Árpád-ház és genetikai „szenzáció”: tévedés történt, mást mond a kutatás

Árpád-ház és genetikai „szenzáció”: tévedés történt, mást mond a kutatás

„Egy új vizsgálat alapján az Árpád-ház tagjai egészen biztosan eurázsiai, nem pedig finnugor eredetűek” – írta a Magyar Idők. Ez a következtetés azonban használhatatlan: egyrészt a „finnugor” fogalom az „eurázsiai” részhalmaza, másrészt a kutatásban kimutatott genetikai csoporthoz éppen hogy hozzátartoznak a finnugor nyelvet használó népek is.

Mielőtt bármit tisztáznánk, muszáj megmagyarázni néhány fogalmat.

Haplocsoport: olyan emberek összességét jelenti, akiknek valaha közös „ősanyja” vagy „ősapja” volt. (A haplo- előtag görög eredetű, jelentése egyszeri, egyszeres.) Más szavakkal: azok alkotnak egy haplocsoportot, akiknek a génállományában fellelhetők ugyanazok a génváltozatok, haplotípusok.

R1a haplocsoport: a csak férfiakban fellelhető, apáról fiúra öröklődő hím nemi kromoszóma (Y-kromoszóma) által meghatározott haplocsoportokat az ábécé betűivel jelölik, A-tól T-ig. Az egyes csoportokon belül alcsoportokat is megkülönböztetnek, melyeket számokkal, ezek alcsoportjait pedig kisbetűkkel jelölik. Az R1a kód tehát az R csoport 1-es alcsoportjának „a” alosztályát jelöli.

„Azonosította az Árpád-ház férfi tagjaira jellemző DNS-t III. Béla király csontmaradványaiból az Országos Onkológiai Intézet vezette nemzetközi kutatócsoport" – ezt írta a Magyar Idők. 

Kásler Miklós professzor, az intézet vezetője elmondta: vizsgálataik alapján az Árpád-ház tagjai egészen biztosan eurázsiai, nem pedig finnugor eredetűek. […] Kásler professzor elmondta azt is: vizsgálataik alapján a két királyi maradvány az R1a haplocsoportba tartozik, ami azt jelenti, hogy az Árpád-ház tagjai egészen biztosan eurázsiai, nem pedig finnugor eredetűek.”

Szerencsére a lap által ismertetett eredeti, angol nyelvű tanulmány az interneten is elérhető. (Szerzők: Olasz Judit, Verena Seidenberg, Susanne Hummel, Szentirmay Zoltán, Szabados György, Melegh Béla, Kásler Miklós.) Idézzük szó szerint:

"King Béla III was inferred to belong to haplogroup R1a. The R1a Y haplogroup relates paternally to more than 10% of men in a wide geographic area from SouthAsia to Central Eastern Europe and South Siberia (Underhill et al.2010). It is the most frequent haplogroup in various populations speaking Slavic, Indo-Iranian, Dravidian, Turkic and Finno-Ugric languages (Underhill et al.2010)"

Magyarul, tömören: A következtetés szerint III. Béla király az R1a haplocsoporthoz tartozik. Ez a leggyakrabban előforduló haplocsoport különböző népességekben, amelyek szláv, indoiráni, dravida, török és finnugor nyelveket beszélnek.

Micsoda? Vagyis az R1a jellemző a finnugor nyelvű népekre is? Pontosan. Vagyis a tegnapi „szenzációnak”, miszerint III. Béla esetében kizárták a finnugor származást, pont az ellenkezője igaz.

Vagy az se. Mert ezen a ponton kell újra kőbe vésnünk: a finnugor NYELVI tézis arról szól, hogy a magyar nyelv hang-és alaktörténete, alapszavai szerint finnugor. Emellett nyelvünkből későbbi ótörök hatás is kimutatható. A „finnugrászok” rég nem beszélnek etnikai megfeleltetésekről, mivel nép- és nyelvrokonság nem ugyanaz. Szlávként ismerjük például a bolgárokat, pedig török népként érkeztek a Balkánra, de elszlávosodtak. Vagyis nyelvrokonság és néprokonság nem ugyanaz.

A beszélt nyelv, illetve a hordozott apai vagy anyai ági haplocsoport között nincs egyenes kapcsolat. A nyelvrokonság ellenére a finnek N kód alatt ismert haplocsoportja abszolút alulreprezentált Magyarországon. A finnugor genetikai származás ellen vívott háború pedig fantomháború, mivel ilyesmit (vagyis azt, hogy genetikailag finnugorok lennénk) senki sem állított.

Akkor tehát az eredeti tudományos cikk jó, csak az interpretációval volt a gond? Igen, nagyjából erről van szó. A fent hivatkozott kutatásban kitűnő szakemberek vettek részt, a vizsgálatnak örülni kell, de a tálalás ebben a formában biztosan nem volt jó.

Az Árpád-házhoz tartozó királyok „pedigréjéből” amúgy is csak óvatos következtetéseket szabad levonni a magyarság egészére nézve. Mint más európai keresztény királyságoknál, úgy Magyarországon is rendkívül kevertté vált az uralkodóház. III. Béla édesanyja Eufrozina királyné, I. Msztyiszlav kijevi nagyfejedelem leánya volt, nagymamája pedig (II. Béla édesanyja) Vukanović Ilona szerb hercegnő.


Forrás:hirek.sk
Tovább a cikkre »