A civilizáció a kultúra öregkora felé mutató életkori fázisa. Már igazi, önálló értékek nem születnek, minden csak reprodukálódik. Tehát a civilizáció a kultúrának már csak a múmiája. Ilyenkor a társadalmat átjárja a két passzív ősérzelem: a félelem és az önzés. A félelem például a kiterjedt biztonságkeresés atyja, vegyük csak a kiszélesített társadalombiztosítási igyekezetet, a kereskedelmi biztosítások egész körét. Az önzés az anyagi érdeklődés elhatalmasodása, s ennek rokona a napi politika állandó témája, a korrupciótól kezdve egészen az olthatatlan meggazdagodási vágyig.

Az eltömegesedés, globalizált és uniformalizált világának lesújtó képét tárja elénk Ortega y Gasset a múlt század harmincas éveinek folyamán írott műve, a „Tömegek lázadása”.

Ezt írja:

Az így lezüllött egyén és társadalom már valójában csak életben maradt öngyilkos!

Nincs tehát csodálkoznivalónk a jelenlegi folyamatokon, melyekkel napi szinten egyre gyakrabban találkozunk. A kiüresedett, hitehagyott

Ennyit bevezetőként, mivel csak néhány gyakorlati példán szeretném bemutatni napjaink Európájának kórismérveit.

Ahogyan a muszlim tömegek, régi és új bevándorlók, valamint ellenőrizetlen elözönlők viszonyában megfogalmazott és praktizált magatartásformák, társadalmi és politikai viszonyulások nélkülöznek minden racionális és gyakorlati megközelítést, úgy tornyosul az végzetesen megsemmisítő teherként közeljövőnk számára. Ez az átfogó politikai és társadalmi tehetetlenség bizonyítéka, a célirányos betelepítés praktikáin túlmenően.

Nem akarják meglátni az iszlám két arcát: a vallásét és a politikai iszlámét. Idézzük csak Khomeini imámot: „Az iszlám vagy politika, vagy nincs is!” Tehát az a szekularizációval egyáltalán nem illeszthető össze.

Hírdetés

Már ott tartunk, hogy akkor is megadja a nyugati társadalom magát, amikor azt a muszlimok nem is igénylik, sőt mi több, a saría alapján nem is kell még kikövetelniük.

A teljesség igénye nélkül két dologra szükséges rávilágítani, hogy gyakorlati módon szemléltessük a helyzetet.

Az iszlámot missziói küldetéstudat vezérli, ez a dzsihád mozgató energiája. Számukra a meghódított terület, ahol a saría már uralkodik. Ezen túl minden egyéb hadműveleti terület -dar al harb-, ahol még az nem győzött. A saría Allah törvénye, tehát tökéletes, egyetemes és teljes.

Vessük össze a kommunista világsémával:

Nos Európa még a „dar al harb”, tehát az igaz hit uralomra juttatásának földje, ahol még a saría nincs érvényben, s a hitetleneknek (káfiroknak) nem kell az iszlám megkövetelt elvárásaihoz alkalmazkodniok. Itt az iszlám jog két alapelvvel is rendelkezik a muszlimok számára, akik nem tudják gyakorolni a tiszta iszlám megkövetelte orthopraxist. Az első a tajszir, könnyítés elve a Korán 4. szúrájának 28. verse alapján: „Allah könnyíteni akar rajtatok – hiszen az ember gyengének teremtetett”. Az ilyen feltételek mellett, amikor pl. nem érintkezhetnek disznóhússal, s nem imádkozhatnak, akkor a könnyítés elve felmenti őket.

Már el is érkeztünk a másik alapelvhez, ez a darura – a szükségesség elve, mely lényegesen bővebb a megelőzőnél. Ez engedélyezetté teszi a tiltott dolgokat, amikor a szükség megköveteli. Például, ha nincs „hellál“ étel, ami engedélyezett, a muszlim mindent megehet. Ha pedig olyan helyen van, ahol nem tud imádkozni, akkor az elhalasztható, bármikor pótolható.

Pedig az erre irányuló követelés elutasítása esetén sem sérül a vallásuk. Számos helyen már nem szolgálnak fel disznóhúsból készült ételeket az iskolai és munkahelyi étkezdékben…

Amennyiben enged az oktatásügy az iskolai vallásgyakorlás imát érintő ügyében, akkor

Ugyanis ebben az esetben az iskolai helységeket kell átalakítani, lábmosáshoz a vízvezetékrendszert át kell szerkeszteni. Szüneteltetni kell az oktatást a napi többszöri imaidő idején, s akkor már a testnevelési órák viselete is átalakításra kerül az iszlám vallásjog alapján.

Az esélyegyenlőség parancsa szerint, ugye nem… A saría uralomra jutását az ilyen fokozatosság esetén már semmi sem fogja megakadályozni! Hosszasan folytathatnánk a gazdasági élet számos vonatkozásában is, de ez egy újabb írás témája lenne.

A Nyugat már eljutott a napszálltáig, Európa felett bukik le a nap, s már rövidesen felkél a hold, a „félhold”!

(Erdélyi János/Felvidék.ma)


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »