Elhalálozás

Elhalálozás

Megemlékezés

Hírdetés

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen édesanya, nagymama, testvér, rokon, a gyergyócsomafalvi születésű baróti ILYÉS ROZÁLIA (szül. SZILÁGYI) életének 93., özvegységének 37. évében 2022. augusztus 10-én csendesen elhunyt. Búcsúztatója augusztus 12-én 12 órakor lesz a baróti ravatalozóházban. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 1117469 Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon, a gidófalvi születésű sepsikőröspataki VÁNCSA JULIANNA (szül. ALBERT) életének 87., özvegységének 14. évében hosszas betegség után 2022. augusztus 11-én csendesen elhunyt. Temetése augusztus 13-án, szombaton 14 órakor lesz a kőröspataki ravatalozóháztól a református temetőben. Részvétfogadás 12-én, pénteken 18 órától és a temetés előtt egy órával. Nyugodjon békében. A gyászoló család 4326533 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsikőröspataki VERES SÁNDOR szíve 61. életévében megszűnt dobogni. Földi maradványait 2022. augusztus 12-én, pénteken 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a helyi unitárius templom sírkertjében. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a sepsikőröspataki ravatalozóházban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család 4326536 Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, a nagyborosnyói születésű sepsiszentgyörgyi özv. SOLYMOSI ANNA (szül. BARTHA) életének 100. évében hosszú szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése 2022. augusztus 13-án, szombaton 12 órakor lesz a vártemplomi református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4326541 Megemlékezés Szeretetét és jóságát szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KURTA FERENC KÁROLYRA halálának 10. évfordulóján. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott. Emőke és Bendy 1721 Fájdalommal és szeretettel tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a csernátoni születésű, másfél éve elhunyt KORCH PÁLNÉ DEZSŐ ILONA temetésének augusztus 14-én első évfordulója lesz. Özvegye, Pali N. Hat hete, hogy minket örökre itt hagytál. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, amíg élünk, fájó emlék marad. Szomorú szívvel emlékezünk a sepsimagyarósi születésű id. KOVÁCS LÁSZLÓRA (Gumi Laci bácsi), a Kovászna Megyei Unió gumiszekció-főnökére. Özvegye, gyerekei és unokái 1117417 Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az alsókászoni születésű sepsiszentgyörgyi KOCSIS SÁNDOR IMRÉRE halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Leánya, Kinga és özvegye, Veronika 4326475 Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, / Ahol pihen a te szerető szíved. / Megállunk a sírod mellett és könnyezünk, / Mert akit szeretünk, sohase feledjük. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentkirályi születésű PÁL SÁNDORRA halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes. Testvérei és családjuk 4326506 Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk a gyimesi születésű sepsiszentgyörgyi SUCIU ANDREIRE, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Gyászoló szerettei 4326511 Egy nyári napon életetek véget ért, / Bánatot hagyva ránk, örökre elmentetek. / Nem múlik el nap, hogy ne gondolnánk rátok, / Hiányoztok közülünk, és ez nagyon fáj. Fájó szívvel emlékezünk a mikóújfalusi MOLNÁR ILONÁRA halálának 20. és MOLNÁR PÉTERRE halálának 15. évfordulóján. Bánatos gyermekeik, Dénes, Miklós, Ilona, Marika, Péter és családjuk 4326521 Fájdalommal és megtört szívvel emlékezem a székelymuzsnai születésű sepsiszentgyörgyi SZŐCS ELZÁRA, akit hat hónapja, 2022. február 14-én kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Párja, Dezső 4326527 Fájó szívvel emlékezünk DEÁK BÉLÁRA, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára. Nem hagytál itt, szívünkbe költöztél. Velünk vagy mindig. Csak az hal meg, akit elfelednek. Szerető családod 4326530


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »