A Tanácsköztársaság véres almanachja

A Tanácsköztársaság véres almanachja

A proletárdiktatúra kortörténeti dokumentumgyüjteménye – Raffay Ernő ajánlásával – 4 könyv egyben + 2mp3CD hangoskönyv – sorszámozott díszkiadás!

készült a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára, a proletárdiktatúra kortörténeti dokumentumgyűjteményeként, jelképesen 1919 sorszámozott példányban.

4 könyv egyben + ajándék Bujdosó könyv hangoskönyv 2CD mp3

Részlet Raffay Ernő ajánlásából:

„Amikor eljött az I. világháború végén az összeomlásnak nevezett, szerintünk azonban tudatos, előre megfontolt összeomlasztásnak tartott helyzet, 1918 október utolsó napján ugyanabba a szervezetbe kerültek a hasonló baloldali erők. Itt azonban nem egyik vagy másik szociáldemokrata munkásszervezetről; nem egyik vagy másik liberális társadalomtudományi egyesületről, és nem egyik vagy másik fővárosi szabadkőműves páholyról, hanem a végrehajtó hatalom csúcsáról, a magyar kormányról volt szó. Károlyi gróf kormányának két meghatározó pártja a szociáldemokrata- és a Martinovics páholyban szervezett polgári radikális párt lett. Íme, a magyar történelemben először, kormánykoalícióra lép egymással a két nagy baloldali ideológia: liberalizmus és szocializmus. (Megjegyzem, ilyen legközelebb majd 1994-ben lesz hazánkban.) Ebből következően a Károlyi-kormány a magyar történelem első baloldali, szabadkőműves többségű végrehajtó hatalma.

A Károlyi-kormány, baloldali nézeteiből természetesen következően gyakorlatilag föladta az országot a cseh, román és szerb hadseregeknek és eladta az „utódállamoknak”, azzal, hogy honvédelem helyett 1918. december 22-én, Böhm Vilmos hadügyminiszter-helyettes parancsával visszarendelte a csapatait. E kormány a szociális ígéreteiből semmit sem tudott megvalósítani, úgyhogy végül saját marxista miniszterei és államtitkárai árulták el: 1919. március 21-én kikiáltották a Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaságot. Az nem érdekelte a vezetőket, hogy e szép elnevezésnek még a szavait sem ismerte a magyarok óriási többsége.

Nos, néhány hét múlva mindenki megismerte a hazai, immár leninista típusú bolsevizmus minden „szépségét”…
*
A kötet az alábbi könyveket tartalmazza:

Hírdetés

AZ ÖSSZEOMLÁS 1918–19 – Kozma Miklós

A BOLSEVIZMUS MAGYARORSZÁGON
(Szerkesztette GRATZ GUSZTÁV) 1921.
I. KÖNYV – Állami és politikai élet
II. KÖNYV – Gazdasági élet
III. KÖNYV – Közigazgatás, igazságszolgáltatás és jog
IV. KÖNYV – Kultúra
Térképmellékletek

TISZTELT SZOVJET 1919
Gyorsírói feljegyzések a szovjet-ülések lefolyásáról
I-IX. ülés (1919. június, 6 füzetben)

A VÖRÖS URALOM ÁLDOZATAI MAGYARORSZÁGON
– Dr. Váry Albert 1922
(hivatalos jelentések és bírói ítéletek)

Kiemelten ajánljuk mellé:
Nincs kegyelem DVD
A bolsevik iszonyat 100 éve
Trianon 100 – Trianon Almanach – 7 könyv egyben (sima kiadás)
A Trianoni gyalázat 100 éve

RENDELHETŐ!

Köszönettel és barátsággal!

www.flagmagazin.hu


Forrás:flagmagazin.hu
Tovább a cikkre »