A legnemesebb vadhajtás!

                                                                                         Szálasi Ferenc születésnapjára!

Egy megcsonkított és meggyötört ország viharvert éveiben, a reménytelenség óráiban tiszta hajtás sarjadt. Nyersen és vadon, pont úgy, ahogyan lennie kellett. Ezt a hajtást hungarizmusnak hívták.Szálasi Ferencnek köszönhetjük.

Hírdetés

Napjainkban Szálasi ezer arca csak egy kattintásnyira van Tőled, vedd hát a fáradtságot, és olvasva a sorok mögött kirajzolhatod a valódi arcát. Egyik oldalon rágalmak sora: Bohém önimádó őrült egy vesztes kor buta társadalmának szülötteként, koncnak odadobta szülőhazáját egy sátáni ideológia parancsai szerint… diktátor, kinek rémuralma alatt elpusztult az ország anyagi és szellemi vagyona. A másik oldalon mi állunk.Szálasi Ferenc és munkássága nem értelmezhető végeredményei szerint. Ez sem politikailag, sem pedig a történelmi hitelesség szempontjaiból nem lenne korrekt.Olvass a róla írt sorok mögött, és összeáll a kép…Törekvő, céltudatos, de vallási neveltetéséből adódóan rendkívül szerény, puritán és befelé forduló, szellemi ember volt. Iskolai tanulmányait kitűnően végezte, érdemeit nem csak a kadétpadban szerezte meg: 3 éves frontszolgálat után feletteseiben és bajtársai körében is elismerést váltott ki hősiességével, alázatával, és nem utolsó sorban kézzel fogható kitüntetéseivel.Mindezt azonnal feladta saját belső parancsra: Korán otthagyta az igen karrierszagú tiszti jövőt, és saját elveinek politikai kinyilatkoztatásába fogott. Soha nem hitt a pártrendszerben, mindig csak eszközként gondolt rá, mivel keresztülviheti nemzetmentő és alakító szellemiségét.A hungarizmus külső formáit éppen ezért csak importálta, a belső tartalmakat viszont maga alakította, olyannyira, hogy még a nagy nemzetiszocialista és fasiszta „elvtestvérek” is viszolyogtak különcségétől. Érthetően magyarként, magyar szellemben látta és akarta hungarizmusát érvényre juttatni.Nem volt jó politikus, hiányzott belőle annak minden alakoskodása, hazudozása és ármánykodása. Sem Ő, sem pedig elvbarátai nem ismerték a „rémuralom” fogalmát… ezt később éppen azok akasztották Rá, kik tűzzel vassal irtották ki ’45-után a nacionalizmust Európából. Ma ennek nyögjük terheit.Széttekintve a világban, 1945 óta rémuralmak parádéját láthatod mindenhol: Afrika és az Arab világ vallási és pénzfanatikusai, Ázsia őrült kommunista vérebjei, a Nyugat kizsákmányoló öngyilkos árulói a demo-diktatúra építői…naponta több embert ölnek meg békeidőben, mint Szálasi „rémületes” fiai, kiknek egyetlen parancsuk volt csupán:  Mozgósítani, Megállítani, Megmaradni!A történelmet persze a győztesek írják. Ilyen messzi távlatból azokat a nehéz napokat megítélni nem egyszerű feladat, ezért ne is intézzük el olyan egyszerűen. A külső héjak sokszori lefejtése után visszatalálunk a „nemes vadhajtás”-ra, mire ma újra nagy szükségünk van. Hazánk „igazolvány magyarjai” farkast ordítanak minden nemzeti törekvésre az óta, és mindent nyilas rémnek látnak…egy dologban igazuk van: Minden nemzetmentő gondolat szellemi gyökere a „nemes vadhajtás”-ig nyúlik vissza…de annak mélységétől és tisztaságától még nagyon messze vannak, addig még sok héjat le kell fejteni…
„ Egy nép csak úgy semmisül meg, ha önmagát semmisíti meg. Önmagát a nép úgy semmisíti meg, ha múltját már nem látja, jelenében csavarog, jövőjében nem hisz!”  ( Szálasi Ferenc )
Szálasi Ferenc 1897 évének 6. napján látta meg a napvilágot Kassán. Őt nem felejtve, jelenünkben elvei szerint élve, erős hittel lépünk a jövő felé! Másképpen nem lehet!
 Kitartás!

Bile


Forrás:bhhdivision.blogspot.com
Tovább a cikkre »