A Nyíregyházi Egyházmegye püspöki hivatalának története korabeli dokumentumok tükrében

A Nyíregyházi Egyházmegye püspöki hivatalának története korabeli dokumentumok tükrében

Az 1908 és 1909 között épített – akkor még a Nyíregyházi Görögkatolikus Parókia tulajdonában lévő – szecessziós bérpalota mintegy 110 éve szolgál püspöki palotaként. Az egyházmegye levéltári sorozatban korabeli dokumentumok alapján mozaikszerűen kívánja felidézni a múlt eseményeit a nyíregyházi püspöki központtal kapcsolatosan.

A nyíregyházi görögkatolikus egyházközség tulajdonában lévő belvárosi telek adminisztrátora 1905-ben egy emeletes épület létesítését kezdeményezte. Felterjesztésében azt javasolta az egyházmegyei főhatóságnak, hogy a város központjában lévő egyházközségi telekre emelendő épület helyiségeit majdan adják bérbe, és a befolyt összegből fedezzék a hitelt, mintegy harminc évig.

*

Nagyméltóságú és főtisztelendő

Lengyel Endre

cz. prépost, püsp. külhelynök Úrnak

H-Dorog

Hírdetés

Sztankaninecz Gyula nyíregyházai adminisztrátor f. hó 3-ról 103. sz. a. kegyes Püspök Úr Őexcellenciája elé felterjesztett beadványa kapcsán – melyben arról tesz jelentést, hogy az illetékes nagymélt. minisztérium a város központjában lévő fundusok valamelyikén óhajtana egy megfelelő, alkalmas épületet emelni a kincstár által szerződésileg 30 évre lekötendő tisztességes bér ellenében – kéri, miszerint a minisztérium jóindulatát kinyerve a parokiális telken levő s erre a célra alkalmas üres helyen építtetne a hitközség a bérösszegekre felveendő amortizációs kölcsönből postahelyiséget s felette lelkészlakot.

A kölcsönösszeg 30 év alatt teljesen letörlesztetnék a bérösszegekből, s akkor aztán az egész épület jövedelmet hozna.

Püspök Úr Őexcellenciája magas rendelkezése alapján felhívom Nagyságodat, hogy legközelebb alkalmas időben kiszállva, a helyszínen tudja meg az ügy állását, s alapos részletezéssel adja elő Nagyságod saját, kimerítő, véleményes jelentése kíséretében a tervezetet.

Ungvárott, 1905. május 5.

Jakovics János

püspöki helyettes

[Forrás: GKPL IV–3. 51/1905; másolatban: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára VI–I–a.]

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye; Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »