Elhalálozás

Elhalálozás

Részvét

Hírdetés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a középajtai GYENGE ÁRON életének 85. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2021. december 10-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a középajtai temetőben a református egyház szertartása szerint. A gyászoló család 20632 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség és édesanya, NÉMET REGINA életének 73. évében 2021. december 7-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Felejthetetlen halottunktól december 9-én 14 órakor a baróti ravatalozóházban veszünk végső búcsút, majd 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a magyarhermányi temetőben  a református egyház szertartása szerint. A gyászoló család 20631 Lecsukott szemmel még látom a lelkét, / Ki mellettem ül és nekem mesél, / Nem maradt utána más, csak az emlék, / Örökké szeretlek, bárhol legyél. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, anyós, rokon, testvér, barátnő és jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi ÁDÁM PIROSKA 78 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2021. december 9-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az új szemerjai ravatalozóházból. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Emlékét soha el nem múló szeretettel megőrzi leánya, Hajnika, unokája, Istvánka és veje, Misi 1993 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, após, rokon, jó barát és ismerős, a nagybaconi születésű sepsiszentgyörgyi NAGY ERNŐ szerető szíve 76 éves korában megszűnt dobogni. Temetése 2021. december 10-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Nyugodjon békében. A gyászoló család 4324068 Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, / Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. / Számunkra te sosem leszel halott, / Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, rokon, jó barát, a sepsiszentgyörgyi KERNÁSZT ZSOLT életének 53. évében elhunyt. Temetése 2021. december 10-én 15 órakor lesz az új szemerjai temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes. A gyászoló család 4324076 Részvét Megrendülten értesültünk volt osztálytársunk, BIHARI ÁRON haláláról. Kedves Áron, nagyon sajnáljuk, hogy többé már nem érezhetünk sorainkban, hogy nem oszthatjuk meg egymás közt bajainkat, nehézségeinket. Sajnos, a sors így rendelkezett. Tudjuk, hogy te ezeket a szavakat már nem hallhatod, olvashatod, de annyira közel voltál hozzánk, hogy utoljára is tegező alakban szólunk hozzád és búcsúzunk Tőled. Az Isten nyugosztaljon csendesen. A gyászoló családnak vigasztalódást kívánunk. A 2-es számú (ma Mikes Kelemen) Líceum 1977-es esti tagozatának érettségizői 4324084 Köszönet Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, AUDI MÁRTON temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. „Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de lelkünkben élsz és örökké ott maradsz.” A gyászoló család 4324062 Megemlékezés Megállt egy szív, mely élni vágyott, nyugszik egy áldott kéz, mely dolgozni imádott. Pihenj, te drága szív, mely megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Fájó szívvel emlékezünk a bikfalvi GIRÁNCSI OLGÁRA (szül. FAZAKAS) halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4324072 „Ha tiszteljük emlékét, az eltávozott jobban jelen van, és hatalmasabb az élőnél.” (Antoine de Saint-Exupéry) Hálával és szeretettel emlékezünk drága édesanyánkra, nagymamánkra, KRIZSOVÁNSZKY SZIDÓNIÁRA, aki 2014. december 9-én távozott közülünk, és drága édesapánkra, nagytatánkra, MÁRKÓ IMRÉRE, aki 2011. december 19-én hagyott itt bennünket. „Minden mosolyuk, mozdulatuk, szavuk őrizzük, mint hulló tárgyakat a föld.” Lányaik, unokáik 4715/b Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltuk. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, helyettünk pedig angyalok simogassák fejed. Könnyes szemmel emlékezünk a drága jó édesapára, a kálnoki id. BALÁZS ISTVÁNRA, aki ma egy éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Bánatos szívű szerettei 4324059 „Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden, ami a múltból megmaradt.” Fájó szívvel emlékezünk KARÁCSONY JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Szerettei 4324064 Áldott emlékét szívünkbe zárva emlékezünk az egy éve elhunyt testvérünkre, a kálnoki id. BALÁZS ISTVÁNRA és feleségére, IRMIKÁRA, aki november 9-én egy éve távozott közülünk. Egy hónap alatti távozásuk mély űrt hagyott szívünkben. Fájó szívvel emlékezik négy testvére és hozzátartozói 4324067


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »