Elhalálozás

Elhalálozás

Elhalálozás

Hírdetés

Elhalálozás Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szárazajtai KASLÉDER ALBERTNÉ INCZE MELINDA 74. életévében 2023. november 11-én elhunyt. Temetése november 14-én 14 órakor lesz a szárazajtai temetőben. Részvétfogadás hétfőn 17 és 19 óra között, valamint a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 1118591 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, após, a lécfalvi születésű KOCSIS KÁROLY életének 88., házasságának 60. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2023. november 13-án 15 órakor lesz az új szemerjai ravatalozóháztól a lécfalvi temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4988/b Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, gondos és szerető édesapa, testvér, nagytata, após, apatárs, rokon, jó ismerős, id. FADGYAS ANDRÁS életének 74., házasságának 51. évében 2023. november 11-én elhunyt. Temetése november 14-én, kedden 15 órakor lesz a református vártemplom ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke örök, áldott. A gyászoló család 1118590 Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a gidófalvi FAZAKAS ANDRÁS életének 83., házasságának 57. évében rövid szenvedés után 2023. november 11-én visszaadta lelkét ­Teremtőjének. Utolsó útjára november 13-án, hétfőn 13 órakor kísérjük a gidófalvi temető ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 1118586 Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon, a székelytamásfalvi születésű id. FAZAKAS SÁNDOR 83 éves korában türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2023. november 13-án, hétfőn 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi régi református temetőben. A gyászoló család 2334 Fájó szívvel tudatjuk, hogy az uzoni születésű volt sepsiszentgyörgyi lakos, CSÁSZÁR GYÖRGY életének 89. évében 2023. október 14-én Magyarországon elhunyt. Temetése november 27-én, hétfőn Debrecenben lesz. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. A gyászoló család 20975 Részvét Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak volt gondnokunk és barátunk, MURVAI BUZOGÁNY ­LÁSZLÓ elhunyta alkalmából. A Kovásznai Unitárius Leányegyházközség tagjai du. MAJORÁN ISTVÁN emlékére. Lelki rokonunk volt, több, mint jó barát. Amíg élünk, velünk marad. Pampa és András du. Megemlékezés Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi VAJDA MÁRIA MAGDOLNÁRA (szül. DÁNCSUJ), aki négy éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerető családja 4330584 Hiányát mindennap érezve, fájó szívvel emlékezünk TÓTH SZILÁRD LÁSZLÓRA halálának 4. évfordulóján. Emlékét  szívünkbe zárjuk egy életen át. Nyugalma legyen csendes. Szerető szülei és testvére 2333 Fájó szívvel emlékezünk a székelyszáldobosi KOVÁCS LÉVINÁRA (szül. DEMETER) halálának 2. évfordulóján. Emléke örökkön áldott legyen! Két lánya és unokája 20869 „Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is.” (Zsolt. 103, 15–17) Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a barátosi ANTAL BÉLÁRA és ANTAL ERZSÉBETRE (szül. ZÁGONI), akik három éve örök álomba merültek. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. Szeretteik 1118587 „Zöld csillag kihunyt az égen / A csónak partot ért / Hideg csendben fekete minden / Legyen az álmod szép.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a nagybaconi ­ZSIGMOND MÁTYÁSRA halálának 20. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük, a szeretet sosem fogy el. Szerettei 4330579 Kegyelettel emlékezünk szeretteinkre, RÁCZ ANNÁRA halálának 13. és RÁCZ JÓZSEFRE halálának 23. évfordulóján. Emlékük szívünkben örökké élni fog. Szeretteik 4330582 „Elválni kedveseinktől / Fájdalmas és nehéz, / De szívem szent reménnyel / A jövendőbe néz. / Jézus az én bizodalmam, / Hiszem, hogy egy napon / Szeretteimet a mennyben / Újra megláthatom.” Szomorú szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, a kőröspataki id. KÖLCZE ILONÁRA ­halálának második évfordulóján és testvérünkre, KÖLCZE JÓZSEFRE, akit a Jóisten nagyon korán magához szólított. Nagyon hiányoztok. Emlékük legyen áldott. Szeretteik 4330583 Fájó szívvel emlékezünk az egerpataki MAKSAI RÁCHELRE (Boriska nénire) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4330585


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »