Diákok és nyugdíjasok adóbevallása

Diákok és nyugdíjasok adóbevallása

Diákok és nyugdíjasok adóbevallása Kulcsár Péter2023. 04. 01., szo – 10:22

A megélhetési költségek magasak, a nyugdíjak alacsonyak, és a továbbtanulás sem olcsó mulatság – így nem csoda, hogy sok nyugdíjas és egyetemi hallgató vállal munkát. A jutalomba kapott fizetéssel és a levont adóelőlegekkel nekik is el kell számolniuk, esetenként adóbevallást kell készíteniük.

A diákok és szeniorok többsége csak nagyon kevés pénzért végez alkalmi munkát, bár olykor előfordul, hogy sikerül rendes alkalmazotti állást szerezniük. Abban az esetben, ha a tavalyi egész évi jövedelmük nem lépte túl a 2289,63 eurót, nem is kell adóbevallást készíteniük. Ha ennél többet kerestek, március végéig el kell számolniuk a bevételeikkel. Előfordulhat, hogy nem kötelező, de akkor is megérheti adóbevallást kidolgozniuk, ha 2289,63 eurónál kevesebb jövedelemre tettek szert, hiszen az ő fizetésükből is levonták a 19%-os jövedelemadót, és a fiatalok, illetve a nyugdíjasok többsége valószínűleg adótúlfizetést tud kimutatni, amit most visszaszerezhetnek.

Milyen nyomtatvány kell?

A fiatalok és a nyugdíjasok is 2 nyomtatvány közül választhatnak. Akinek csak megbízásos vagy rendes alkalmazotti szerződés alapján volt fizetése, annak A típusú űrlapot kell kitöltenie. Aki kiváltotta a vállalkozói engedélyét, és vállalkozóként (is) volt bevétele, illetve egyéb forrásból – nyereményből, értékpapírokból, bérbe adásból, ingatlan értékesítéséből stb. – is szert tett valamilyen jövedelemre, annak B típusú ívet kell választania.

Az adóbevallásban a bevételek között nem kell feltüntetni az adó alól felszabadított jövedelmet. Ide tartoznak az ösztöndíjak, a nyugdíjak, a szociális biztosításból folyósított támogatások, a szociális segélyek, a tartásdíj, a munkanélküli-segély, a súlyosan egészségkárosodott személyről való gondoskodásért kapott szociális hozzájárulás (személyi asszisztens), az egészségkárosodott személynek jóváhagyott anyagi hozzájárulás, a különböző kölcsönök és hitelek stb.

Több állás

Hírdetés

Ha valakinek év közben több állása volt, több alkalmi munkát vállalt (egy időben vagy egymás után), akkor is csak egy adóbevallást dolgoz ki. A nyomtatvány kitöltéséhez szükség van a munkaadó(k) igazolására arról, hogy tavaly mennyi volt a fizetése, és a bruttó bérből mennyi adót és járulékot vontak le. Ezt az igazolást mellékelni kell az adóbevalláshoz. Az űrlapon fel kell tünteti az összes munkáltató adatait. Aki tavaly több cégnél is dolgozott, előbb össze kell adnia, hogy összesen mennyit keresett, és a munkaadók összesen mennyi adót és járulékot vontak le.

Azok az idősek, akiknek 2022-ben egész évben folyósítottak nyugdíjat, vagy visszamenőleg jóváhagyták számukra év elejétől, az adóbevallásban feltüntetik az egész évi járandóságuk összegét is – de nem a bevételek között, hanem az adóalap csökkentésére vonatkozó részben. Az adóbevalláshoz nem kell csatolni igazolást a nyugdíj nagyságáról. A járandóság összege annak a megítélése szempontjából fontos, hogy az adott személy jogosult-e valamilyen adómentes részre.

Előfordulhatnak olyan esetek is, hogy a diákok, de az idősebbek is vállaltak külföldön munkát – ez esetben a külföldről származó bevételt is be kell vallani.

Bérbeadás

Vannak, akik nem dolgozhatnak, és úgy próbálnak némi plusz pénzre szert tenni, hogy albérlőt fogadnak, bérbe adják a lakásuk, házuk egy részét, sokszor csak egyetlen szobát. A bérbeadásból származó bevételt 500 euróig nem kell bevallani, csak az azt meghaladó összeggel kell elszámolni, és csak abból kell adót fizetni. Az adóbevallásban már ezzel a tétellel csökkentett összeget kell feltüntetni. Aki több ingatlant ad bérbe, a lakások, házak számától függetlenül csak egyszer számíthatja le az 500 eurós tételt.

Adókedvezmények

Azok a diákok, akik már tanulmányaik közben családot alapítanak, gyerekük születik, érvényesíthetik az adóbónuszt vagy a házastársra vonatkozó adómentes részt. Ha a nyugdíjassal egy háztartásban él egy vagy több eltartott gyermek, ugyancsak érvényesítheti az adóbónuszt, de csak akkor, ha 2022-ben a nyugdíj mellett munkaszerződés alapján vagy vállalkozásból legkevesebb a minimálbér 6-szorosának megfelelő, azaz legalább 4500,86 euró bevételre tett szert. Az adóbónusz összege 18 éves korig 140 euró, 18 év felettiek után pedig 50 euró jár. Ún. passzív bevételekre ezt a kedvezményt nem lehet érvényesíteni. Passzív bevételnek számít például a bérbe adásból, nem pénzbeli nyereményből, ingatlan eladásából, értékpapírokból származó jövedelem.

A dolgozó nyugdíjasok ugyancsak érvényesíthetik a házastársukra vonatkozó adómentes részt, ám a férj/feleség saját jövedelmeként fel kell tüntetni a számára folyósított nyugdíjat is, mellyel csökkenteni kell az adómentes részt. Még ha a házastárs egész évi járandósága alacsonyabb is volt 4500,86 eurónál, a házastársra vonatkozó kedvezménnyel csak akkor lehet élni, ha a házastárs eltartott gyermekről gondoskodott, gondozói hozzájárulásban részesült, vagy egészségkárosodott személynek minősült.

Azok a diákok, akik esetleg jelzáloghitelt vettek fel, a kölcsön kamataira vonatkozó adóbónuszt is intézhetnek. Akinek van kiegészítő nyugdíjbiztosítása, az ide befizetett tételekkel – legfeljebb 180 euróval – szintén csökkentheti az adóalapját.


Forrás:ujszo.com
Tovább a cikkre »