Elhalálozás

Elhalálozás

Elhalálozás

Hírdetés

Elhalálozás Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, / Sírodra szálljon áldás és nyugalom. / Álmaid a földben legyenek csendesek, / Isten őrködjön pihenésed felett. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon és jó ismerős, a torjai születésű sepsiszentgyörgyi SIMON ERZSÉBET (szül. ORBÁN) életének 82. évében hosszas betegség után megpihent. Temetése 2023. november 10-én, pénteken 15 órakor lesz a vártemplomi református temető ravatalozóházától katolikus szertartás szerint. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 1118578 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon, a bikfalvi születésű özv. SZÁSZ ROZÁLIA (szül. BÉNI) 73 éves korában hosszas betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2023. november 11-én, szombaton 14 órakor lesz a kilyéni ravatalozóháztól a református temetőben. Virrasztás november 10-én 17 órától, részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4330574 Megrendülten, mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, testvér, id. BARTHA LÁSZLÓ életének 70. évében megrázó hirtelenséggel visszaadta lelkét a Teremtőnek, örök nyugalomra tért. Temetése november 10-én 13 órakor a sepsiszentgyörgyi közös temetőben lesz, részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szomorú szívvel búcsúzik Tőle lánya, Annamária, fia, László, unokája, Zsuzsika és testvére, Csöpi 1118577 Köszönet Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a sepsiszentgyörgyi id. TOMPA GYÖRGY temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család 4987/b Köszönjük a közeli és távoli rokonoknak, osztálytársaknak, barátoknak, munkatársaknak, jó szomszédoknak és minden ismerősnek, hogy drága halottunk, BEDE BARNA ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára a szeretet virágait helyezték és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Isten áldását kérjük mindnyájukra. A gyászoló család 4330576 Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett gyermekünk, GRUBISICS PÉTER temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család 4330569 Megemlékezés Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit szeretnek. Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk IGYÁRTÓ CSABÁRA halálának első évfordulóján. Szerettei 1118576 Legyen csendes álmod, találj örök boldogságot. Ölelje lelkedet a mi Istenünk, a csillagok fölött még találkozunk. Kegyelettel és soha nem múló szeretettel emlékezünk a kökösi születésű id. KÁDÁR ERNŐRE, aki egy éve távozott szerettei köréből. Ősz volt, hideg, amikor elmentél, hiába hívtunk vissza, de te nem jöttél. Isten szólított magához, de a szívünkben mindig élni fogsz. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott. Szerettei 4330568 Ha emlegettek, köztetek leszek, szeressétek egymást, ahogy szerettelek. Ne sírjatok, én már nem szenvedek, a fájdalom az, hogy nem lehetek veletek. Fájó szívvel emlékezünk a szentivánlaborfalvi születésű id. CSŰRÖS JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. A gyászoló család 4330567 Fájó szívvel emlékezünk a kézdiszentkereszti DARAGUS BÉLÁRA halálának második évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. Szerettei 4330556 Hosszú útra mentél, mindenkitől távol, / Mi tudjuk csak egyedül, mennyire hiányzol. / Telnek a hetek, múlhatnak az évek, / Szeretünk és soha nem feledünk téged. / Üres lett az udvar, csendes a ház, / Hiányzol közülünk, s ez nagyon fáj. Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a drága jó édesapára, férjre, testvérre, nagytatára, keresztapára, a kálnoki id. RÁCZ JÓZSEFRE halálának második évfordulóján. Múlnak a hetek egymás után sorban, / De szívünkben a szeretet nem múlik el soha. / Téged elfelejteni soha nem lehet, / Csak muszáj az életet élni nélküled. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Halálába soha bele nem nyugvó gyászoló szerettei 4330553 Megállt egy szív, mely élni vágyott, / Lehanyatlott két kéz, mely dolgozni imádott. Üres az udvar, üres a ház, / Hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsibükszádi születésű sepsiszentgyörgyi CZÁRI ELLÁRA halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4330552 Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a gidófalvi MÁRTON ÁRONRA halálának második évfordulóján. Emléke szívünkben örökké él. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4330571 Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a gidófalvi id. TÉGLÁS FERENCRE és TÉGLÁS ILONÁRA haláluk 32., illetve 11. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. Gyermekeik, unokáik és azok családja 4330572


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »