Elképesztő hasonlóság van Manu hindu özönvízmítosza és Noé bibliai beszámolója között

Elképesztő hasonlóság van Manu hindu özönvízmítosza és Noé bibliai beszámolója között

George Smith, egy amatőr asszirológus, 1872-ben olyan felfedezést tett, amely az egész világot megrengette. Az ókori mezopotámiai városból, Ninivéből származó különleges tábla tanulmányozása közben egy olyan történetbe botlott, ami sokak számára ismerős lehet. Miután Smith-nek sikerül kisilabizálnia a szöveget, rádöbbent, hogy az ókori mezopotámiai mítoszt tartalmazó tábla párhuzamba állítható az Ószövetség részét képező Teremtés Könyvében szereplő Noé bárkájának történetével.

 

Szerző: Ḏḥwty

Forrás: http://www.ancient-origins.net/human-origins-religions/startling-similarity-between-hindu-flood-legend-manu-and-biblical-020318?nopaging=1

Fordította: Száraz György

 

Matsya protecting Svayambhuva Manu and the seven sages at the time of Deluge (Wikimedia Commons)

 

Ma már tisztában vagyunk azzal, hogy özönvízmítoszok nem csupán a közel-keleti társadalmakban találhatók meg, hanem számos ókori kultúrában világszerte. A nagy özönvízről szóló beszámolók feltűnnek a sumér táblákon, a görög mitológiában (Deucalion), Közép-Amerikában a kicsé indiánok és a maják tanításaiban, Gun-Yun kínai mítoszában, az észak-amerikai Lac Courte Oreilles Ojibwa törzs mítoszaiban, valamint a muiszka nevű indián nép elbeszéléseiben, hogy csak néhányat említsünk.

Az egyik legősibb és legérdekesebb beszámolóval a hindu mitológia büszkélkedhet, s bár vannak köztük eltérések, mégis lenyűgöző hasonlóságot mutatnak Noé és bárkája történetével.

 

Az özönvíz by Francis Danby, 1840. (Wikimedia Commons)

 

A hindu özönvízmítosz több különböző forrásban lelhető fel. A legkorábbi beszámolóról azt állítják, hogy a védikus Satapatha Brahmana-ban foglaltatik, míg későbbi leírásokat találunk a Puránákban, ide értve a Bhagavata Puránát és a Matsya Puránát, valamint a Mahabharatát is. Az eltérések dacára mindegyik beszámoló megegyezik abban, hogy az özönvíz főszereplője egy Manu Vaivasvata nevű ember.

Akárcsak Noét, Manut is erényes emberként mutatják be. A Satapatha Brahmana például így beszél róla: „Élt valaha az ősi időkben egy szent ember / neve Manu volt, aki vezeklései és imái révén, / elnyerte az ég urának kegyét.”

 

Manuról azt beszélték, hogy az özönvíz előtt három fia volt: Charma, Sharma és Yapeti, míg Noénak szintén három fia volt: Hám, Sém és Jáfet.”

 

Mind Noét, mind Manut erényes emberként írták le. A képen Noé és bárkája látható, Charles Wilson Peale műve, 1819 (Wikimedia Commons)

 

A Teremtés Könyvében az emberiség elpusztításának az okáról így számolnak be:

Ter 6.5
Amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön és szívük állandóan a rosszra irányul,
Ter 6.6
megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön és bánkódott szívében.
Ter 6.7
Ezt mondta az Úr: “Eltörlöm a föld színéről az embert, akit a földön teremtettem: az embert az állatokkal, a csúszómászókkal és az ég madaraival együtt, mivel megbántam, hogy teremtettem őket.”

(idézet forrása: http://mek.oszk.hu/00100/00176/html/ter.htm)

 

Wunderzeichenbuch, Folio 1 (Genesis 7, 11-14), 1552. (Wikimedia Commons)

Hírdetés

 

Manu történetében azonban a világ elpusztítását a dolgok természetes rendjének részeként kezelik, nem pedig isteni büntetésként. A Matsya Purana-ban azt írják, hogy Manu ezután a Malaya-hegy lankáihoz járult, s meditációba merült. Évezredek szálltak tova. Manu meditációjának ereje akkora volt, hogy megjelent előtte Brahma. „Örömömet lelem az imáidban.” – mondta Brahma. – Kérhetsz egy szívességet.” „Én csupán egy szívességet kérek.” – válaszolta Manu. – „Előbb vagy utóbb eljön a prayala (pusztulás) időszaka, s a világ megszűnik létezni. Kérlek, add meg nékem, hogy én lehessek, aki a világot megmenti, majd elindítja a pusztulás idején.” „Brahma készségesen teljesítette kérését.”

 

Az Ószövetségben található özönvízmítoszban Isten menti meg Noét azáltal, hogy bárkaépítésre utasítja őt. A hindu verzióban szintén szerepel az isteni beavatkozás Vishnu formájában, aki megóvja az emberiséget a teljes pusztulástól. Ebben a történetben az istenség egy kis hal formájában jelenik meg Manunak, amíg ő egy kis tavacskában a rituális mosakodását végzi. Manu megtartja a halacskát, ami olyan gyorsan növekszik, hogy a teste az egész óceánt elfoglalja. Ezután leplezi le magát Manu előtt Vishnu, elmeséli neki a közelgő pusztulást és az emberiség megmentési tervét. Itt is találunk egy nagy hajót a történetbe ágyazva. Vishnu arra utasítja Manut, hogy építsem egy bárkát és töltse fel állatokkal, valamint magokkal, hogy újra benépesíthesse a földet:

 

Ó, jóságos ember, kinek szívében gondoskodás honol, figyelj most reám. A világot hamarosan egy nagy vízáradat fogja elnyelni, s minden el fog pusztulni. Építened kell egy erős bárkát, vinned kell magaddal kötelet a fedélzetre, továbbá magaddal kell vinned a Hét Bölcset, akik az idők kezdete óta léteznek, ezen felül magokat mindenből és egy pár állatot minden fajtából. Amikor készen állsz, eljövök hozzád egy Hal képében, fejemen szarvakat fogok viselni. Ne feledd el a szavaimat! Nélkülem, nem fogsz tudni elmenekülni az áradat elől.

 

Amikor az idő elérkezett, Manu hozzákötözte a hajót a hal szarvához, így mindenhová el tudta magát vontatni.

Érdekes módon nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor Vishnu megmentette az emberiséget a kipusztulástól, mivel avatárként újra meg újra feltűnik az idők folyamán, hogy megóvja az életet a földön.

 

Vishnu hal alakjában, egy vallásos szövegben. (Wikimedia Commons)

 

Az özönvíz után Noé bárkája az Ararat hegyén kötött ki. Ehhez hasonlóan Manu hajójáról azt írják, hogy egy hegylánc (ebben az esetben a Malaya-hegység) tetején kötött ki, amikor a vizek visszahúzódtak. Noéról és Manuról egyöntetűen azt állítják, hogy újranépesítette a Földet, s minden ember megtalálhatja a felmenőjét eme özönvíztúlélők valamelyikében.

 

Noé bárkája az Ararat hegyén, de Myle, 1570 AD. (Wikimedia Commons)

 

References

International Gita Society, 2015. All 18 Major Puranas. [Online]
Available at: http://www.gita-society.com/scriptures/ALL18MAJORPURANAS.IGS.pdf

The Bible: Standard King James Version, 2015. [Online]
Available at: http://www.kingjamesbibleonline.org/

Wilkins, W. J., 1900. Hindu Mythology, Vedic and Puranic. [Online]
Available at: http://www.sacred-texts.com/hin/hmvp/hmvp19.htm

www.bbc.co.uk, 2015. A History of the World in 100 Objects, Episode16: Flood Tablet. [Online]
Available here.

www.mysteryofindia.com, 2014. Similarities between Noah’s Ark and Manu’s Boat. [Online]
Available at: http://www.mysteryofindia.com/2014/12/similarities-noahs-ark-manus-boat.html

www.mythencyclopedia.com, 2015. Floods. [Online]
Available at: http://www.mythencyclopedia.com/Fi-Go/Floods.html

By Ḏḥwty

 

Részt vehetsz programjainkon:

Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)Aurafejlesztő és Meditációs KlubjainkonHétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)Bel- és Külföldi zarándoklatainkona Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott IstentiszteleteinkenSzer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)Főnix programunkonÉbresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

[email protected]

[email protected]

 

 


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »