Az Antikrisztus szónoklata

Elfoglaltam trónusom, királlyá avattak. Általam nyert értelmet megannyi szenvedés. Világosság töltötte be a létezést, a proletár kohójának szent tüzével perzselve fel évezredek babonás sötétségét. Az idő kérlelhetetlen közönye sem foghat ki rajtam. Mert most már én leszek mindig. Ha változom is, akkor is csak én leszek… egy kicsivel talán még tökéletesebb. Én vagyok az örök betetőzés. A koronán az égkő. Modernitás a nevem. Sőt, Posztmodernitás. Apám a feltartóztathatatlan Fejlődés. S hogy ki anyám, még kérdezed? Hisz tudod te is.

Hírdetés


Forrás:deres.tv
Tovább a cikkre »