Elhunyt Alexandru Mesian lugosi görögkatolikus püspök

Elhunyt Alexandru Mesian lugosi görögkatolikus püspök

Életének 86. évében, 2023. március 11-én reggel elhunyt Alexandru Mesian román görögkatolikus hierarcha, aki 1995-től 2023-ig a Lugosi Egyházmegye püspöki tisztét töltötte be. Az elmúlt hónapokban egészségi állapota fokozatosan romlott, március 4-én este akut légzési elégtelenséggel szállították kórházba, miután többféle betegséget is diagnosztizáltak nála.

Alexandru Mesian – született Alexandru Mesaroş (Mészáros) – 1937. január 22-én az akkor még Szatmár megyei Fernezely (Ferneziu) községben, munkáscsaládból származó szülei nyolc gyermeke közül ötödikként látta meg a napvilágot.

Általános iskolába szülőfalujában járt, majd a nagybányai Gheorghe Șincai Gimnáziumban érettségizett. A Temesvári Római Katolikus Egyházmegye felvette a Iaşi-i Római Katolikus Teológiai Intézetbe, ahol 1957-ben teológiai hallgatónak iratkozott be, de a bukaresti Vallásügyi Minisztérium utasítására még ugyanabban az évben elutasították, azzal az indokkal, hogy erdélyi görögkatolikus családból származik.

A katonai szolgálat letöltése után, 1960-tól a Nagybányai Mechanikai Gépek és Bányagépek Vállalatnál (I.M.M.U.M.) a mechanikai vizsgáló laboratóriumban dolgozott technikusként, majd főtechnikusként, egészen 1990-ig, amikor átkerült a Rómával egyesült romániai görögkatolikus egyházmegye, az abban az évben újjáalakult Nagybányai Egyházmegyébe, ahol általános helynökként tevékenykedett.

1960-tól 1965-ig szigorú titokban tanult teológiát. Az 1964-es általános amnesztia után, amikor néhány püspök és pap, akik teológiai professzorok voltak, kiszabadultak a börtönből, így már szakavatott professzorok ellenőrizték teológiai tudását. 1965. május 8-án Ioan Dragomir máramarosi püspök szentelte pappá. 1972-ig még a szülei sem tudták, hogy pap fiuk van a házban, pedig naponta misézett a szobájában. 1965 és 1990 között Nagybányán és mástelepüléseken ugyanilyen titokban a katolikus Egyházzal való kapcsolatukat megszakítani nem akarók katekézisével és lelkipásztori ellátásával foglalkozott, az üldöztetés és a rájuk vonatkozó tilalmak ellenére. Az illegalitás idejében mind szülőföldjén, mind a történelmi Máramaros és az egyházmegye falvaiban lelkipásztori munkát végzett.

1994. július 20-án II. János Pál pápa Ioan Ploscaru lugosi püspök koadjutorává nevezte ki, 1994. szeptember 8-án pedig Balázsfalván Lucian Mureşan balázsfalvi metropolita Ioan Ploscaru püspök és George Guşiu püspök segédletével püspökké szentelte.

1994 októberében a Szentatya a Keresztény Egységét Előmozdításának Pápai Tanács tagjává nevezte ki Rómában. 1995-ben a katolikus-ortodox teológiai párbeszédért felelős közös nemzetközi bizottság tagjává nevezte ki.

Hírdetés

1995 októberében II. János Pál pápa Lugosi püspökké nevezte ki, 1996. iktatták be.

2000. július 9. és 19. között Baltimore-ban a román ortodox egyházat képviselő Timotei aradi püspökkel együtt részt vett a katolikus-ortodox nemzetközi teológiai párbeszéd nyolcadik találkozójának munkájában.

1994 óta a Román Katolikus Püspöki Konferencián belül az ökumenizmusért volt felelős.

2004. február 7-én Románia elnöke a Kulturális Érdemrend parancsnoki rangban elnevezésű vallási érdemrenddel tüntette ki. 2005 óta Lugos díszpolgára. 2005 óta a BRU Zsinat Sajátjogú Egyház Törvényeit kidolgozó bizottságának elnöke. 2016 óta Temes megye díszpolgára.

A BRU missziós-ökumenikus bizottságának elnöke volt. A Lugoi Egyházmegye püspökeként végzett tevékenysége során számos ökumenikus találkozón vett részt, mind az országban, mind külföldön.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »