Áder is „zátonyra” futott!

Törvényjavaslatok, határozatok, honi és nemzetközi szerződések megállapodások serege kapott zöld utat a héten.

Tobzódtak a Tisztelt Házban a szavazásra bocsátott indítványok. 33-ról kellett fekete-fehéren dönteni. Kalap megemelve előtte, ’ki elolvasta mindet! Megelőzendő a bajt, a frakciók előrelátóan kijelölték karmesterüket, akinek intése nyomán gondolkozás nélkül eldönthető volt, hogy melyik (igen, nem, tartózkodom) gombot kell megnyomni.

A türelmesebb, kíváncsi honpolgár azonban a részletekben is eligazodhat, ha rákapcsol a zárójelben jegyzett szövegükre.

Hírdetés

Változatlan formában

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosítását március 3-án,126 igen szavazattal, 69 nem ellenébenmár elfogadta az Országgyűlés, Áder Jánosazonban megfontolásra március 10.- én visszaküldte. A köztársasági elnök elsősorban azt kifogásolta, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben a döntéseket a hatóság hirdetményútján közli.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap. A hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg a hatóság – ha a döntése az ügyfélnek kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát korlátozza – egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja az ismert ügyfelet a döntésről. Ám a törvény úgy szól, hogy a közlés jogkövetkezményei annak ellenére is a hirdetményi közléshez kapcsolódóan állnak be, ha a hatóság egyéb kapcsolattartási módon is tájékoztatja az ügyfelet a döntésről. A köztársasági elnök szerint azonban a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jog biztosítása érdekében fontos, hogy a jogkövetkezmények ne a hirdetmény kifüggesztésétől, hanem az egyéb közléshez kapcsolódóan történjenek.

A kormány viszont röpke mérlegelés után úgy döntött: változatlan formában fenntartja az Áder János köztársasági elnök által az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldött törvényjavaslatot, mivel az beleillik a kiemelt beruházások megvalósításának gyorsításáról szóló jogszabály koncepciójába. Célkitűzése az államreform program keretében a közigazgatás hatékonyságának növelése, az eddigieknél összefogottabban, ellenőrzöttebben és költségtakarékosan működő területi államigazgatás megteremtése. A törvénymódosítás az egyes területi államigazgatási szerveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő integrálásához, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok belső szervezetének átalakításához szükséges szervezeti változásokat alapozza meg. Az egységes fővárosi és megyei kormányhivatali, illetve járási (fővárosi kerületi) hivatali szervezet kialakításának pedig együtt kell járnia a hatósági eljárások egyszerűsítésével és gyorsításával. (Előterjesztő: Miniszterelnökséget vezető miniszter.)


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »