Elhalálozás

Megemlékezés

Hírdetés

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették, hogy a kézdivásárhelyi születésű SIMÓ KATALIN (szül. DÁVID) 2023. január 30-án 83 évesen elhunyt. A végső búcsú február 4-én, szombaton 13 órakor lesz a kézdivásárhelyi római katolikus temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. 4328080 Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a legdrágább férj, édesapa, nagyapa, a homoródszentpáli születésű id. JAKAB SÁNDOR életének 74. évében 2023. január 31-én hirtelen elhunyt. Drága halottunkat február 3-án 13 órakor kísérjük utolsó útjára Sepsiszentgyörgyön a szemerjai új református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4328085 Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratába belenyugodva tudatjuk, hogy a drága jó nagymama, édesanya, dédnagymama, rokon, szomszéd és jó ismerős, az erdőfülei születésű sepsiszentgyörgyi NAGY JULIANNA életének 89. évében 2023. február 1-jén hosszas betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunktól február 3-án 13 órakor veszünk végső búcsút a közös temető ravatalozóházában a Jehova Tanúi szertartása szerint. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4328084 Megemlékezés Fájó szívvel emlékezem szüleimre, a sepsiszentgyörgyi HOSSZÚ VINCÉRE halálának 9. és HOSSZÚ LENKÉRE halálának 4. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. Leányuk, Csilla 1117833 „Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Jóságát, szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a kézdivásárhelyi PÉTER GÁBORRA halálának 6. hónapjában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerettei 1891 Kegyelettel emlékezünk SZABÓ SÁRÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerető családja 1117834 Bús temető csendes susogása, oda járunk, ez maradt csak hátra. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. A jó Isten áldja meg drága jó szívedet, angyalok simogassák dolgos két kezedet. Nem hagytál itt minket, csak pihenni mentél. Köszönjük, míg éltél, hogy minket szerettél. Fájó szívvel emlékezünk drága jó édesanyánkra, a felsőcsernátoni özv. VÉGH FERENCNÉ RÁKOSI IRMÁRA halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében. Leánya, fia és szerető családja 1872 Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem, hanem amit szívünkben hordozunk csendesen. Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki KISS GYULÁRA halálának 17. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerettei 4328049 Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, csak a szívem súgta halkan: Isten veletek. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi NAGY Á. JÁNOSRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke szívünkben örökké élni fog. Szerető családja 4328088 Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. / Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, / Amíg élünk, őrizzük őket. Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk az uzoni MÁRK ANNÁRA, akit két éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Leánya, veje, öt unokája és azok családja 4328055 Hiányodat megszokni nem lehet, csak letörölni az érted hulló könnyeket. Hiába keresünk, elmentél örökre, sírodon a sok virág a szeretet jele. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, hiába próbáltuk. Fájó szívvel emlékezünk a bodoki  id. SINKA GÁBORRA halálának kilencedik évfordulóján. Szerető családja 4328075


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »