A turáni átok ideje lejárt!

A turáni átok ideje lejárt!

Sokan a mitológia ködös és varázslatos világába utalják a turáni átok témáját. Tegyék, ha ahhoz tartja kedvük! Én azonban nem így tapasztalom, ha a múltunkra visszatekintek. Szerintem van abban valami, amit ez a mágikus aktus megfogalmaz.

Kiemelt kép: Koppány lefejezése 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kopp%C3%A1ny_lefejez%C3%A9se.jpg

 

Először vegyük sorra, kik milyen bűn elkövetésével vádolják valamelyik felmenőnket a turáni átok kapcsán!

Mindenképpen egy olyan eseményt kell keresni, amelytől kezdve történelmünkben egyértelműen fellelhető a megosztottság, a széthúzás, a viszály, a szakítás, a lázadás, a pártoskodás, a rivalizálás, a klikkesedés, a békétlenség, az acsarkodás, az árulás, a cselszövés, imígyen az összetartás hiánya.

 

Nos, történelmi kútfők írják, hogy a turáni népekről – tehát őseinkről –, hogy mindenki vezér akart lenni közöttünk. A hatalom megkaparintása, az uralkodási vágy, a vezérség, az irányítás… valahogy mindig ott munkált e marsikus lelkületű nép keblében.

 

A legismertebb mítoszok és történetek két testvér, vagyis többnyire egy hercegi rangú ikerpár csetepatéjáról, hatalmi játszmáiról szól. A történetekben ők:

 

Nimród és Eilana fiai: TUR és IRADZS (perzsa mitológia)Naposz és Pálosz (Diodórosznál)Hunor és Magor (ősmagyar mondavilág, Gesta Hungarorum)Atilla és BudaVajk (Géza fejedelem fia) és Koppány (ő Tar Zerindnek, Géza rokonának volt a fia, de nincs pontos adat a származásáról)az égbolton az Ikrek csillagkép (akit „megelőz apjuk, a Nimród csillagkép)

 

A legvalószínűbb feltevés, hogy a turáni átok Géza fejedelem és fia, Vajk időszakáig nyúlik vissza.

Állítólag nem is Géza fejedelemnek kellett volna örökölnie a trónt, hanem Taksonynak, aki Géza idősebb rokona volt.

Ilyesformán apja példáját követte Vajk (későbbi I. István királyunk), aki a külföldi lovagokra támaszkodva egyfelől idegen uralom alá vonta az országot (feleségére, bajor Gizellára gondoljunk, illetve a német elköteleződésre – Német-római Császárság befolyása), másfelől lélekidegen vallást vezetett be erőszakos módszerekkel és intoleranciával az ősi magyar hitrendszer rovására és lecserélésére.

Hírdetés

E királyi rangban elkövetett, összeesküvésekkel átszőtt tett-sorozat hozta a fejünkre végül is az 1000 éves turáni átkot. A „turáni” jelző a saját ősi hagyományunkra, eredetünkre utal, hiszen az új európai vallási mozgalom éppen ezt igyekezett tűzzel-vassal kiirtani.

 

Hogy most a Teremtő, a Hadúr, vagy a táltosok átka volt-e a turáni átok, avagy saját magunk programoztuk sorsunkba a hányattatást, azon lehet vitatkozni. A karma azért tetten érhető volt az elmúlt 1000 évünkben.

 

Mi a turáni átok megoldása?

A megoldása egyik része a kivárás és tűrés volt. Vagyis végig kellett haladnunk az őseink által kijelölt rögös úton, amit nevezhetünk balsorsnak, bűneinkért járó jogos vezeklésnek, de mindenképpen egyfajta karmikus kiegyenlítődésként is felfoghatjuk. A turáni átok ideje azonban végre lejárt!

Másfelől, merem remélni, hogy tanultunk valamicskét a „turáni átokból”. Őszintén hiszem, hogy nem követjük el újra ugyanazokat a hibákat, melyek magát ezt az eltévelyedést eredményezték.

Hiszem, hogy a magyarság képes lesz meghaladni önmagát és felébred abból a szellemi és lelki kábaságból, amelybe a sok-sok hamis ideológia lehúzta és amelyben tartja.

Ezt abban fogjuk észrevenni, hogy képesek leszünk az egyéni igazságinkon túllátni és az összefogás érdekében egyesíteni az erőinket, visszatérni a saját ősi hitünkhöz, amely a Teremtővel való személyes szövetségünkön alapszik.

 

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)Hétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)Bel- és Külföldi zarándoklatainkona Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott IstentiszteleteinkenSzer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)Főnix programunkonÉbresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

[email protected]

 

Száraz György

Boldog napot!

The post A turáni átok ideje lejárt! appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »