A Szentek Ügyeinek Kongregációja dekrétumai: elismerték a párizsi kommün öt papjának vértanúságát

A Szentek Ügyeinek Kongregációja dekrétumai: elismerték a párizsi kommün öt papjának vértanúságát

Ferenc pápa november 25-én, csütörtökön délelőtt kihallgatáson fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusát, és a megbeszélés végén jóváhagyta a beterjesztett kilenc dekrétum közzétételét, köztük két csoda, öt francia pap vértanúsága és hat Isten szolgája hősies erényeinek elismerését.

Elismerték a Tito Brandsma holland kármelita szerzetes pap közbenjárásának tulajdonított csodát. Tito Brandsmát a hit elleni gyűlöletből ölték meg Dachauban 1942. július 26-án.

Elismerték a palermói születésű, a Boldogságos Mária nevét viselő szerzetesnővér, a Lourdes-i Szeplőtelen Szűz Kapucinus Nővérek kongregáció alapítójav (18531923) közbenjárásának tulajdonított csodát.

Elismerték Isten szolgája Henri Planchat lazarista szerzetes, pap, valamint Isten szolgája Ladislas Radigue és három társa, a Jézus és Mária Szent Szívei kongregáció szerzetes papjai vértanúságát. A lelkipásztorokat hit elleni gyűlöletből ölték meg a párizsi kommün alatt 1871. május 26-án.

További hat dekrétum pedig három Isten szolgája és három Isten szolgálója hősies erényeit ismeri el:

Antonio Bello püspökét, a pugliai Molfetta főpásztoráét (1935–1993);

A Jézus-Máriáról nevezett Juan de San Pedro y Ustarroz spanyol sarutlan kármelita szerzetes papét (1564–1615);

Giorgio Guzzetta olasz oratoriánus szerzetes papét (1682–1756);

Natalina Bonardi olasz szerzetesnővérét, a Loretói Szűz Mária Nővérei kongregáció alapítójáét (1864–1945);

Hírdetés

Maria Dositea Bottani olasz szerzetesnővérét, az orsolyiták rendjének legfőbb elöljárójáét (1896–1970);

és Odette Vidal Cardoso brazil kislányét (1931-1939).

*

Titus Brandsma holland kármelita pap mindig a hűségre tanított

Titus Brandsma holland kármelita pap, a filozófia, a matematika és a misztika tudós tanára, 1935-től a holland katolikus újságírók egyesületének egyházi asszisztenseként a nácizmus drámai éveiben a hollandiai katolikus sajtó szerkesztőségeit járva bátorította a munkatársakat, hogy mindig maradjanak hűségesek Krisztushoz. 1942. január 19-én letartóztatták és július 26-án hit elleni gyűlöletből a németországi dachaui koncentrációs táborban megölték. A közbenjárásának tulajdonított csoda: egy rákos betegségben szenvedő amerikai kármelita pap gyógyult meg 2004-ben.

Mindvégig a híveik szolgálatában a párizsi kommün vérzivataros időszakában

A párizsi kommün 1871-es vérzivataros időszakában a szabadelvű szocialista eszméktől vezérelt kommünárok halálos veszélyt jelentettek az Egyház tagjai számára is. Öt pap egymástól függetlenül és más-más helyen szolgálati helyén maradva húsvét közeledtén gyóntatta a híveket. Hit elleni gyűlöletből tartóztatták le, majd május 26-án megölték őket, holttestüket pedig a tömeg gyalázta meg. A hűség és rendíthetetlen hit példaképei.

Az Eucharisztiából élt az elsőáldozó brazil Odette

A kis Odette a családjában kapta a mély hitet. Hatalmas szeretettől lángolt az elsőáldozásra való készület során, majd a szentáldozások után együtt maradt a lelkében az Úr Jézussal és az ő végtelenül jóságos Atyjával. Szeretett csendben imádkozni a feszület előtt és különös áhítattal tisztelte Szűz Máriát, Szent Józsefet, Kis Szent Terézt, Szent Bernátot és Szent Tarzíciuszt, az Oltáriszentség vértanúját. Amíg tehette, édesanyjával buzgón látogatta az öregotthonokat és a kórházak elfekvő részlegeit. Mély hite adott erőt neki, hogy súlyos betegségét mindig bizalommal, Isten kezéből fogadja. Nyolcéves korában lobbant el élete lángja.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »