Egyházzenészek számára rendeztek lelkinapot Kolozsváron

Egyházzenészek számára rendeztek lelkinapot Kolozsváron

A Gyulafehérvári Főegyházmegye zenebizottsága minden év kezdetén lelkigyakorlatos egyházzenei továbbképzőt szervez. Az alkalomra Kolozsváron került sor február 3-án, de idén a járványhelyzet miatti korlátozások csak kisebb csoportokban tették lehetővé a részvételt.

Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján hét főesperesi kerületből (Gyulafehérvár, Hunyad, Belső-Szolnok, Kolozs–Doboka, Torda–Aranyos, Szeben–Fogaras, Székelyhíd) összesen húsz kántor gyűlt össze, hogy lelkileg is töltekezve, szakmailag fejlődjenek.

A találkozó szervezője Geréd István, a kolozsvári Szentháromság piarista templom kántora volt, aki előadóként Kiss Endrét, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet lelkiigazgatóját hívta meg az alkalomra.

A február 3-án megrendezett lelki napot reggel 9 órakor szentmise nyitotta, amelyen a Missa Lux et Origo ordinárium csendült fel, a szkóla előénekesei Potyó István és Márton Szabolcs voltak. Az evangélium üzenetét Kiss Endre fogalmazta meg homíliájában. Várjuk meg Isten válaszát kérdéseinkre, legyünk nyitottak, füleljünk és hagyjuk meg az életnek, hogy elénk hozza a kérdéseinkre adott válaszokat – fogalmazott a szeminárium lelki vezetője. Szent Balázs vértanú püspökre emlékezve Kiss Endre spirituális arról is beszélt, hogy merni kell nehézségeinket Isten elé tárni még akkor is, ha az a legkisebb gond az életünkben, hiszen sokszor nemcsak a torkunk fáj, hanem torkunkon keresztül a szívünk is.

Hírdetés

A szentmise zárásaként László Attila főesperes-plébános gondolatait és köszönetnyilvánítását tolmácsolták az egybegyűlteknek, majd az egyházközség hívei és a kántorok Balázs-napi áldásban részesültek.

Az egyházzenészek ezt követően a Szent Mihály-plébánia zenetermében folytatták a közös programot, ahol Geréd István köszöntője után Tamás József nyugalmazott segédpüspök kántorokhoz intézett gondolatai hangzottak el. A rövid bemutatkozások után közös imával és énekléssel folytatódott a nap.

Kiss Endre előadásának központi témája a szentmise szerkezete volt. A bevezető szertartás és igeliturgia magyarázata mellett szó volt a köszöntés szemantikájáról, az oltárcsók lényegéről, a zsoltárok fontosságáról is. Az előadásának első részét az Úrangyala imádság zárta, majd a jelenlévők közösen kerestek választ gyakorlati és elméleti kérdéseikre. A második részben, folytatva a szentmiséről szóló elmélkedést, az áldozati liturgia és a befejező szertartás pillanatait elemezte Kiss Endre, rámutatva az eucharisztikus ima fontosságára és az ott elhangzott mondatok igazság- és tettértékére. A kántorokat arra buzdította, ne csak énekszolgálattal vegyenek részt a szentmisén, hanem lehetőségeik szerint szentáldozáshoz is járuljanak.

Forrás és fotó: Cziple Hanna-Gerda/Romkat.ro

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »