Csodaszarvasból bűnbak

Csodaszarvasból bűnbak

Legújabb kötete kapcsán megkérdezték Döbrentei Kornélt, mi vitte bizonyos kérdések – melyek rendre verseiben is felbukkannak – boncolgatásában a próza felé. Válasza szerint ez a könyv azoknak a gondolatoknak a gyűjteménye, melyek már nem férnek el a poézis kívánta szűkebb határok között.

Ettől függetlenül prózáján is érezni, hogy feszesebb formákhoz szokott kéz vetette papírra. Emellett a költői műveiben is felismerhető erkölcsi indíttatás ihlette sorait: első helyen áll a hit, elsősorban Istenben, s nem utolsósorban a magyarságban. Bár utóbbi miatt Döbrentei Kornélt sokan politikus költőnek tekintik, ő maga erről ezt írja: „Nem hiszem, hogy csak politikai költészetet csináltam volna, az élet ennél több, bár vannak politikai aktualitások, amelyek kiváltották azt, hogy… ezeket megírtam.”

Döbrentei Kornél Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Ha munkásságának lényegét akarjuk megragadni, nem is a politikumban, hanem az igazságérzetben kell azt keresni. Más kérdés, hogy nálunk a kettő karöltve jár egymással, mert történelmünkből úgy nőtt ki a politikum, hogy temetetlen csontvázakon járva főbb kérdései igazságkeresések is egyben. Legyen szó Trianonról, 1956-ról vagy csupán a közjó mindennapi szolgálatáról. Mert „ha egy országot el akarnak mocsarasítani, akkor le kell zülleszteni”, s Döbrentei ez ellen emeli fel szavát. A Júdás mint erkölcsi etalon cím is magáért beszél.

A negyedfélszáz oldalas kötetben – amely tartalmazza a szerző 1969 óta írt prózai értekezéseinek a Püski és a Kairosz Kiadónál kiadott darabjai mellett kötetbe még nem rendezett újabb írásait is – Döbrentei rendre ilyen kérdéseket feszeget. Ez pedig eleve nehéz emberré teszi őt, főleg ha egy katonacsalád szelleme határozza meg gondolkodását. Nem véletlen, hogy Döbrentei Kornél számos elismerését is jobbára eszméivel, gondolataival azonosuló társadalmi egyesületektől s nem hivatalos állami fórumoktól nyerte el eddig. Nálunk minden oldalon divat bélyeget sütni emberekre, s sajnálatos módon ezek a bélyegek gyakran a valóság ismerete nélkül születnek. Ő is számtalanszor megkapta a maga bélyegeit, gyakran olyanoktól, akik nagy valószínűséggel egy sort sem olvastak tőle. Lehet erre mentségül mondani, hogy ma nem a versek korát éljük, nincs idő velük bíbelődni. A költő mostani prózakötetét tisztelői mellett nekik is ajánlom.

(Döbrentei Kornél: Júdás mint erkölcsi etalon. Válogatott és új prózai írások, 1969–2015. Felső-Magyarország Kiadó, Miskolc, 2016. Ára: 3500 forint.)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 08. 06.


Forrás:mno.hu
Tovább a cikkre »