A láva városa: Drezda

A láva városa:  Drezda

Képzelj el egy várost békeidőben. Egy várost, mit szorgalmas emberek laknak, mi város nem csupán utakból és bérlakásokból, gyárakból és munkásnegyedekből, hanem gondos részletességgel épített barokk csodákból áll, mik láttán a valódi ember arca felragyog és boldoggá lesz, valami fennkölt alkotás érzése fogja el… míg az érzéketlen ember sunnyogva süti le szégyentől pirult tekintetét.A várost, mi a kortalan művészet és kultúra fellegvára,  mi minden érkezőt jó szívvel fogad, és üres szívvel soha nem enged el…
Egy várost, mi Európa kertjében a legszebb vízparti virágok szépségével vetekszik.Szászország fővárosa, az Elba folyó Firenzéje, Drezda ilyen város volt.1945 február 13.-án minden komolyabb előzetes jel nélkül,  Teherán és  Jalta összeesküvőinek terve a kontinens legnagyobb mértékű terrorakciójával megszületett. A német nemzetet annak minden kulturális vívmányával együtt halálra ítélő szövetségesek légiereje több hullámban, robbanó és gyújtóbombák totális bevetésével Drezda városát teljes egészében elpusztította.Mert az a Drezda meghalt akkor.A város, mi akkor már menekültek és árvák menedéke volt,  mintegy egymillió embernek volt átmeneti otthona, utcái és épületei túlzsúfolva mentették a menthetőt.

Az itt lévők ( bízva abban, hogy a szövetségesek továbbra sem támadják súlyosan ) nem készültek a földi pokolra. Sem komoly légvédelmi rendszerrel, sem katonai erővel nem rendelkeztek.A szövetségesek hergelt gyűlölete így érte Őket.

Hírdetés

Számszakilag nézve is vérfagyasztó adatok alakultak ki:A 13.-és 15.-e közötti időszakban négy hullámban álló mészárlást összesen közel 4000 tonna bomba ledobásával hajtották végre, minek ¾ része foszfor ( gyújtó ) bomba volt!A támadás rögtön a történelmi Óvárost érte, majd terjedt ki a teljes területre: Drezda egyetlen épülete sem maradt ép, a centrumban a város porig égett! 20 négyzet kilométeren csak romos torzó maradt.Az ódon szépségű művészeti épületek üvegablakai a forróságtól megolvadva könnyekként folytak ki.Minden, mi éghető volt hamuvá lett,  a kő porrá izzott, mit a keletkező forró szélvihar füstszagú mérgezett  felhővé változtatott.Az emberek ezrei nem bírva a forróságot feljöttek a pincékből, és mindennek vége szakadt. Megfulladtak, elégtek szinte minden nyom nélkül…A légoltalmi pincékben rekedtekkel az oxigénhiány és a mérges gázok végeztek. Mumifikálódott maradványaik ma is hirdetik még a Sátán földre látogatását. Mintegy 200 000 lélek égett ott el.

A támadók keselyűi addig folytatták kéjes pusztításukat, míg megszabadulva minden gyilkos terhüktől, már saját magukon is érezni kezdték a forróságot…  Drezda izzó lávafolyamhoz hasonló földi pokollá változott.Ami történt, megtörtént. Senki nem érte el célját. A béke diktátorai csak a gyűlölet magját szórták tovább. Németország nemhogy nem kapitulált, de még szorosabban fogta elkeseredett védekezésében fegyverét.A szövetséges gyilkosok pedig sem a kapitulációt, sem Németország pusztulását nem érték el.Önmaguk, és az egész egyetemes európaiság ellen követtek el bűnt,  mit Hirosima és Nagaszaki elpusztításával tettek végképp nyilvánvalóvá.Ezek a tettek minden más valós, vagy valódinak hazudott háborús bűnhöz sem hasonlíthatóak.A fájdalom és a veszteség örökre belénk égett, és a hegek csak akkor lesznek kevésbé láthatóak, ha a politikai és szellemi jogutódok végre megbánást mutatnak mindezen bűneik  felett.
De addig még emlékeztetnünk kell őket azzal, hogy mi magunk nem felejtünk!Krisztus gyilkosai is az emberiség ellen követtek el bűnt, de nem mutattak megbánást.Jézus mégis győzött a halál felett!

Bajtársaink által készített emlék molino
Bajtársaink által készített emlékpóló


Forrás:bhhdivision.blogspot.com
Tovább a cikkre »