Elhalálozás

Elhalálozás

Részvét

Hírdetés

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, ismerték és tisztelték, hogy a szilágyfőkeresztúri születésű KISS JOLÁN (szül. PARLAGI) életének 74. évében elhunyt. Drága halottunkat 2023. november 21-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai Makovecz-ravatalozótól a református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 1118616 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó nagymama, dédnagymama, anyós, a nagyborosnyói születésű SZABÓ SÁRA (szül. KÖKÖSSY) életének 94. évében 2023. november 18-án csendesen megpihent szerettei körében. Drága halottunk földi maradványait november 21-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra református szertartás szerint a sepsiszentgyörgyi vártemplomi ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 1118614 Részvét Őszinte részvétünket fejezzük ki Kiss Annamária kolléganőnknek, osztozunk édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Székely Mikó Kollégium tantestülete és munkaközössége 1118618 Megemlékezés „A képedet szemem mélyébe zártam, / hunyjam le bár, itt vagy mindig előttem, / fénybe öltözve, édes napsugárba, / vagy zsendülő tavaszban, méla őszben.” (Jánosházy György) Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, a mikóújfalusi LUPULY GÉZÁRA halálának 10. évfordulóján és LUPULY SAROLTÁRA halálának 15. évében. Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott. Szeretteik 20870 Kegyelettel emlékezünk 2013. november 21-re, amikor utolsó útjára kísértük a szárazajtai ifj. INCZE JENŐT (Öcsi). Emlékét szívünkben őrizzük. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Szerető családja 4330661 Kegyelettel emlékezünk a berecki születésű GÁSPÁR DEZSŐRE halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4330662 Kegyelettel emlékezünk ZAJZON CSABÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerető családja 4330663 Nem integet többé elfáradt kezed, / Nem dobog már értünk szerető szíved. / Számunkra te sosem leszel halott, / Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szeretett édesapánkra, tatánkra, az angyalosi id. BOTOS ANDRÁSRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4330666 Életed úgy múlt el, mint egy röpke pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra, SZÉKELY IMRÉNÉ TÉGLÁS ILONÁRA halálának 29. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Lányai 4330670


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »