Az ádámi emberiség géntechnológiája – emberteremtés sumér módra

A világteremtés és az emberteremtés ez idáig még nem teljesen ismert rejtélyeibe pillanthatunk be Zecharia Sitchin kutatásai és értelmezési módjai nyomán.

 

Előzményként és hogy képbe kerüljünk, elmondom, hogy az Enki és Ninmah eposz taglalja, hogy kezdetben nem voltak emberek, ezért az isteneknek maguknak kellett dolgozniuk. Enki eközben az ágyában aludt. Egy darabig Enki nem hallotta meg az emberek panaszait, de anyja, Nammu felkeltette. Ezt követően Enki agyagból létrehozta az emberek őstípusát és sorsot szabott rájuk az úgynevezett me erők birtokosaként.

A me erők a világot irányító alapenergiákat takarják. Titokzatosságukat attól nyerik, hogy mindent áthatnak és láthatatlanok. Megtaláljuk őket az emberi cselekedet mögött vagy a tárgyak tulajdonságaiban egyaránt. A nemiségtől az elvont művészetekig, a banális mozdulatoktól a király avatási ceremóniájáig mindenhol manifesztálódnak ezek az isteni erőnemek.

Anno az eridui Enki adományozta a me erőket a világnak, ugyanakkor minden isteni lény elválaszthatatlan tartozékai. Ezek tükrében lássuk az ádámi faj keletkezésének egyik verzióját!

 

Amikor Anu (első főisten, az istenek atyja) és Enlil (második főisten, aki atyjától, Anutól szerezte meg ezt a címet) a génsebészet alkalmazása mellett tette le a voksát, akkor céljuk elsősorban rabszolgamunkások létrehozása volt. Szándékaik szerint a halandó emberek génkészletét alakították volna át. Enlil eredeti elképzelése az volt, hogy a Nibiru lakói – a nibiruiak – helyébe lépteti őket: előbb aranybányászat céljából, majd később Sumérban szolgák lettek volna.

 

Amikor Enlil profilját megrajzoljuk, akkor egy olyan nagyhatalmú lénnyel találkozunk, aki meglehetősen egoista, erőszakos, féltékeny, hajlamos a haragra és ingerlékeny típus. Ezenfelül vajmi kevés tudományos-technológiai képzettséggel bírt és nem volt túl erős az értelem terén sem.

Ezzel szemben Enki – a tudományos vezető – ragyogó elme volt és elképesztő mentális képességekkel rendelkezett. Tisztában volt például azzal is, hogy a munkásoknak mindenképpen elég intelligenciával kell rendelkezniük ahhoz, hogy az elvégzendő feladataikat megértsék, továbbá szaporodási képességet is be kell terveznie számukra, hogy meglegyen a szükséges utánpótlás.

Ninmah számára semmi értelme sem volt a hím egyedek klónozási eljárásának – amire egyébként azért volt szükség, mert a munka nagyfokú figyelmet, erő-igénybevételt és időt követelt –, amikor a „természet” egy csapásra megoldja a fajfenntartás problematikáját, ti. a faj tartósságát és szaporodását szexuális reprodukció útján.

 

 

A szöveg alapos vizsgálatából számomra az derül ki, hogy csak Enki (a „föld ura”; az „alsó ura”, a mágia, a bölcsesség és a művészetek istene, ő a legokosabb isten, aki helyrehozza az istenek hibáit – olyan, mint az egyiptomi Thot) és Ninmah (a „Földanya” egyik megnyilvánulása, Enki felesége, neve szó szerint Nagy Királynőt jelent, más neve a magyar füleknek azonnal érthető és jól csengő Mama és Mami, ami valóban ezt is jelenti, ti. ANYA) tudott átfogóan, több síkon gondolkodni: a végrehajtó a gyűlés döntésének megfelelően tervezte meg a munkásokat, mindazonáltal előre látta azok jövőbeli szükségleteit.

 

Hírdetés

Ninmah és Enki végcélja sokkal több volt, mint első hallásra kitűnik, nevezetesen arra vállalkoztak, hogy a földlakókat felruházzák a nemzés képességével, ugyanakkor nem adományoznak nekik egy annyira nyitott és fejlett intelligenciát, hogy a tudományos ismereteiket is rájuk tudnák bízni.

Emiatt folyamatosan tökéletesítgették, javítgatták, módosítgatták a földlakókat, míg Adamu-t és Tiamatot el nem látták öntudattal és a szaporodás képességével.

 

Érdekes, hogy Adamu és Tiamat – csakúgy, mint Adamu hím klónjainak és Tiamat női klónjainak első csoportja – rendelkezett nemi szervekkel, azonban addig nem voltak képesek szaporodni, amíg Ningishzidda végre nem hajtotta azokat a genetikai módosításokat, melyek nyomán már valóban felnőtté váltak.

 

Ez az a pont, amikor a hírhedt „borda” belép a képbe. Ningishzidda elsőként elérzéstelenítette Ninmah, Enki, Adamu és Tiamat testét. Majd kivonta az életesszenciát, vagyis a DNS-t Enki bordájának csontvelőjéből és beültette Adamu bordájába.

Ehhez hasonlóan Ninmah DNS-ét is kivonta a csontvelőjéből és beültette Tiamat bordájába.

Az első pár genomja, azaz Életfája, ily módon optimalizálódott. Ez a harmadik ugrás az evolúcióban Zecharia Sitchin szerint: „Az életfájukhoz két ágat adtak hozzá.”

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-program/Egómentesítő Kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsÉbresztő Táborok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsBel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

 

 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

The post Az ádámi emberiség géntechnológiája – emberteremtés sumér módra appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »