A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései

A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései

Pálfi Károly nyugalmazott református főesperes ritka és különleges gondolatokkal színezett hagyatékát tartja kezében az Olvasó. Bár rendkívül kevés életrajzi adat található a szerzőről, a művei magukért beszélnek.

Pálfi megközelítőleg 1875-1945 között élt. Britanniában tanult, részt vett az első világháború balkáni és olasz harctereinek csatáiban, kiváló kapcsolatokat ápolt a császári családdal, idősebb korában pedig megírta mindazt, amit csak tudott.

1930-ban két kötetben kiadta az I. világháborúhoz vezető út részletes és sokszor zseniális geopolitikai elemzését, melyre ő bennfentesként is ráláthatott, illetve azt, hogyan zajlott az első világégés az ő közvetlen környezetében. Sokszor erősen kritikus hangvételű a leírása, mégis tárgyilagos és információkban bővelkedő a műve.

Ezt követően fogott hozzá a magyar őstörténet és ősvallás feldolgozásához, mely témákról három tanulmányt adott ki 1933-1944 között. Tudása, látása, összefüggéseinek ismertetése teljesen egyedülálló. Például a Biblia ószövetségi részét olyan zseniálisan kódolta vissza a turáni logikára, hogy az szemet kápráztató.

Mindemellett az ősmagyarság közel-keleti kapcsolatait is elemzi a zsidósággal párhuzamba téve, és olyan alapvető dolgokat tisztáz, amelyet a 20. században egyetlen magyarságkutató sem tett meg.

Rendkívül értékesek Pálfi őstörténeti munkái. Helyenként az Olvasó szeme ki fog kerekedni a megállapításoktól.

Hagyatéka két csoportra osztható.
• Van 3 olyan őstörténeti és ősvallási dolgozata, amely igazi kuriózum és legfőképpen ez fogja az Olvasót a karosszékbe szegezni.

• A másik csoportba pedig a Világháború c. két kötetes munka tartozik, amelyik az első világégésről, illetve az odavezető útról szól, személyes élményekkel átszőtt alapos és magas színvonalú kor- és társadalomkép. Ez utóbbi a háború kutatóinak adhat fontos adalékokat.


Most a valaha megjelent összes Pálfi könyv egy kötetbe került.

A kötet szerkesztője (Kozsdi Tamás) Pálfi minden munkájából számos szó szerinti részletet kiragadott, olyan tudásmorzsákat, amelyet külön is megörökítésre méltónak érzett. Ezekből születtek meg a „Pálfi kódok”, amelyeket – több mint húsz sűrű oldalon – e kötet Függelékében találhatunk meg.

Fontos emlékeztetni magunkat, hogy e nagy értékű munkákban olvasottak több ponton is ütközhetnek azokkal az ismeretekkel, amelyeket az általános magyarságismeretben eddig gondoltunk.

Hírdetés

Forgassa Haszonnal Minden Magyar Ember!
*
TARTALOM:

A SZERKESZTŐ ELŐSZAVA – KI VOLT PÁLFI KÁROLY?
A magyar nemzet őstörténete és a zsidóság (1933):
Az árják – A turániak – a kosiak – a semiták – az akkádok és a sumirok – Az egyiptomi klerikálizmus – A zsidóság származása – A zsidó klerikálizmus – A zsidóság mint faj és nemzet – A zsidóság mint vallás – A zsidó hittan – A zsidó erkölcstan – Zendavesta az ótestámentomban – A zsidó felebaráti szeretet – A messiás – A talmud – Jézus

A magyar nemzet ősvallása (1941):
ELŐSZÓ – I. A magyar ősvallás Turánban – II. A magyar ősvallás Szíriában zend befolyás alatt – III. A magyar ősvallás Szíriában föniciai befolyás alatt – IV. A magyar nemzet ősvallása a mai hazában

A skytha kérdés megoldása (1944):
ELŐSZÓ – Kik voltak a skythák? – Elhelyezkedés, államforma, igazságszolgáltatás – Hadjáratok és haditudomány – Földművelés, állattenyésztés, ipar – Tudomány, művészet, vallás – Nemzeti kincs, egynejűség és egyebek – Az ősmagyarok bűnei – A vérivás jelentősége – Vadászat és kacagány – A skythák megosztása – Az uráli honfoglalás – A magyar írás – Az uráli magyar betűképek – A Simonyi-féle iskola – Az ősi magyar címer és zászló – FÜGGELÉK

*

A világháború I. kötet – Miért tört ki? (1930):
Magyar katonaélet a világháború előtt – A jövendölés – Az első mozgató

A világháború II. kötet – Miért vesztettük el? (1930)
A világháború diplomáciai előkészítése – A világháború katonai előkészítése – A világháború lefolyása a) Az első és második szerbiai hadjárat, b) Az orosz hadjárat, c) Przemysl, d) Csendélet a front mögött, e) Az olasz hadjárat

FÜGGELÉK – PÁLFI KÓDOK
Kiragadott idézetek, gondolatok, bölcsességek a Szerző valamennyi munkájából (Válogatta Kozsdi Tamás, 2018)
*

RENDELHETŐ!

Köszönettel és barátsággal!

www.flagmagazin.hu


Forrás:flagmagazin.hu
Tovább a cikkre »