Elhalálozás

Elhalálozás

Elhalálozás

Hírdetés

Elhalálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, keresztapa, rokon, a kökösi id. ZSIGMOND BÉLA életének 70., házasságának 45. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2023. február 7-én, kedden 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kökösi közös temető ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 2612 Fájdalomtól meggyötört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a hűséges férj, gondos, szerető édesapa, nagytata, testvér, rokon, kirándulótárs, FINNA ISTVÁN nemes lelkét életének 92. évében rövid, csendes szenvedés után visszaadta Teremtőjének. Temetése 2023. február 7-én, kedden 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi római katolikus temető kápolnájából. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott, és az örök világosság fényeskedjék neki. „Példakép az igaz ember, világít az éjszakában.” Bánatos felesége, szomorú lányai, unokái, valamint a nagyszámú rokonság 1117848 Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy id. KOLCZA ZSIGMOND életének 83. évében örökre megpihent. Drága halottunk földi maradványait 2023. február 7-én, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 1117847 Részvét „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19,25) Mély megrendüléssel értesültünk SIMON ESZTER diákunk és édesanyja, SIMON ÉVA tragikus elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki gyászoló szeretteiknek. A kézdivásárhelyi Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium diákjai és munkaközössége 1896 „Ép emberek, / bukjatok, összetörjetek / s motyogjátok neki: Nagyon fáj!” (József Attila) Megrendült szívvel búcsúzunk osztálytársunktól, SIMON ESZTERTŐL. Őszinte együttérzéssel és részvéttel osztozunk családja fájdalmában. Felejthetetlen emlékét örökre szívünkbe zárjuk. Emléke legyen áldott. A kézdivásárhelyi Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium XII. A osztálya és osztályfőnökük 1897 Szomorúan értesültünk volt osztálytársnőnk, az árkosi ÜTŐ PIROSKA haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Az egykori 2-es számú Leányiskola 1964-ben végzett véndiákjai du. Megemlékezés A virág elhervad pár rövid nap alatt, de emléked szívünkben megmarad. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi TÖRÖK ADALBERTRE halálának hatodik hónapjában. Nyugalma legyen csendes. Bánatos özvegye, fiai és azok családja 1117842 Áldott emlékét szívünkbe zárva, kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az uzoni FERENCZ JÓZSEFRE halálának 9. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes. Szerettei 1117845 „Egy pillanat, és mindennek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a bánat, a néma sírhalom, szeretteid szívében a gyász és a fájdalom.” Fájdalomtól megtört szívvel emlékezem a torjai DÁVID GÉZÁRA halálának második évében. Bánatos özvegye 1882 „Az emlékezés az a peron, ahol újra és újra összetalálkozunk azzal, aki már felszállt egy távozó vonatra.” Fájó szívvel emlékezünk a dálnoki születésű maksai JÁKOB LAJOSRA halálának hatodik évfordulóján. Hiányod bennünk mindig megmarad. Szerettei 4328090 Kegyelettel és szeretettel emlékezünk az egerpataki BELÉNYESI SÁNDORRA halálának 18. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4328107 Szomorú szívvel emlékezünk a sepsibükszádi születésű OROSZ FERENCRE halálának 13. évfordulóján. Drága emlékét örökre megőrizzük. Nyugodjon békében. Szerettei 4328109 Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szotyori RÁPOLTI IRÉNKÉRE, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4328106


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »