Életműdíjban részesült Bolla Károly

Életműdíjban részesült Bolla Károly

Tanítónap alkalmából négy füleki pedagógust tüntettek ki. A díjak ünnepélyes átadására március 24-én a városi művelődési központban került sor. Comenius emlékplakettet vett át Fukáč Csilla, a Mocsáry Lajos Alapiskola tanárnője, Aneta Burisová, a füleki Iskola utcai Alapiskola tanárnője, és Štefan Ujpál, a füleki Iskola utcai Alapiskola tanára. Pedagógus Életműdíjban részesült Bolla Károly, nyugalmazott pedagógus. Az átadón mintegy 180 pedagógus vett részt.

Három pedagógus érdemelte ki a Comenius emlékplakettet

Fukáč Csilla a Mocsáry Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola magyar nyelv és német nyelv szakos tanára. Huszonhárom éve kezdte meg pedagógiai pályafutását a Mocsáry Lajos Alapiskolában. Nyitott az új módszerek és az innovatív megoldások bevezetésére. Mindennapi munkáját áthatja pozitív személyisége és a diákok szeretete.

Munkatársai szerint felelősségteljes, kreatív, segítőkész és megbízható kolléga. Tanulóit az anyanyelv szeretetére és a magyar kultúra tiszteletére neveli.

Sok energiát fordít az iskolai kultúrműsorok megrendezésére. Szervezésében a tanulók évente megünneplik a Magyar Kultúra Napját, az 1848-as szabadságharc hőseit és mártírjait, valamint az iskola névadója, Mocsáry Lajos születésnapját. Fukáč Csilla nem hiányozhat a füleki magyar közösség rendezvényeiről, több szervezet és a társadalmi élet aktív tagja. Fukáč Csilla minden diákjában képes meglátni a lehetőséget, a tehetséget, nem kizárólag a kitűnő tanulókra figyel. Munkássága során kezdettől az egyenrangú és egymástól elválaszthatatlan oktatásra és nevelésre törekszik.

Mgr. Aneta Burisová született Kasáková a pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Karának elvégzése után több mint két évtizede, 2001-ben helyezkedett el a füleki Iskola utcai Alapiskolában biológia és földrajz tanítóként.

Tanulóit rendszeresen készíti fel versenyekre, amivel jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a városban a természettudományi tantárgyak oktatásának színvonala növekedjék.

Óvodásoknak és iskolásoknak szóló szórakoztató gyermek-délelőttök és turistaséták társszervezőjeként járul hozzá a város többi oktatási intézményével történő kölcsönös kapcsolatépítéséhez.

Mgr. Štefan Ujpál közel harminc éve, 1995-ben kezdett tanítani az Iskola utcai Alapiskolában. Tanítói gyakorlata, eredményei, nyolc évnyi iskolatanácsi tagsága, szervezőkészsége tették alkalmassá az igazgatói posztra. Tisztségét 2014 óta látja el felelősségteljesen. Őrzi és emeli az iskola színvonalát, bekapcsolja a különféle oktatási-nevelési projektekbe, a regionális és az országos versenyekbe, a sporttevékenységbe.

Hírdetés

Fáradhatatlanul dolgozik a városi iskolák közötti együttműködés javításán. Munkáját, pontosságát, korrektségét felettesei évek óta pozitívan értékelik.

2014 és 2018 között a városi képviselő-testület oktatásügyi, ifjúsági és sport bizottságában dolgozott, 2018-tól a sportbizottság tagja. 2000-től annak a Paidagogikos polgári társulásnak az alapító tagja, 2000 és 2014 között elnöke, amelynek segítségével támogatókat és támogatásokat szerez iskolája számára. Részt vesz a Fülek Város Gazdasági és Társadalmi Városfejlesztési Programját készítő munkacsoport tevékenységében is.

Pedagógus Életműdíj az oktatásügy terén végzett sokéves kiemelkedő munkásságért

Bolla Károly 1968-ban szerzett természetrajz–földrajz szakos diplomát a Nyitrai Pedagógiai Karon, ahonnan tanári oklevelén túl élete párját, a mindig mellette álló és támogató Zsókát is hazahozta. Nyitrán kötött máig tartó emberi és szakmai barátságokat is, melyek egyik eredménye, hogy Bolla Károly anno az azóta is működő nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub alapító tagja lett. Ajnácskőn kezdett tanítani, s a környék számos iskolájában dolgozott pedagógusként és igazgatóként is. 1993-ban került a papréti, akkor még közös igazgatású alapiskolába, ahol 1993-tól ’95-ig, az intézmény kettéválásáig állt az igazgatóhelyettesi poszton. 1997-ben a növekvő feszültségek miatt saját kérésére két évre a bénai iskolába ment tanítani. 1999-ben füleki kollégái visszahívták, ezt követően

tíz esztendőn át igazgatta a papréti, 2002-től már Mocsáry Lajosról elnevezett magyar alapiskolát, melynek tiszteletbeli nevét is az ő kezdeményezésére ítélte meg a minisztérium.

Ez alkalomból felavatták Mocsáry emléktábláját, elkészült az iskola logója és zászlaja, elindult a PAMATA iskolai lap kiadása. Kezdeményezésére indult a Hallotad-e hírét… regionális népdalverseny, mely rövid idő alatt nemzetközivé vált s máig megrendezik. Igazgatása alatt számos pályázatot írt, 2000-ben például Írország támogatta több pilléren álló projektjét. Füleken úttörőként szerelt fel számítógépes termet, nem csupán pedagógusok, hanem a szülők képzésére is szerzett támogatást.

Bolla Károly a közéletben is pedagógus szakember. Már 1990-ben aktívan vett részt a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség járási szerveinek megalapításában, később működtetésükben. Együtt dolgozott a Katedra Társasággal, minek köszönhetően húsznál is több Katedra-klubot tartottak Füleken. 1994-ben Bolla Károly hozta létre a régió első alapítványát, a Pro Schola Nostrát, melynek fő célja az iskola, az oktatás ügyének támogatása volt. 1995-től a Szülőföld Polgári Társaság elnökeként megszervezte a Nógrádi Pedagógustalálkozókat.

Ezzel módszertani segítséget közvetített a város és Szlovákia magyar pedagógusainak szakmai fejlődésükhöz egy olyan időszakban, amikor ennek a segítségnek nem volt szisztematikus és szervezett kerete az országban.

A ’90-es években több esztendőn át az Illyés Alapítvány szlovákiai alkuratóriuma oktatási bizottságának elnökeként segítette támogatások megszerzésében Fülek és a régió iskoláit.

Több mint húsz évig énekelt a Füleki Férfikarban. 1994 és 2002 között önkormányzati képviselőként tevékenykedett a város és az oktatásügy érdekében. Nem utolsósorban ő az ötletgazdája a ma már két évtizednél hosszabb hagyománnyal rendelkező városi rendezvénynek, a legeredményesebb diákok évenkénti, polgármester általi fogadásának. Szakmai tevékenységét számos alkalommal ismerték el. A Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség részéről megalapításának 20., 25., 30. évfordulóikor emlékplakettekkel, díszoklevelekkel köszönték meg munkáját. A Katedra Társaság 1997-ben ítélte oda neki a Katedra-díjat, majd 2004-ben A Szlovákiai Magyar Iskolákért emlékplakettet is. Fülek önkormányzata 2009-ben, Bolla Károly nyugdíjba vonulásakor az első Comenius-emlékplakettet neki adta át, 2015-ben pedig a Polgármester Díjával ismerte el pedagógusi, intézményvezetői és közéleti munkáját.


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »