Elhalálozás

Elhalálozás

Elhalálozás

„Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!” (Zsoltárok 73:26) Megtört szívvel értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy a maksai születésű sepsiszentgyörgyi CSÜRÖS ENIKŐ (szül. ILYÉS) életének 51. évében 2023. március 19-én elhunyt. Temetése március 21-én 14 órakor lesz a maksai ravatalozóháztól a helyi temetőben. Virrasztás március 20-án 18 órától, részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 1117968

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett testvér, keresztmama, rokon és szomszéd, özv. CSULAK KÁLMÁNNÉ KERESZTÉLY KLÁRA életének 87. évében csendesen megtért Urához. Földi porsátorát 2023. március 21-én 14 órakor, kedden a gidófalvi ravatalozóháztól helyezzük örök nyugalomra a gidófalvi temetőben. „Tudom, az én Megváltóm él.” Gyászoló szerettei 1117967

Megemlékezés

Tudom, hogy búcsú nélkül messzire mentem, hogy még sirattok gyakran engem. Nem búcsúztam el tőletek, nem tudtam, hogy örökre elmegyek. Szerettem volna még köztetek lenni, de a halál legyőzött, el kellett menni. Szívünk mély fájdalmával emlékezünk ANTAL ZSOLTRA, aki 12 éve távozott az élők sorából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4328475

Fájó szívvel emlékezünk a rétyi PAP KÁROLYRA és nejére, PAP MÁRIÁRA haláluk harmadik évfordulóján. Szeretteik 1117964

Hírdetés

Fájó szívvel emlékezünk a szárazajtai id. ÉGERMAND ÁRPÁDRA halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Szerettei 4328528

Fájó szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi NAGY TIHAMÉR IPOLYRA halálának 22. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerető fia és családja 1957

Addig vagy boldog, amíg van, aki szeret, / Aki a bajban is megfogja a kezed. / És hogy milyen fontos is volt neked, / Csak akkor tudod, ha már nincs veled. Drága emlékét szívünkbe zárva, örök hiányát érezve, szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi PIROSKA JÁNOSRA halálának 3. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 1117966

Fájó szívvel emlékezünk az angyalosi GYÖRGYJAKAB FERENCRE halálának 20. évfordulóján. Emléke szívünkbe örökké élni fog. Lánya, Irén, unokái: Adél, Béla és családjuk 4328504

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, / Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. / Az ész megérti, de a szív soha, / Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a hat hónapja elhunyt drága jó édesanyára, a rétyi SIMON ZOLTÁNNÉ BADI ERZSÉBETRE. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Négy gyermeke és azok családja 4328523

Lelketek, mint fehér galamb, csendesen oly messzire szállt, / Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. / De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebbek ti vagytok, / Utat mutattok, mert szívünkben örökre itt maradtok. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi MADÁR GÁBORRA halálának első évfordulóján és NYIKA ERZSÉBETRE, aki kilenc éve távozott el szerettei köréből. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. A bánatos Szilágyi család 4328529


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »