Ad: Katona István – Paulisz Marián: A Csemadok másodszor is kizárta soraiból Duray Miklóst

Ad: Katona István – Paulisz Marián: A Csemadok másodszor is kizárta soraiból Duray Miklóst

Az alábbiakban Paulisz Marián írását közöljük, aki Katona István Ág Tibor munkásságával, megítélésével kapcsolatos cikkére ragál. A téma egyes Csemadok tagok Ág Tibor lejáratását célzó megosztó, kirekesztő tevékenysége miatt vált aktuálissá. Korábban Cséfalvay Gusztáv reakcióját is közöltük portálunkon.

A CSEMADOK MÁSODSZOR IS KIZÁRTA SORAIBÓL DURAY MIKLÓST

Válasz Katona István irására.

A Csemadok Országos Tanácsának tagjaként abban bíztam, hogy a január 22-én megejtett tanácskozás témái a gyűlés falain belül maradnak és az érintettek a Csemadokon belül találnak gyógyírt a kialakult helyzetre. Ezzel szemben Katona István, aki a Csemadok Országos Tanács egyes tagjaival bennsőséges viszonyt ápol, olyan információkat tárt a nyilvánosság elé, melyekkel kapcsolatban a tanácskozás elején az elnök Bárdos Gyula is felszólított, hogy azokra csakis a Csemadokon bévül keressük a megoldást. Mivel a Csemadokon bévül eléggé feszült a helyzet a személyemet érintő lehetséges támadásokat megelőzendő nevemet elhallgatva kísérlek meg a tények mezején maradva néhány gondolattal reagálni a Katona István által írottakra.

Katona Úr, az Országos Tanács ülését január 22-én nagyságrendileg komolyabb és hangsúlyosabb gondok terhelték, mint az Ön által említett Ág Tibor napok országos rendezvénnyé választása. Ami igazán felborzolta a Tanács tagjainak kedélyét az a nyitrai járásban lezajlott ellenőrzésről szóló beszámoló volt, melyet a Csemadok Országos Ellenőrző Bizottság elnök asszonya, Nagy Anikó tartott. A súlyos ügyviteli és pénzügyi sáfárkodás, mely Neszméri Tünde titkári tevékenysége idejében (jelenleg az Országos Elnökség ifjúságért felelős tagja) és az ön által kiemelt Bencz Margit volt nyitrai Csemadok elnök idejében zajlott, bármely intézményt alapjaiban rengetett volna meg. Az Országos Ellenőrző Bizottság jelentésében elhangzó gazdálkodási túlkapások és rendellenességek bűntény gyanúsak és kellő rendezésük híján, még rendőri feljelentés megalapozottságára is okot adhatnak. A magyar államtól pályázat útján elnyert pénzösszegből Neszméri Tünde Csemadok titkárként a Csemadok alapszervezet elnökétől Tóth Borbálától vásárolt meg értkékbecslés, határozat, jóváhagyás nélkül egy olyan ingatlant 50 000 euróért, mely ingatlanok a nyitrai járásban 15 – 20 ezer euró árban mozognak. Ön szerint ez nem klientelizmus, nyerészkedés, amikor két Csemadok tisztviselő kimentett 30 ezer eurónyi összeget a magyar állam jóvoltából és jóindulatából a felvidéki magyarságnak szánt támogatásokból?

Ez önt nem aggasztja Katona Úr, pláne ha a szórványról van szó? Ha esetleg ez mégsem győzi meg, akkor kérje el az Országos Tanács tag ismerősétől az Országos Ellenőrző Bizottság ellenőrzésének eredményét és tekintse meg a lentebb mellékelt Paulisz Marián a zoboraljai Alsóbodokon található Esterházy János Zarándokközpont fenntartójának levelét.

Néhány mondattal Katona Úr az Ön által forszírozott Ág Tibor napok ügyéhez:

A Csemadok Országos Tanács ülésén Galántán az Ág Tibor napok rendezvény országos rendezvénnyé való megszavaztatásának voltunk tanúi. Ez a lépés a Csemadok Országos Tanácsa részéről kétséget kizáróan súlyos diplomáciai érzéketlenségről ad tanúbizonyságot. Sajnálatos tény, hogy a besúgó múltjáról is elhíresült jeles népzenekutatónk – Ág Tibor – 2002-ben nyílt levélben, azért ítélte el Duray Miklóst Kossuth téri beszéde miatt, mert Duray kiállt a magyar nemzet együvétartozása és Orbán Viktor mellett. A Csemadok Országos Tanácsa Galántán a Magyar Kultúra napján e döntésével kinek akart vajon üzenni? A Csemadok jelenleg a magyar kormány masszív támogatását élvezi. Ez mindannyiunk számára világos tény. Mint az is, hogy a magyar kormány támogatását a Csemadok továbbra is élvezni óhajtja. Ám a tény, hogy e támogatás mellett a Csemadok ünnepi keretek között országos dicskoszorúval illeti Ág Tibort, aki nyíltan szembeállította magát az Orbán Viktor melletti kiállással, az vagy diplomáciai dilettantizmus, vagy nyílt üzenet a magyar kormánynak, hogy a Csemadok mit gondol az általuk nyújtott támogatásról. A kommunizmus éveiben a magyar iskolák létéért harcoló Duray Miklóst már egyszer kizárta soraiból a Csemadok, a Duray Miklós kiállása ellenébe helyezkedő Ág Tibor országos szintű kiemelésével sajnos ezt immáron másodszor is megtette.

Annak ténye, hogy az erdélyi mezőség nagy népzenekutatóját Kallós Zoltánt, Ág Tiborhoz hasonlítja, korántsem állja meg a helyét. Kallós Zoltán nem feküdt le a román Szekuritáténak, többbször meghurcolták, román börtönökben ült. Ág Tibor a csehszlovák kommunista titkos szolgálatnak az ŠTB-nek viszont beadta a derekát, amiért kényelmesen élvezhette a rendszer nyújtotta lehetőségeket. Kallós Zoltánt élete során a magyar Corvin lánccal, a Nemzet Művésze címmel tüntették ki, amellett kétszeres Kossuth-díjas néprajz és népzenekutató. Ő vajon miért és Ág Tibor miért nem? Ág Tibor miért nem részesült olyan elismerésben mint Kallós Zoltán? Kommunista besúgó múltjáért a felvidéki Ág Tibort nem helyezhették egy szintre a kommunisták által meghurcolt , az elveiért kiálló erdélyi Kallós Zoltánnal. És épp ezért nem állja meg a helyét az országos elnök Bárdos Gyula Országos Tanácson elhangzott magyarázata, mely szerint Ág Tibor ügyében Magyarországról szakmai körökből szóltak a Csemadoknak, hogy országos szinten emeljék ki Ág Tibor személyét, mivel Erdélyben fele olyan jelentős népzenekutatóknak mint Ág Tibor kétszer évente is van rendezvénye. Ha ezt Magyarországról annyira szorgalmazták ezen szakemberek a Csemadok országos elnökénél, akkor vajon miért nem fejtették ki neki azt is, hogy őnáluk Magyarországon miért nem szerepel Ág Tibor az Orbán kormányok által kitüntetettek sorában? Én megadom erre a választ – a besúgó múltjáért.

A mellékelt hivatkozásokban részletesen olvashatnak Ág Tibor múltbéli szerepvállalásairól:

https://ujszo.com/panorama/felelossegteljesebb-politizalast

Mózes Szabolcs írása:

https://ujszo.com/kozelet/ag-tibor-kituntetett-titkos-ugynok

PAULISZ MARIÁN LEVELE:

Tisztelt Csemadok Országos Elnökség! Tisztelt Csemadok tisztviselők.

Hírdetés

A hónap 17. napja mély hatással volt reánk, mivel egy értékes felvidéki magyar embert kísértünk el utolsó útjára – Duray Miklóst. A búcsúztató beszédek, melyek felidézték Duray Miklós példás életútját, megerősítették bennem édesapám tanítását, hogy igenis ki kell állni azigazságért és becsületünkért, de alázattal! Ezért bizalommal fordulok Önökhöz tisztelt Országos Tanács.

A levelem elején szeretném kiemelni, hogy a Nyitrai járás területén zajló bomlasztó folyamatok és tények ismertetése áll szándékomban, melyekről véleményem szerint Önöknek mint felelős tisztviselőknek első kézből illik tudniuk. Az aggályos és közösségünket romboló folyamatok okaira a Csemadok Országos Ellenőrző Bizottság ellenőrzése és a részleges Nyitrai TEB is rávilágított, melyeket megtekinthetnek a mellékletekben. Ezeket, a közösségünket romboló folyamatokat próbálom, próbáljuk Zoboralján immáron egy és fél éve rendezni. Sajnos az eltelt egy és fél év után is azt látom, hogy sokan az igazságot a tényeket személyes érdekek miatt nem akarják elfogadni, legszívesebben szőnyeg alá söpörnék a számukra kellemetlen bizonyítékokat és a következményeket egyáltalán nem merik vállalni.

Ám amit mernek, és ami számomra teljesen elfogadhatatlan, az az, hogy személyemet és becsületemet támadják és a családom által ápolt Esterházy János szellemi hagyatékát hazugságok terjesztésével próbálják kikezdeni.

Édesapám Paulisz Boldizsár, akit gondolom sokuknak nem kell bemutatnom, az életét a magyarságért áldozta fel. Mindig azon dolgozott, hogy a közösséget építse, nem csupán szülőfalujában, vagy a szélesebb Zoboralján, de az egész összmagyarság érdekében óhajtott verejtékes munkájával cselekedni. Ezen áldozatos igyekezetének gyümölcse az, hogy immáron a magyarság a Kárpát-medence teljes széltéből hosszából képviselteti magát az évente megtartott Esterházy zarándoklaton Alsóbokon. A helyi magyarság megmaradásának érdekében édesapám magyar tannyelvű középiskolát alapított. Felépítette a középiskola épületét, kollégiumot emelt. Dokumentumokkal bizonyítható, hogy a kollégium részfinanszírozására édesapám a magyar kormánytól kapott támogatást, ám a kollégiumra szükséges költségek tetemes részét édesapámnak kellett előteremtenie. Az ő igyekezete és munkája nélkül sem az iskola sem a kollégium nem jöttek volna létre. Ma pedig hová jutottunk? Oda, hogy azon személyek akik, súlyos ügyviteli és pénzügyi szabálytalanságokat hajtottak végre a Csemadokban, azok most alaptalan vádakkal és gyanúsítgatásokkal támadják és vitatják a kollégium tulajdonjogát és szerepét.

Ezen személyek az Országos Ellenőrző Bizottság és a részleges Nyitrai TEB ellenőrzése által bizonyíthatóan ügyviteli szabálytalanságokat vittek végbe a Csemadokban a Nyitrai járásban, s nemhogy önkrititkát gyakorolnának és távoznának a Csemadokban vállalt tisztségeikből, de visszaéléseik eltussolása érdekében az édesapám Paulisz Boldizsár által létrehozott középiskolai kollégium tulajdonjogára terelik a figyelmet és a családom által ápolt gróf Esterházy János szellemi hagyatékát hazugságok terjesztésével rombolják. E hazugságaik szerint Esterházy János nem járt Zoboralján, Alsóbokon és ezért szerintük nincs jelentősége Esterházy Jánossal foglalkozni. Ez a hazugság nyíltan elhangzott az egyikőjük szájából a Csemadok országos elnöke Bárdos Gyula és az Országos Ellenőrző Bizottság elnök asszonya jelenlétében Pogrányban 2023 január 12-én is. Mindez annak fényében súlyos vétség a felvidéki magyar közösségünkkel szemben, hogy ezen személyek ezt a Csemadok tisztviselőiként teszik. Ezen személyek tisztelt Csemadok Országos Elnöksége sajnos az országos tanácsnak is a tagjai. Bencz Margitról és Tóth Borbáráról van szó.

Ezen hölgyek bizonyíthatóan szabályellenesen okoztak ügyviteli vétségeket és pénzügyi károkat a Csemadoknak a Nyitrai járásban Neszméri Tünde titkársága idején. A Csemadok alapszabálya szerint a titkárság munkájáért a titkár felel. Neszméri Tünde felel az Országos Ellenőrző Bizottság és a részleges Nyitrai TEB ellenőrzése által bizonyított vétségekért a Nyitrai járásban. Azon projekteknek, melyekben az ügyviteli vétségek megtörténtek Neszméri Tünde a szellemi szerzője, kiötlője, lebonyolítója.

Sajnos hosszas a szabálytalanságok sora, mivel még több más Neszméri Tünde által lefolytatott projekt, úgy lettek lefolytatva, hogy az vélhetően szabályellenes és jogilag támadható, ami egyben büntetőjogi eljárást vonhat maga után. Ezek ellenőrzésére fel lett kérve még a 2021-es konferencián a TEB, de a mai napig nem valósult meg. Minden bizonnyal mindannyian tudtában vagyunk annak, hogy ez nem csak a Csemadokra és a felvidéki magyarságra vetne rossz fényt, de a magyar anyaország irántunk táplált bizalmát is teljesen lerombolná. Ezért mint igaz magyarnak és a nyitrai Csemadok Területi Választmány tagjának kötelességemnek tartom ezen problémákat itthon, Felvidéken, a saját köreinkben és Önökkel megoldani tisztelt Csemadok Országos Elnöksége.

Ezen súlyos, sorozatban elkövetett hibák után Neszméri Tündének elvből le kellene mondania tisztviselői funkcióiról.

Kedves Tünde, kérlek a Csemadokban elkövetett súlyos ügyviteli és pénzügyi hibák miatt, melyek szinte visszafordíthatatlanul megrontották az emberi viszonyokat Zoboralján, vállald a felelősséget és mondjál le a tisztviselői pozícióidról! S ha úgy gondolod, hogy ez egy összeesküvés ellened, akkor csak tekints az Országos Ellenőrző Bizottság ellenőrzésének eredményeire, ahol fekete fehéren láthatod, hogy úgy döntöttél projektekről, hogy azokról nem született területi választmányi döntés! Továbbá úgy vettél egy a járásunkban 15- 20 ezer eurót érő ingatlant, hogy annak megvásárlására 50 ezer eurót költöttél a magyar állam pénzéből anélkül, hogy erre az ingatlanra hivatalos értékbecslést készíttettél volna. Persze értjük miért nem készült hivatalos értékbecslés, mert ugye egy hivatalos értékbecslés szerint az ingatlan alig ért volna 20 ezer eurónál többet és akkor nem lett volna jogod 50 ezer euróért megvenni e ingatlant kebelbarátnődtől a pogrányi Csemadok alapszervezet elnökétől Tóth Borbáláéktól, konkrétan a fiától. Ez nyílt klientelizmus.

Szórványvidék vagyunk, a szórványosodásunkat és asszimilációnkat az tudja lassítani, ha a gyerekeink magyar iskolába járhatnak és oda el is tudjuk őket juttatni. Tünde, te még ebben is akadályt gördítettél elénk, amikor kivetted Zoboralját a Rákóczi Szövetség által indított iskolabuszprogramból, szintén az általad bevett módszerrel, hogy azt a helyiekkel semmi módon nem vitattad meg.

Hasonlóképp zajlik a te háttérrendezésedben az Ág Tibor nevével fémjelzett rendezvény országos rendezvénnyé való tétele. Te mint az Országos Elnökség tagja a Gímesen megtartott 2022-es Ág Tibor napok alkalmával bejelentetted, hogy a Csemadok országos rendezvényi listára sorolja az Ág Tibor napok rendezvényt. Kérdem én bizalommal az Országos Elnökség tagjait, mi által és ki javaslatára döntöttek így, ha nekem mint a területi választmány tagjának nincs tudomásom arról, hogy a nyitrai területi választmánnyal e szándék valamikor is meg lett volna vitatva?

Az Ág Tibor napok egy helyi szintű rendezvény, ami rendben is van. Ág Tibort becsüljük meg a népdalgyűjtő és népzenei munkásságáért! Ezt helyi szinten tesszük is. Ám a tény, hogy a Csemadok országos rendezvénnyé kívánja felmagasztalni az Ág Tibor napokat abban az évben, amikor nemzedékünk leggerincesebbjétől Duray Miklóstól búcsúzunk, akit Orbán Viktor melletti kiállása miatt ítélt el a kommunista besúgó múltját nyíltan felvállaló Ág Tibor– ez a tény a Csemadok részéről finoman szólva érzéketlenség. Érzéketlenség, mint az is, hogy ezzel a szándékkal Zoboralja közvéleménye a véleménynyilvánítás joga nélkül, mint kész ténnyel volt kénytelen szembesülni.

A Duray Miklós iránti kegyelet és anyaországunk iránti hűségünk is megkívánja, hogy a Csemadok országos szinten ne fonjon babérkoszorút annak az embernek, aki Duray Miklóst Orbán Viktor melletti kiállásáért nyilvánosan elítélte.

Tisztelettel kérem az Csemadok Országos Elnöksége tagjait, hogy ezen tények és történések fényében kíséreljenek meg konstruktív döntést hozni, annak érdekében, hogy mint közösség ne vesszük el arcunkat és büszkén folytathassuk a nemzeti megmaradásunk és gyarapodásunk érdekében zajló munkát. A megoldás érdekében hajlandó vagyok személyes tárgyalások keretén belül Önökkel a megfelelő megoldást keresni.

Tisztelettel, Paulisz Marián

Alsóbodok község polgármestere

Csemadok Területi Választmány Nyitra tagja

Az Esterházy János Zarándokközpont fenntartója

Előzmények: ITT és ITT.

Amennyiben bárki úgy érzi, hogy szeretne megszólalni a témában, annak is helyt adunk.


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »