A Templomos Lovagok eredete – A zsidó vének leszármazottjai

A Templomos Lovagok eredete – A zsidó vének leszármazottjai

A templomos lovagok kezdetben azzal a küldetéssel érkeztek a Szentföldre, hogy bizonyos kincseket visszaköveteljenek, melyek meggyőződésük értelmében jog szerint az övék volt. A modern templomos-történészek, Tim Wallace-Murphy és Christopher Knight szerint a lovagok, akik a Templomos Lovagoknak álltak össze, részét képezték azon zsidó vénektől származó európai királyság egyik hullámának, akik i.sz. 70 környékén menekültek el a Szentföldről a rómaiak beözönlése idején.

 

A Rex Deus családok templomosai

Mielőtt elhagyták volna a Szentföldet, ezek a vének elrejtették a templom kincseit, a felbecsülhetetlen esszénus és kabbalisztikus tekercseket a Szentföld stratégiai területein azért, hogy a római hódító, Titusz ne tudja hadizsákmányként elrabolni azokat. A zsidó vének ezután Európába telepedtek le. Ott sokan közülük beházasodtak a kontinens nemesi családjaiba. E vének közül 24 a „Rex Deus”, avagy a „Csillag” családok álnéven ismert európai famíliákból álló csoport családfői/pátriárkái lettek.

Templomos lovag – Az angliai, pontosabban londoni Temle Church-ben. (CC BY NC ND 2.0)

A zsidó kincsek titkos lelőhelyei évszázadokon keresztül adódott át a vének családjaiban, egészen az első keresztes hadjáratig, amikor a Rex Deus lovaggá ütött tagjai csatlakoztak a keletre utazó szent harcosok menetéhez azzal a kettős céllal, hogy egyfelől legyőzzék a muszlimokat, másfelől előkerítsék a családi kincseket.

Az eredeti kilenc templomos lovag vagy beleszületett a Rex Deus családokba, vagy rokoni kapcsolatban állt velük, miként Godfrey de Bouillon, a francia hadvezér, aki a szaracénok ellen vezette őket az első keresztes hadjárat során. Unokatestvére, jeruzsálemi II. Baldwin, segítette a templomosokat kincseik visszaszerzésében azáltal, hogy szolgálataikért odaajándékozta az al-Aqsa Mecsetet (Sziklamecsetet).

Jeruzsálem óvárosában a Templom-hegyen található Al-Aksza Mecset északkeletről. (CC BY SA 3.0)

Kincsek a Szentföldről Skóciába

A templomosok ezt követő ásatásainak vázlatait az 1800-as években fedezte fel egy brit királyi mérnökökből álló csapat, s jelenleg is a Robert Brydon családja tulajdonában van, aki Skócia néhai templomos lovag levéltárosa volt.

A zsidó vének kétségtelenül biztos helyre rejtették el kincseik nagy részét Salamon Istállóiban, mivel ott töltötték idejük legnagyobb részét a templomosok ásással. Kilenc évnyi ásást követően az eredeti kilenc lovag elég kincset és dokumentumot halmozott fel ahhoz, hogy négy nagy utazóládát megtömjenek vele.

Amikor támogatójuk, II. Baldwin király váratlanul megbetegedett és elhunyt, a lovagok Európába vitték a négy ládát, csak egy rövid kitérőt tettek a Flandriában található St. Omerben, hogy lemásoltassák és kicseréltessék az egyik dokumentumot Lambert de St. Omer lelkésszel. Mennyei Jeruzsálem néven a lemásolt dokumentumot ma a belgiumi Ghenti Egyetem könyvtárában tárolják.

Hírdetés

A „Mennyei Jeruzsálem” másolata (Ghenti Egyetem)

Miután túlvoltak egy III. Honorius pápával folytatott speciális szertartáson 1128-ban a Troyes-i Tanácsban (hivatalossá tették szervezetüket az Egyház szemében), a két lovag, Hughes de Payen és Andre de Montbard, a négy kincses ládát Kilwinningbe, Skóciába vitte, ami a Szabadkőművesség „Anya” Nagypáholyának a színhelye.

A Rosslyn-kápolna és a négy nagy láda

A ládák sok éven át ott maradtak, míg végül a „Roslin”-ban található Sinclair-kastélyba nem kerültek, amely Edinburgh közelében található. A Sinclairek a Rex Deus, illetve a Star családok közül valók, akik sorsa egy legenda értelmében örökre egybefonódott a templomos lovagokéval, amikor Catherine de Saint Clair ősanyjuk nőül ment Hughes de Payenhez úgy egy évtizeddel azelőtt, hogy a férfi 1128-ban a szerzetesi fogadalmát letette volna. A Sinclair-templomos kapcsolat miatt kötött ki Skóciában a templomosok kincseinek nagy része – beleértve csodálatos gazdaságukat is –, miután 1307-ben a lovagoknak el kellett menekülniük Franciaországból. Így kerültek tehát a Sinclair-klán koffereibe.

Sinclair (Roslin) Kastély romjai, Roslin, Skócia (CC BY SA 3.0)

A Roslini Sinclair grófok egészen egy váratlan tűzesetig biztonságban őrizték a templomosok négy kincses ládáját, majd kénytelenek voltak kimenekíteni az omladozó épületből.

A végzetes eseménynek kétségtelenül volt azonban egy vigasza, mivel a legenda úgy tartja, hogy nem sokkal a tűzeset után kezdetét vette a közeli Rosslyn-kápolna megépítése. Következésképpen a négy láda biztos őrizete lehetett a Rosslyn-kápolna létrehozásának eredeti rendeltetése.

Skócia, Roslin, a Rosslyn-kápolna belső tere. (Mark Amaru Pinkham)

A Rosslynban található négy láda meglétére vonatkozó legújabb megerősítéséhez földszkennerek segítségével jutottak az elmúlt húsz évben, melyek egy olyan kriptát tártak fel, amely négy nagy ládát tartalmaz. Ez az üreg közvetlenül a zárókő alatt található a kápolna energetikailag legvédettebb részén.

Amennyiben a Rosslyn-kápolnát Salamon Templomának vagy Heródes későbbi templomának másolataként építették – miként azt sokan hiszik –, akkor a kápolna ezen területe megfeleltethető volna a Szentek Szentjével (a belső szentéllyel). Christopher Knight kutató fenntartja, hogy a Rosslyn Kápolna Heródes Templomának egy modellje, s ezért foglal magába egy „befejezetlen” külső falat.

Skócia, Roslin, a Rosslyn Kápolna kívülről. (Mark Amaru Pinkham)

Knight állítja, hogy ezt a falat szándékosan illesztették hozzá azért, hogy a Kápolnának olyan megjelenést kölcsönözzön, mintha Heródes Templomának maradványa lenne – mivel így nézett ki akkortájt, amikor a templomosok alatta végeztek ásatásokat. Ha ez megfelel a valóságnak, akkor a Rosslyn-kápolna Heródes Templomának másolataként készült azért, hogy a lovagok zsidó kincse jelképesen az eredeti szentföldi rejtekhely egyik modelljébe térhessen vissza.

Forrás: http://www.riseearth.com

Fordította: Száraz György

Boldog napot!


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »