A zavarba ejtő réztekercs vajon egy titkos, elveszett kincsestérkép volna?

Az 1952-ben a Holt-tenger partján fekvő Kumrán közelében felfedezett rejtélyes réztekercs egy régészeti anomália.

 

Miután a tudósok felfedezték a réztekercset (3Q15), csakhamar világossá vált előttük, hogy egy nagyon értékes leletre bukkantak. A réztekercs nem hasonlít a többi holt-tengeri tekercshez és sok tudós vélekedik róla úgy, hogy rejtélyes kincsekről szóló, kulcsfontosságú információkat tartalmaz. Ez számos további kérdést vet fel. Vajon az esszénusok vagy egy ismeretlen népcsoport írta a zavarba ejtő réztekercset? Amennyiben a lelet egy kincses térkép, akkor kinek a kincse volt és miért rejtette el?

 

Balra a réztekercs. Credit: Mrs. John Allegro/Univ. of Manchester 

Jobbra a réztekercs másolatának egy részlete. Credit: Public Domain

 

Amennyiben a kincs valódi, miért nem találták még meg? Rossz helyen keresik a tudósok? A réztekercset vizsgálóknak megvannak az okai, amiért nem tartják valószínűnek, hogy a közeljövőben sor kerüljön a kincsek felfedezésére.

 

A réztekercs különbözik a többi holt-tengeri tekercstől

 

A holt-tengeri tekercsektől eltérően a réztekercset nem pergamenre vagy papiruszra írták, hanem egy rézlapra. Az írás is különböző. A réztekercset egy olyan nyelven írták, ami a héber egyik oly formája, mely eltér bármely másik tekercs nyelvezetétől.

 

A többi holt-tengeri tekercstől eltérően a réztekercset sohasem akarták irodalmi műként feltüntetni. Ehelyett ez egy rejtekhelyekről szóló lista, ahol arany- és ezüstkincsek vannak elásva, de semmi esetre sem könnyű felfedezni azokat.

 

Légifelvétel a kumráni barlangokról. Photo: Duby Tal, Albatross

 

1954-ben K. G. Kuhn, német tudós Jeruzsálembe látogatott és megvizsgálta a leletet. Úgy vélte, hogy a réztekercs az esszénus közösség rejtett kincseinek a leltára.

Sajnálatos módon az oxidálódott fémből készült tekercs rendkívül törékeny volt és bárki próbálná is meg kitekerni, a lelet darabokra törne.

 

Akkoriban a tudósok még nem rendelkeztek olyan technológiával, amely megvizsgálhatta volna a törékeny leleteket. A réztekercset az angliai Manchesteri Egyetem Technológiai Intézetébe szállították, ahol H. Wright Baker professzor részekre vágta a rézlapot, így tette olvashatóvá a szöveget. A lemásolt szövegre kirendelt első szerkesztő Józef Milik, lengyel bibliatudós és katolikus pap lett, aki a holt-tengeri tekercsek jól ismert kutatója volt.

 

Milik első benyomása szerint az esszénusok alkotása a tekercs, azonban később megváltoztatta álláspontját. Azt állította, hogy a tekercs nem hozható kapcsolatba az esszénusokkal, bár Kumránban fedezték fel. A tekercseben használt héber nyelv jelzi, hogy később írták, mint a holt-tengeri tekercseket.

 

A réztekercs egy vitatott lelet. Ez egy 64 helyszínről és az azoknak megfelelő arany- és ezüstlerakatról szóló lista, viszont a tudósok nem értenek egyet abban, hogy valójában mit is tartalmaznak.

 

1962-ben egy John Allegro által vezetett expedíció ellátogatott a réztekercsen szereplő néhány helyre. Ezek a felfedezők kiástak néhány lehetséges lelőhelyet. Mindazonáltal, semmit sem találtak.

Hírdetés

 

Hol vannak és mik a réztekercs kincsei?

 

Az évek alatt sok tudós próbált már fényt deríteni a réztekercs titkaira. Számos teóriával álltak elő. Néhányan amellett tették le a voksukat, hogy a kincs a kumráni közösségé volt. Ezzel az elmélettel az a gond, hogy az esszénusokat kielégítette az aszketikus élet és nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy ők ilyen nagy arany- és ezüstmennyiséggel rendelkeztek volna.

 

Egy másik teória szerint az Első Templomé lehet, melyet Nabukodonozor, babiloni király rombolt le i.e. 586-ban. Megint másik, de kissé vitatott elképzelés szerint az ősi kincset a templomos lovagok találták meg. Természetesen lehetséges, de honnét szereztek tudomást arról, hogy hol keressék?

 

A réztekercs. Credit: West Semitic Research/Dead Sea Scrolls Foundation/Corbis

 

Talán a legérdekesebb elmélet azzal a lehetőséggel foglalkozik, amely szerint a kincs ahhoz a Második Templomhoz tartozik, melyet a római haderő i.sz. 70-ben rombolt le. A réztekercs listájának 32. helyszíne valóban egy templomi kincsről tudósít.

 

A tekercs eme része sérült, de még mindig olvasható: „A barlangban, mely a Hakkoz Házhoz tartozó szökőkút mellett található, áss 6 könyöknyit (ami kb. 267 cm). (Ott van) hat aranyrúd.”

 

Így arról értesülhettünk, hogy a kincs a Hakkoz Ház birtokán van elrejtve. A Hakkoz Ház egy olyan papi családot takar, aminek a származása egészen Dávid király idejéig vezethető vissza. A Hakkoz-féle birtok a Jordán-völgyben foglalt helyet, nem messze Jerikótól. Érdekes módon a Hakkoz-család azon a helyen élt, ahol a réztekercs rejtekhelyeinek javarésze volt található.

 

A modern rekonstrukció szerint így nézhetett ki a jeruzsálemi Második Templom.

 

Ahogy ifjabb P. Kyle McCarter, a Johns Hopkins Egyetem Bibliatudományok és Ókori Közel-Keleti Tanulmányok professzora egyszer rámutatott: Nehemiás 3,4-ből megtudhatjuk, hogy a család vezetője Jeruzsálem falainak Nehemiás-féle rekonstrukciója idején „Hakkoz Uriah fiának Meremoth fia volt”, továbbá Ezsdrás 8,33 azt meséli el nekünk, hogy a templom kincsét, miután azt Babilonból visszahozták, „Uriah fiának Meremoth nevű pap fiára bízták”. Röviden a Hakkoz-család volt a Templom kincstárnoka!

 

Ezek után nagyon valószínűnek tűnik, hogy a réztekercs kincse olyan vagyon lehet, amely valamimódon a jeruzsálemi Templomhoz kapcsolódik.

 

Birtokunkban vannak azok a helyek, melyekre a réztekercs kincsei mutatnak, de a régió politikai bonyodalmai nincsenek az archeológusok javára. A térségben történő ásatás veszélyes és lehet, hogy még sok időbe fog telni, mire kiderítjük az igazságot a réztekercs kincseiről.

 

Ennélfogva egyelőre a réztekercs egy megoldatlan ősi rejtély marad.

 

Forrás / Original article: http://www.ancientpages.com/2018/03/17/baffling-copper-scroll-a-treasure-map-leading-to-a-secret-lost-temple/

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsÉbresztő Táborok https://napvallas.hu/programok/holisztikus-tabor/Bel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsÍzisz Napjai https://napvallas.hu/programok/izisz-napjai/ 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot

The post A zavarba ejtő réztekercs vajon egy titkos, elveszett kincsestérkép volna? appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »